Referencie a skúsenosti MBA a LLM štúdia na CEMI

Naši vybraný firemný a inštitucionálný klienti

 • Roechling
 • Cinemax
 • EVERPHARMA
 • Kaufland
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Preciosa
 • PKÚ
 • ÚVN
 • Walter
 • Honeywell
 • Philips
 • Klinikum Obergoeltzsch
 • Severočeské doly
 • Dekonta
 • BNP Paribas
 • Vodárenská akciová společnost
 • Canadian medical
 • Ministerstvo kultury
 • ZZS JMK
 • Praha
 • Krajská zdravotní a.s.
 • Andritz
 • Dr. Max
 • MEDIN
 • Business lease
 • Coca Cola
 • BITO
 • Slovak telekom
 • Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
 • Tatra banka

Osobné referencie a skúsenosti absolventov MBA a LLM štúdia

 • Ing. Slavomír Břečka, MBA

  Ing. Slavomír Břečka, MBA

  Riaditeľ LGI Czechia, s. r. o.

  "Studium na CEMI jsem si zvolil proto, abych si rozšířil obzory, a to se mi splnilo. Toto studium bych doporučil svým známým, protože si myslím, že je velkým přínosem pro firemní praxi a pro osobnostní rozvoj".

 • Marek Šetek, MBA

  Marek Šetek, MBA

  Konateľ v SETJA s.r.o.

  „Nejvíce mě zaujal pan doktor Procházka, který vedl i mou diplomovou práci, a bylo to hlavně jeho otevřeností a nenásilným tlakem, jak ze studenta dostat co nejvíce."

 • MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

  MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

  Primár - Národný onkologický ústav

  „Prínosom do mojej praxe je predovšetkým diplomová práca. Mimoriadne pozitívne hodnotím skutočnosť, že tému diplomovej práce sme si mohli zvoliť sami. Po mojej ročnej skúsenosti so štúdiom LL.M. na CEMI, jednoznačne môžem toto štúdium odporučiť.“

 • Ing. Jan Malý, MBA

  Ing. Jan Malý, MBA

  Manufacturing Engineer, Mondi Coating Štětí

  „Jelikož jsem dosud studoval techniku, je pro mě studium tohoto oboru východiskem pro budoucí rozvoj a postup do středního managementu."

 • Darek Haumer, MBA

  Darek Haumer, MBA

  Projektový manager - Eurovia CS, a.s.

  „Studium na Institutu CEMI jsem si vybral z toho důvodu, že jsem časově velmi zaneprázdněn a líbila se mi e-learningová výuka."

 • Jitka Černíčková, MBA

  Jitka Černíčková, MBA

  Generali pojišťovna, manažer rozvoje obchodní služby

  "Jsem časově velmi vytížená, proto mi vyhovovala možnost individuálního studia, kdy jsem třeba v deset hodin večer sedla k počítači a učila se."

 • kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

  kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA

  Vrchný komisár - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

  „V rámci své profese u bezpečnostních sborů jsem ocenila příležitost studiem získané znalosti a vědomosti aplikovat v praxi."

 • Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA

  Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA

  mladší znalec kancelárie súdnej znalkyne Dr. Ing. Jany MATUROVÉ - PYROKONTROL trading & consulting (www.pyrokontrol.cz)

  „Při prvním kontaktu s prvním studijním předmětem jsem zjistil, že jsou předměty lektorovány uznávanými odborníky a ke splnění studijních úkolů musím nastudovat skvěle připravené podklady a složit testy."

 • Jiří Willem Kocich, MBA

  Jiří Willem Kocich, MBA

  Fashion & Sales Consultant - Louis Vuitton

  „Maximálně mi vyhovovala časová flexibilita a individuální přístup studijního oddělení i každého z lektorů. Studium na CEMI přineslo do mého života mnoho zkušeností."

 • Jan Kout, MBA

  Jan Kout, MBA

  Obchodný riaditeľ a konateľ - Pekass, s.r.o.

  „Všechno bylo perfektně připraveno. Setkal jsem se s mnoha velkými osobnostmi z businessu a marketingu. Vše, co jsem se naučil, má obrovský přínos pro moji praxi."

 • Věra Sáblíková, MBA

  Věra Sáblíková, MBA

  Referent špecialistka na Vojenské akademii Vyškov

  „Studium na CEMI bych doporučila svým známým i kolegům, neboť bylo velmi zajímavé a přínosné. Spolupráce s lektory byla na vynikající profesionální úrovni. Přístup k materiálům, který byl prostřednictvím studijního systému, byl rovněž vynikající.“

 • Bc. Ondřej Fišera, MBA

  Bc. Ondřej Fišera, MBA

  Špecialista

  „Kladně hodnotím skladbu předmětů a jejich obsah. Lektorský tým na CEMI je složen z mnoha odborníků, kteří své práci velice rozumí. Díky své diplomové práci jsem přispěl několika návrhy ke zlepšení managementu nežádoucích událostí na svém oddělení."

 • Vladislav Kos, MBA

  Vladislav Kos, MBA

  Konateľ spoločnosti K&S SERVIS PRAHA s.r.o.

  „Co se týká pedagogů na CEMI tak si myslím, že každý z nich patří mezi špičky ve svém oboru. Kdybych měl někoho vyzdvihnout, chtěl bych jmenovat paní doktorku Kubáňkovou, která vedla mou diplomovou práci, je vynikající pedagog a skvělý člověk."

 • Ing. Martina Prokopová, MBA

  Ing. Martina Prokopová, MBA

  „Mnou vynaložené finanční prostředky na studium považuji za skvělou investici pro svou práci  i příležitosti v dalším profesním životě."

 • Bc. Lucie Šífová, MBA

  Bc. Lucie Šífová, MBA

  Controllerka - Rina Europe s.r.o.

  „Naprosto mi vyhovovala dálková forma studia, kde jsme měli veškeré výukové materiály on-line přístupné a já se tak mohla učit, kdykoliv jsem měla chvilku volného času a nebyla jsem závislá na pevně daných termínech výuky."

 • Mgr. Ivana Chramostová, MBA

  Mgr. Ivana Chramostová, MBA

  Riaditeľka školy - Základná škola Opava

  „Toto studium plně splnilo moje odborná očekávání. Setkala jsem se na seminářích s lektory, velmi erudovanými odborníky, kteří nejen ovládají danou oblast, ale také mají bohaté zkušenosti z praxe. Byli sice nároční, ale ke studentovi vždy vstřícní."

 • Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA

  Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA

  Vedúci obvodného oddelenia Polície Českej republiky

  „Online forma studia pro mě byla velice příjemná, protože práce a rodina znamená určité časové vytížení a online forma byla to nejlepší, co jsem za svá studia dosud zažil."

 • MUDr. Jan Šťastný, MBA

  MUDr. Jan Šťastný, MBA

  Podpredseda Združenia ambulantných špecialistov ČR

  „Oceňuji přehlednost, logické uspořádání a vysoký stupeň vypovídající hodnoty studijních materiálů, které mi byly průběžně zasílány. Je jisté, že z nich budu „nasávat informace“ i v budoucnosti.“

 • Bc. Felipe Sánchez López, MBA

  Bc. Felipe Sánchez López, MBA

  General manager - SanchoMassage

  „Štúdium v CEMI považujem za krok vpred, ktorý ma obohatil o množstvo skúseností a poznatkov. Obsahová štruktúra predmetov je zameraná skôr na ich praktickú stránku a implementáciu, čo mne osobne veľmi vyhovuje."

 • RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA

  RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA

  Vedeckovýskumná pracovníčka

  „Management ve zdravotnictví má velmi širokou škálu zaměření, a tak si každý může vybrat “svůj” předmět, přičemž nakousne i příbuzná témata."

 • Mgr. Marek Pobežal, MBA

  Mgr. Marek Pobežal, MBA

  Špecialista reklamného priestoru - Seznam.cz

  "Důležitým předmětem pro mě byl Strategický management, který mi umožnil vidět za horizont a lépe tak odhadnout možné scénáře plynoucí z dílčích rozhodnutí."

 • Ing. Karel Plunder, MBA

  Ing. Karel Plunder, MBA

  Štátny zamestnanec - Ostrava

  „Vyzvedl bych formu studia, práci a vstřícný přístup lektorů, přívětivost studijního oddělení a to vše zabaleno do kostky správně nakombinovaných předmětů v daném studijním oboru."

 • Josef Sůkop, MBA

  Josef Sůkop, MBA

  Konateľ - Elektrikmont s. r. o.

  „V mém rozhodování nebylo rozhodující získání titulu MBA, pro mne bylo prioritou získání informací, které mně pomůžou a usnadní mé podnikání. Studium mně pomohlo k získání a prohloubení mých manažerských dovedností."

 • MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

  MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

  Praktická detská lekárka, predsedníčka Odbornej spoločnosti ČLS JEP a prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia

  „Kdyby budoucí studenti uvažovali o tom, jakou školu zvolit, tak bych jim ráda tuto školu doporučila, protože pro mě to bylo příjemné setkání s milými lidmi, s lektory a učiteli, kteří mi dali mnoho cenných znalostí a vědomostí do života."

 • Mgr. Pavel Hlubuček, MBA

  Mgr. Pavel Hlubuček, MBA

  Ministerstvo kultury, ředitel odboru

  "CEMI poskytuje velmi flexibilní studium a přizpůsobuje se potřebám studenta. Díky tomu jsem mohl dobře sladit svoje pracovní povinnosti s povinnostmi ve vztahu ke studiu. Velmi zajímavý byl pro mne strategický management a management osobního rozvoje."

 • Mgr. Iveta Gabčíková, MBA

  Mgr. Iveta Gabčíková, MBA

  Provozovatel zdravotnického zařízení

  "On-line studium hodnotím velice kladně, protože při mém časovém vytížení to je jediná možná forma studia. Pokud bych měla vyzdvihnout některý z předmětů, pak to je management osobního rozvoje docentky Bedrnové."

 • MUDr. Peter Letavay, MBA

  MUDr. Peter Letavay, MBA

  Lekár - Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou

  „Hlavným prínosom štúdia bolo získanie nových informácií a skúseností, ktoré nepredstavujú iba teoretickú nepoužiteľnú bázu, ale stali sa praktickým vodítkom, ako organizovať prácu na pracovisku, kde pôsobím."

 • Ing. Renata Tesaříková, MBA

  Ing. Renata Tesaříková, MBA

  Ekonomická vedúca ZZS Jihočeského kraje

  „Institut CEMI jsem si vybrala na základě doporučení svého kolegy, ředitele zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Všechny předměty byly přínosné a rozšířily mé obzory, ráda bych zmínila oblast personálního rozvoje a marketing."

 • Jaroslav Minárik, MBA

  Jaroslav Minárik, MBA

  Head of Cards Partnerships & Sales - Citibank

  "On-line výuka poskytuje nezvyklou míru časové flexibility a upřímně si neumím představit denní studium s časově náročnou prací, kterou mám."

 • MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

  MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., MBA

  Vedúci lekár urologickej ambulancie, nemocnica Hradec Králové

  „CEMI Institut jsem si vybral po doporučení dvou kamarádů, kteří zde studovali. Všechny předměty do sebe zapadaly tak, aby vyplnily jednotlivé směry managementu."

 • PhDr. Eva Konečná, MBA

  PhDr. Eva Konečná, MBA

  Učiteľka odborných predmetov - Stredná zdravotnícka škola

  „Celý študijný program bol navrhnutý tak, aby bol zvládnuteľný pre tých, ktorí si popri zamestnaní chcú doplniť vzdelanie na zvýšenie kvalifikácie alebo pre vlastný osobnostný rast.“

 • Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

  Ing. Vítězslav Frank, Ph.D., MBA

  HSE Leader, vedúci pracovník tímu BOZP, PO, OŽP

  „Velice oceňuji možnost dálkového přístupu. Systém iTutor mi velmi vyhovoval a mohu ho rozhodně doporučit i dalším studentům."

 • Ing. Jiří Lidmila, MBA

  Ing. Jiří Lidmila, MBA

  Ekonomický tajomník - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

  „Myslím si, že institut CEMI je jedinečný svým způsobem studia a tím, že používá moderní formy studia, které mi naprosto vyhovovaly a byly jedním z hlavních důvodů, proč jsem si toto studium zvolil.“

 • Lukáš Svoboda, MBA

  Lukáš Svoboda, MBA

  Poverený vedením oblastného managementu - E.ON Česká republika, s. r. o.

  „Vzhledem k mé pracovní vytíženosti mi systém studia velice vyhovoval, protože jsem se k němu mohl uchýlit, kdykoli jsem měl čas."

 • Mgr. Jitka Křížková, MBA

  Mgr. Jitka Křížková, MBA

  Zástupca riaditeľa - ZŠ Dýšiná

  „Během studia se mi podařilo porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama a to mi umožnilo získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy."

 • Ing. Jan Vaněk, MBA

  Ing. Jan Vaněk, MBA

  Člen predstavenstva, vedúci divízie Sanačných a ekologických projektov - DEKONTA a.s.

  „Studovat MBA jsme se rozhodli společně s několika kolegy z managementu firmy. Udělali jsme si internetovou rešerši, nastavili hlavní parametry výběru (způsob studia, cena, kredit lektorů), a vyšlo nám CEMI."

 • Mgr. Miloš Závora, MBA

  Mgr. Miloš Závora, MBA

  EUROVIA CS, a.s.

  „Lektoři dávají cenné rady a jsou nápomocni individuálně, proto lze přizpůsobit čas, který musíte zpracovávání prací věnovat."

 • Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

  Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

  Manažér IT podpory - E.ON Energie, a.s.

  „Studium na CEMI mi pomohlo se profesně posunout mílovými kroky vpřed. Získané znalosti a vědomosti jsem poté mohl využít nejen pro své kolegy, ale také pro klienty naší firmy, se kterými se setkávám velmi často."

 • Ing. Antonín Dvorník, MBA

  Ing. Antonín Dvorník, MBA

  Strategic Sourcing Specialist

  „Dlouho jsem hledal školu, kde bych mohl skloubit své časté služební cesty a studium MBA. CEMI mi padlo do oka na internetu a bylo vybráno."

 • absolvent v utajení

  absolvent v utajení

  Príslušník Polície ČR Krajského riaditeľstva hlavného mesta Prahy

  „Rozhodujícím faktorem pro výběr tohoto oboru byl garant - Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., který je dle mého názoru skutečná kapacita ve svém oboru a byla zde tedy určitá záruka kvality studia tohoto oboru."

 • Ing. Jozef Hudák, MBA

  Ing. Jozef Hudák, MBA

  konateľ súkromnej spoločnosti

  „Výhodou štúdia na CEMI je skrátené obdobie, dobrý výber predmetov a perfektný postup. Štúdium MBA na CEMI vrelo odporúčam aj iným kolegom, času na štúdium je vždy málo a učiť sa treba skutočne celý život."

 • Miloš Roško, MBA

  Miloš Roško, MBA

  Konateľ, riaditeľ a majiteľ - REM GROUP s.r.o.

  „Ako manželia sme mali jednu veľkú výhodu, že sme sa ako partneri mohli nielen starať o spoločnú vec, ale mali sme taky spoločný malý konkurenčný boj a našli sme veľmi veľa spoločných vecí, čo sa týka biznisu a obchodu."

 • Petr Bahník, MBA, LL.M.

  Petr Bahník, MBA, LL.M.

  Manažér - NOVY, s. r. o.

  „Byl jsem velice spokojen s přístupem pedagogů, s obsahem učiva a velice příjemně mě překvapil i přístup ze strany studijního oddělení.“

 • Ing. Václava Vurmová, MBA

  Ing. Václava Vurmová, MBA

  Ředitel kvality pro ČR - Mubea spol. s r.o.

  „Osobně jsem měla před zahájením obavy ohledně časového zvládnutí studia, avšak za pomoci pracovníků institutu a online formě vzdělání jsem vše nakonec zdárně zvládla."

 • Ing. Pavol Ihnat, MBA

  Ing. Pavol Ihnat, MBA

  HZS velitel hasičské stanice

  "On-line studium hodnotím kladně, protože si lze plánovat studijní čas a dá se dobře skloubit s pracovními povinnostmi. Díky studiu MBA jsem si rozšířil a prohloubil vědomosti a lépe se orientuji v problematice."

 • Ing. Libor Stoklásek, MBA

  Ing. Libor Stoklásek, MBA

  Burzový maklér, analytik a manažér - Grant Capital, a. s.

  „Velmi oceňuji vstřícnost vedení institutu a flexibilitu při řešení studijních problémů a dotazů. Online studium je to, co v dnešní době maximálně oceňuji."

 • Ing. Naděžda Mauleová, MBA

  Ing. Naděžda Mauleová, MBA

  Riaditeľka - VOŠ a SPŠE Plzeň

  „Největší přínos MBA studia na CEMI spatřuji v tom, že mě donutilo s velkým předstihem přemýšlet a pracovat na koncepci budoucího rozvoje příspěvkové organizace, ve které již 20 let pracuji."

 • Bc. Michal Hochman, MBA

  Bc. Michal Hochman, MBA

  Produktový manažér v IReSoft s.r.o.

  „CEMI mi vyhovovalo štruktúrou predmetov. Veľmi kladne hodnotím lektori, je vidieť, že sú to ľudí z praxe, čo je obrovská výhoda oproti ostatným školám."

 • Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

  Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.

  Konateľ - Consultest s.r.o.

  „Institut jsem si vybral z důvodu, že jsem zde absolvoval již jiný program. Musím ocenit přirozenost a ochotu všech lidí v týmu, protože člověk se vrací nejenom za poznáním, ale i prostředím, které tady je."

 • MUDr. Martin Navrátil, MBA

  MUDr. Martin Navrátil, MBA

  Lekár - NZZ

  „Pomocí internetu jsem mohl získat veškeré informace ke studiu, mohl jsem je získat v době, kdy jsem potřeboval a měl na to svůj čas. Tím jsem se studiu mohl věnovat více, než kdybych musel docházet k běžnému prezenčnímu studiu."

 • MUDr. Dalibor Hudec, MBA

  MUDr. Dalibor Hudec, MBA

  Vedoucí dětského oddělení - Slezská nemocnice Opava

  „Měl jsem obavy z náročnosti studia, když jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Ale musím říci, že se mé obavy nepotvrdily díky přiměřenosti požadavků na nás i přístupem školy jako takové i lektorů."

 • Mgr. Jan Tecl, MBA

  Mgr. Jan Tecl, MBA

  Starosta mesta Havlíčkův Brod

  „Každá škola, má-li být kvalitní, musí mít samozřejmě i kvalitní lektory a na CEMI takoví lektoři jsou. Kdybych měl jmenovat, tak například paní doktorku Krbovou, která vedla i mou diplomovou práci a určitě na ni budu dlouho a v dobrém vzpomínat.“

 • Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

  Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

  Business Director na BIVŠ, a.s.

  „Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

 • Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA

  Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA

  Odborný asistent - Česká poľnohospodárska univerzita v Prahe

  „Na Institutu CEMI bych chtěla ocenit lektorský tým, který je složený z odborníků z praxe, což samozřejmě přináší určité možnosti dozvědět se konkrétní praktické zkušenosti a dovednosti."

 • Martin Černík, MBA

  Martin Černík, MBA

  Key Account Manager - ESSOX s. r. o.

  „Největší přínos studia je pro mě v tom, že jsem mohl vidět určité body svojí práce ale současně i ten kontext z jiného pohledu, tzn. uplatnění jiného prismatu na věc."

 • Bc. Petr Pudil, MBA

  Bc. Petr Pudil, MBA

  Komisár - Krajské riaditeľstvo polície Stredočeského kraja

  "Osobně jsem před podáním přihlášky ke studiu na CEMI konzultoval rozsah a náročnost zvoleného oboru s absolventem tohoto institutu, který mě ujistil, že vynaložené finanční prostředky za studium jsou tím správným rozhodnutím."

 • JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

  JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.

  Notár - Notársky úrad

  „Novela obchodního zákoníku nahrála tomu, že bych stejně studovanou problematiku musel připravovat a musel jsem se ji pro své povolání učit, takže se mi podařilo spojit příjemné s užitečným.“

 • Ing. Juraj Galba, MBA

  Ing. Juraj Galba, MBA

  LANTESTEL majitel

  "On-line studium je fantastická forma pro člověka, který se potřebuje při pracovním a osobním vytížení věnovat studiu a je to ideální forma pro celoživotní vzdělávání."

 • JUDr. Maroš Vince, LL.M.

  JUDr. Maroš Vince, LL.M.

  Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

  „Štúdium na CEMI som si zvolil kvôli tomu, aby som si mohol rozšíriť svoj obzor, ale nielen z teoretického povedomia, ale hlavne z praktického.“

 • MUDr. Miriam Göetzová, MBA

  MUDr. Miriam Göetzová, MBA

  Vedúca lekárka detskej ambulancie - M4MED s.r.o.

  „Velmi důležité je, jakým způsobem forma studia probíhá. To znamená nejenom osobní setkávání, ale také konzultace prostřednictvím e-mailu, Skypu a internetová komunikace se školou jako takovou pro mě byla velmi podstatná.“

 • Ing. Martin Novák, MBA

  Ing. Martin Novák, MBA

  Koordinátor vývoj sedačiek, ŠKODA AUTO a.s.

  „Lektoři a přednášející byli ochotní pomoci, velmi oceňuji jejich vstřícný přístup k výuce a širokou nabídku konzultací. Obával jsem se časové náročnosti studia, ale díky on-line formě studia se vše dalo snadno zvládnout."

 • Ing. Lukáš Knebl, MBA

  Ing. Lukáš Knebl, MBA

  Firemní bankéř - Česká spořitelna, a.s.

  „Studium na CEMI bych doporučil nejenom známým, ale zejména kolegům v práci a také svým přátelům, protože s možností studia online nešidíte svou rodinu a v neposlední řadě se dozvíte nové informace, které jsou v praxi nezbytné."

 • Milan Klempár, MBA

  Milan Klempár, MBA

  Riaditel - Novoteam s.r.o.

  „Inštitút CEMI som si vybral, pretože som sa chcel naučiť zásady podnikania, stratégiu, manažment. Do školy som chodil za totality, takže som tam takéto vyučovanie nemal a ďakujem CEMI, že ma toto naučili."

 • Ing. Jindřich Zoubek, MBA

  Ing. Jindřich Zoubek, MBA

  Projektový vedúci - TECHSYS - HW a SW, a. s.

  „Hledal jsem optimální formu studia, která by mě nezatěžovala příliš časově a vyhovovala mým požadavkům. Dozvěděl jsem se řadu nových znalostí a dovedností."

 • Mgr. Marta Želízková, MBA

  Mgr. Marta Želízková, MBA

  Vrchní sestra, Ústav klinických neurooborů, Ústřední vojenská nemocnice Praha

  "Díky studiu jsem se začala na manažerskou práci dívat z jiné stránky a hodnotit ji ve větším kontextu."

 • Bc. Jekaterina Suchareva, MBA

  Bc. Jekaterina Suchareva, MBA

  Účtovníčka

  „Maximálně mi vyhovoval online systém, protože jsem nemusela docházet do školy, komunikovala jsem s lektory přes maily, dělala jsem zkoušky online, což mi hodně ušetřilo čas."

 • PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

  PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

  Štatutárny orgán - Prístav nádeje, o.z.

  „Nebojím sa povedať, že mi štúdium na CEMI pomohlo profesionálne sa posunúť a že získané vedomosti a znalosti využívam v každodennej práci. Štúdium MBA na CEMI mi taktiež zvýšilo sebavedomie."

 • Petra Medková, MBA

  Petra Medková, MBA

  Oblastná manažérka spoločnosti Ahold

  „Nejvíce mě zaujala paní Ing. Matoušková, která vedla moji diplomovou práci a hodně mi při studiu pomohla."

 • Ing. Michal Maxa, MBA

  Ing. Michal Maxa, MBA

  Manažér - Československá obchodná banka, a. s.

  „Během studia jsem měl vždy plnou podporu příslušných profesorů a konzultace s nimi byly přínosem k mým pracem a získaným znalostem."

 • MgA. Jan Dostál, MBA

  MgA. Jan Dostál, MBA

  Riaditeľ predaja - Pěkný Unimex s.r.o.

  „Vzhledem k tomu, že jsem člověk z praxe, potřeboval jsem doplnit i teoretické znalosti, což se v rámci studia podařilo. Ve chvíli, kdy se vyskytne problém, dokážu zhodnotit všechny modelové situace a zvolit správné řešení.“

 • MUDr. Tom Soukup, MBA

  MUDr. Tom Soukup, MBA

  odborný dětský lékař

  „Ještě než jsem dostudoval, tak mi studium pomohlo k povýšení. Takže přínos byl ještě rychlejší, než jsem si to dovedl představit."

 • Ing. Peter Komenda, MBA

  Ing. Peter Komenda, MBA

  Riaditeľ - Freight consulting s. r. o.

  „Najväčší prínos štúdia je pre mňa, že som sa naučil nové techniky a praktiky, ktoré môžem aplikovať do svojej spoločnosti, a tým ju viesť k ďalšej expanzii."

 • Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA

  Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA

  Poisťovací poradca - Kooperativa pojišťovna, a.s.

  „Přínos MBA studia je pro mě v lepší pozici a zařazení v mém zaměstnání, ale i jako určitá záloha do budoucna. Nabyté znalosti mi více rozšířily obzor do mé praxe v budoucnosti."

 • Ing. Miroslav Rybár, MBA

  Ing. Miroslav Rybár, MBA

  Výkonný riaditeľ RYBÁR s.r.o.

  „Nejtěžší a zároveň nejpřínosnější byly předměty Management osobního rozvoje a Koučování. Lektoři byli profesně velmi způsobilí, měli nám co předat."

 • Jakub Starý, DiS., MBA

  Jakub Starý, DiS., MBA

  Šéfredaktor LUI

  "Mojí primární motivací pro studium MBA bylo posunout se. Pro CEMI jsem se rozhodl proto, že byl schopen vyhovět mým náročným časovým požadavkům. V rámci práce i osobně hodně cestuji a právě proto jsem ocenil, že během cestování mohu studovat."

 • Ing. Irena Hornová, MBA

  Ing. Irena Hornová, MBA

  Finančný špecialista - Siemens

  „Díky studiu na CEMI, které je zaměřeno prakticky, se mi podařilo propojit teoretické znalosti s těmi praktickými a dalo mi možnost se dále ve svém oboru zdokonalit, a to převážně díky skvělému profesionálnímu přístupu všech vyučujících."

 • Radovan Debnár, MBA

  Radovan Debnár, MBA

  Specialist Corporate Processes & Quality - O2 Czech Republic a.s.

  „Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu."

 • Bc. Jiří Rada, MBA

  Bc. Jiří Rada, MBA

  Sector sales manager v Candy Hoover ČR

  "Pro své studium na CEMI jsem se rozhodnul díky tomu, že vlastně umožňovalo propracovaný e-learningový systém, který mi umožňoval skloubit můj nabitý pracovní program se studiem."

 • PhDr. Alena Húšťová, MBA

  PhDr. Alena Húšťová, MBA

  Odborná administratívna pracovníčka - Ministerstvo hospodárstva SR

  „Česká republika pre mňa bola svojím spôsobom aj výzvou. Mohla som porovnať verejnú správu a zákony v ČR a na slovenské. Vzdelávanie a ukončenie MBA beriem ako nadčasové."

 • Tomáš Gbúr, MBA

  Tomáš Gbúr, MBA

  Riaditeľ a zakladateľ agentúry Hokej v Kanade

  Přečtěte si nebo se podívejte na video referenci našeho úspěšného studenta MBA na CEMI. Tomáb Gbúr, MBA - obor Global Business Leadership.

 • PhDr. Veronika Rostami, MBA

  PhDr. Veronika Rostami, MBA

  Koordinátor pre ľudské práva

  "Inštitút CEMI som si vybrala na základe doporučenia mojich priateľov, ktorí na CEMI študovali minulý rok. So štúdiom som veľmi spokojná a určite by som ho doporučila ďalej.

 • Ing. Ilona Matějů, MBA

  Ing. Ilona Matějů, MBA

  Interný audit - Štátny fond dopravnej infraštruktúry

  „Co se týče samotného studia, byla jsem velmi spokojená především s přístupem lektorů a konzultacemi, které nám poskytovali."

 • Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

  Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.

  Podnikový právník - DL Centrum s. r. o.

  „Pozitivně bych ohodnotila moderní formu výuky a možnost pracovat s e-learningovým systémem. Skladba předmětů v oboru byla dle mého názoru kompaktní a zaměřená na využití v praxi."

 • Mgr. Tomáš Burdych, MBA

  Mgr. Tomáš Burdych, MBA

  Inšpektor - Policie ČR

  „Velmi pozitivně hodnotím lektorský tým. Lektoři vycházeli vstříc, komunikovali, poradili, naučili mě mnoho nového."

 • Matúš Tanko, LL.M., MBA

  Matúš Tanko, LL.M., MBA

  Majiteľ strojárskej firmy

  „V diplomovej práci som sa venoval problematike svojej firmy a vďaka konzultáciám s lektormi a úspešnom naplnení cieľa diplomovej práce som mohol nadobudnuté poznatky preniesť do praxe a vynaložené prostriedky do štúdia sa mi už niekoľkokrát vrátili."

 • Ing. Jaroslava Jandová, MBA

  Ing. Jaroslava Jandová, MBA

  „Vlastní motivace ke studiu u mně pramenila zejména z osobního zájmu a touhy vyzkoušet, zda jsem schopna se učit novým věcem a pohledům na svět. Musím vyzdvihnout zejména přístup lektorů JUDr. Staňka, JUDr. Beranové a Ing. Matouška."

 • Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

  Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

  Obchodný a marketingový riaditeľ - Medical group SK, a. s.

  „Štúdium na CEMI som si vybral z toho dôvodu, že CEMI ponúka lektorov, ktorí sú z nášho prostredia. Neprinášajú teoretické znalosti zo svojich krajín, ale sú to lektori, ktorí poznajú naše pomery, našu legislativu, našu situáciu."

 • Ing. Pavel Kácl, MBA

  Ing. Pavel Kácl, MBA

  Vojak, náčelník štábu Posádkového veliteľstva Praha

  „Vzdělání rozhodně přispělo k mému osobnímu a profesnímu rozvoji, posunulo kladně i mé sebevědomí. Rovněž oceňuji vstřícnost a flexibilitu vedení institutu."

 • Jitka Šmilo, LL.M.

  Jitka Šmilo, LL.M.

  Vedúci právneho oddelenia - Centrum preventivní medicíny s. r. o.

  „Lektoři jsou velice fundovaní, vzdělaní a empatičtí lidé, kteří rozumí své práci. Online systém výuky je velice dobře propracovaný i uživatelé, kteří nejsou příliš zběhlí, si ho snadno osvojí."

 • Erika Gallego, MBA

  Erika Gallego, MBA

  Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.

  „Až se budu posouvat na manažerskou pozici, studium na CEMI mi velmi pomůže, protože praktické znalosti, které jsem na škole získala, uvedu i do praxe.“

 • Ing. Aneta Bučková, MBA

  Ing. Aneta Bučková, MBA

  Finančná riaditeľka - WESTech, spol. s r.o., Bratislava

  "Informačný systém mi plne vyhovoval, úplná spokojnosť so študijným oddelením, rýchle reakcie, perfektné spracovanie materiálov. Určite odporučím štúdium MBA na CEMI. Ďakujem.“

 • Ing. Světlana Procházková, MBA

  Ing. Světlana Procházková, MBA

  Konateĺka a spolumajiteĺka Aukční síň Procházka s.r.o.

  „Mám velice dobré zkušenosti se všemi lektory, protože reagovali téměř okamžitě na všechny mé dotazy nebo mě dokázali ubezpečit, že cestou, kterou jdu při zpracovávání svých prací, je správná."

 • Ing. Miroslav Škvára, MBA

  Ing. Miroslav Škvára, MBA

  Podnikateľ, lektor finančnej gramotnosti

  „Při studiu MBA se setkáte s kolegy, kteří možná řeší podobné problémy jako vy, máte možnost konzultovat se zkušenými pedagogy. S některými lektory jsem zůstal v kontaktu i po ukončení studia."

 • Ing. Vladimír Pustina, MBA

  Ing. Vladimír Pustina, MBA

  Obchodný riaditeľ Holek Production s.r.o.

  „CEMI mě oslovilo díky flexibilnímu přístupu ke studiu, kdy jsem nemusel práci přizpůsobovat studiu, naopak jsem mohl studium přizpůsobovat svým možnostem a volnému času."

 • Miroslav Hubený, MBA

  Miroslav Hubený, MBA

  Obchodný riaditeľ - HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.

  „Největší přínos MBA studia na CEMI shledávám jednoznačně v časové flexibilitě, kdy jsem si studium mohl přizpůsobit svému náročnému pracovnímu vytížení."

 • Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA

  Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA

  Referent štátnej správy a samosprávy

  „CEMI mě jednoznačně nadchlo svým propracovaným on-line studijním systémem a individuálním přístupem k mým potřebám. S odstupem času mohu konstatovat, že prostředky vynaložené na studium byly vhodně zvolenou investicí do mého vzdělání."

 • Ing. Jiří Havlišta, MBA

  Ing. Jiří Havlišta, MBA

  Veliteľ čaty HZS Liberecký kraj

  „Velmi kladně hodnotím lektory, neboť se jedná o zkušené profesionály nejen z pohledu lektorství jako takového, ale je vidět, že za sebou mají rozsáhlou praxi v oborech, které přednášejí."

 • MUDr. Vladimír Michálek, MBA

  MUDr. Vladimír Michálek, MBA

  Ortopedické oddělení, Dolný Kubín - sekundárny lekár

  „Čo sa týka samotných lektorov, sú to predovšetkým ľudia so skúsenosťami. Nebol žiadny problém s konzultáciami, vedeli poriadne usmerniť tok myšlienok."

 • Svitlana Michálková, MBA

  Svitlana Michálková, MBA

  Product Development Manager - Partner in Pet Food CZ s. r. o.

  „Lektorský tým je velice profesionální, ochotný, na příjmu. Největší přínos studia vidím v tom, že jsem si vše v hlavě poskládala a udělala jsem si na věci strukturovaný pohled.“

 • Bc. Tomáš Zajíček, MBA

  Bc. Tomáš Zajíček, MBA

  jednatel, EU komplet-servis, s.r.o.

  „Největší přednost studia je v tom, že se člověk může vzdělávat doma a většinu zkoušek absolvovat přes e-learning. Časová flexibilita studia je úžasná, člověk se mu může věnovat, právě když má čas.“

 • Bc. Stanislav Vaďura, MBA

  Bc. Stanislav Vaďura, MBA

  OSVČ

  „Velmi vysoce hodnotím zvýšení teoretických základů, které v konfrontaci s praktickými příklady a aplikací těchto poznatků do konkrétních situací v praxi umožňují lepší pochopení dané problematiky."

 • Bc. Margarita Raskina, MBA

  Bc. Margarita Raskina, MBA

  IT projektový manažér

  „CEMI mi doporučila má známá, také absolventka tohoto Institutu. Bylo pro mě velice příjemné zjistit, že můžu MBA studovat pouze online, z pohodlí domova nebo z práce."

 • Bc. Petr Maule, MBA

  Bc. Petr Maule, MBA

  Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí

  "Díky studiu jsem přemýšlel o věcech, které nastaly až za 2 roky, konkