MBA - Marketing Management and International Business

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: angličtina

Obor doporučujeme všetkým manažérom, ktorí sa zaoberajú medzinárodným obchodom a marketingovými aktivitami vo firmách všetkých veľkostí a v najrôznejších odvetviach. Je vyučovaný v anglickom jazyku a zahraničnými lektormi.

Cena štúdia tohto odboru je aktuálne 3 999 € (pôvodná cena: 4 699 €).

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • osvojíte si techniky medzinárodného on-line marketingu
 • zoznámite sa s postupmi zavedenia nových výrobkov na globálny trh
 • preskúmate možnosti inovácií a zmien ako hlavnej konkurenčnej výhody
 • dozviete sa o úskalí kartelových dohôd a zneužití dominantného postavenia
 • proniknete do problematiky ochrany spotrebiteľa, time-sharingu a predaja na diaľku
 • zoznámite sa s dôležitými postupmi strategického plánovania pre vaše podnikanie

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícii neobmezené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážime, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Mgr. Šárka Richterová, MBA

Mgr. Šárka Richterová, MBA

zákaznícky servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

"Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu"

Ďalší absolventi odboru

Lektori odboru

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Joelle Bhullar, MBA

Joelle Bhullar, MBA

 • MBA - Marketing Management and International Business
Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

 • MBA - Marketing Management and International Business
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Marketing Management and International Business
Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

 • MBA - Marketing Management and International Business
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Business Enterprise

Business Enterprise Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus predmetu

Cieľom tohoto predmetu je umožniť študentom rozvíjať příslušné schopnosti a znalosti, ktoré účinne prispievajú k vytváraniu malých podnikov s vyhliadkou na dlhodobé prežitie a rast.

Viac o predmete

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus predmetu

Tento MBA predmet zoznámi študentov s reguláciou hospodárskej súťaže v EU (ktorej pravidlá sa vzťahujú i na územie Českej republiky) a taktiež v krajinách pomerne nových v regulácií hospodárskej súťaže v iných bývalých sovietských republikách (Ukrajina). Študenti by mali získať hlboké znalosti o regulácií kartelových dohôd, zneužití dominantného postavenie, koncentrácií a štátnej podpory. Mali by vedieť aplikovať znalosti v reálnych obchodných situáciach. Tento kurz umožní študentom, aby fungovali bezpečne pri práci s veľkými spoločnosťami, či už sú to klienti, dodávatelia alebo partneri.

Viac o predmete

Intercultural Communication

Intercultural Communication Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je dozvedieť sa o interkultúrnej komunikácií. Všeobecne platí, že komunikácia je aktívny vzťah založený medzi ľuďmi prostredníctvom jazyka a prebieha medzi ľuďmi rôznych kultúr. Kultúra je štrukturovaný prejav ľudského správania v spoločenskom živote v rámci špecifikovaných národných a miestnych súvislostí, napr. politických, jazykových, ekonomických, inštitucionálnych a profesionálních. Cieľom je získať interkultúrne kompetencie, čo znamená aktívne užívanie schopností, ktoré prispievajú k efektívnej interkultúrnej komunikácií a možu byť definované z hľadiska troch základných atribútov: znalostí, schopností a postojov. Tento modul sa bude zaoberať všetkými týmito troma elementami.

Viac o predmete

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus predmetu

Vybudovanie leadershipu a nastavenie mysle na výkonnosť patrí neodmysliteľne k tomuto predmetu MBA. Študent načerpá a preukáže znalosti ekonómie, obchodných operácií, firemných stratégií, rozhodovaní, emočnej inteligencie, organizačného vývoja a ďalších kľúčových kompetencií, ktoré senior manažéri potrebujú spolu s odbornými znalosťami so špecializáciou na marketing a znalosťami o tom, ako viesť úspešnú marketingovú kampaň a stratégie prostredníctvom prípadových štúdií.

Viac o predmete

Marketing Management

Marketing Management Joelle Bhullar, MBA Sylabus predmetu

Tento modul sa zaoberá otázkami vzťahujúcimi sa k základnému marketingu. Kurz postupne odkrýva nové poznatky smerom k zákazníkom, ich segmentácií, produktom, službám, cenovým stratégiam a manažmentu nových technológií. 

 

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

International Business Strategy

 International Business Strategy Professor Guillaume Finck Sylabus predmetu

Tento predmet je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné náklady k ovládnutí obchodnej stratégie tým, že rozvíja chápanie ich ekonomického prostredia a základných princípov stratégie a taktiky. Ďalej sa sústredíme na všeobecné zásady rupture stratégií tým, že popíšeme procesy, ktoré niektoré firmy možu použiť k otvoreniu novej stratégie.

Viac o predmete

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus predmetu

Študenti sa zoznámia s ochranou spotrebiteľa poskytovanou Európskou úniou a ďalšími ekonomickými subjektami ako je Rusko a Čína. Témy zahŕňajú nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, klamlivé a nekalé obchodné praktiky, bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľské reklamácie a nároky, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ochranu spotrebiteľa v konkrétnych transakciách ( time – sharing, predaj na ďiaľku, spotrebiteľský úver atď.). Všetci prevádzkari podnikov v ekonomike orientovaných  na spotrebiteľov si musia byť vedomí tejto poliltiky. Nároky a reklamácie spotrebiteľov, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ich ochrana budú analyzované pomocou príslušných zákonov a judikatury. Budú dôkladne prejednané príslušné práva a povinnosti spotrebiteľov a profesionálov.

Viac o predmete

Managing Innovation

Managing Innovation Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus predmetu

Modul skúma význam inovácií a zmien. Pojednáva o tom, čo rozumieme pod pojmom „inovácia“, jej prínos ku konkurenčnej výhode a jej význam v stále viac globalizovanom a konkurenčnom svete. Tento modul sa zameriava na tie prvky – vedenie, organizačné štruktúry a procesy, kultúru a politické systémy – ktoré tvarujú, podporujú inovácie.

Viac o predmete

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus predmetu

Obsah je zameraný ako na teóriu, tak na prax. V materiáloch je zahrnuté strategické plánovanie, vývoj a uvedenie nových produktov na trh a riadenie značiek z hľadiska marketingového manažéra. Obsahom kurzu je marketingová stratégia, s dôrazom na úlohu vývoja produktov v schopnosti podniku, dosiahnuť konkurenčné výhody. Kurz podrobne preberá produktové stratégie, cenové stratégie, distribučné stratégie a propagačné stratégie. Po absolvovaní kurzu budú mať študenti MBA znalosti o procese vývoja produktu (výsledok učenia = popísať, definovať a identifikovať zásady pre vývoj nových produktov), pochopia nástroje a schopnosti zapojené do vývoja nových produktov (výsledok učenia = demonštrovať a aplikovať tieto nástroje a schopnosti) a bude schopný vyhodnocovať tieto cesty k rozvoju.

Viac o predmete

Strategic Planning

Strategic Planning Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus predmetu

Tento modul zahrňuje hlavné myšlienkové školy strategického plánovania, všeobecné ciele a fázy strategického manažmentu, hlavné nástroje strategického plánovania a výzvy v oblasti strtegickej implementácie. Študentom bude poskytnuté čítanie, prezentácie a obchodné prípady, ktoré im umožnia získať znalosti predmetu, aby boli schopní sa aktívne podieľať na online výuke zameranej na komunikovanie a diskusiu o poskytovaných materiáloch.

Viac o predmete

Na stiahnutie

Syllabi
PDF, 615,4 KB
Study plan
PDF, 297,8 KB
Timeline
PDF, 190,6 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
 E-book zdarma - Jak být lepším manažerem 

E-book zdarma!

10 TIPŮ, JAK BÝT LEPŠÍM MANAŽEREM

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program
Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup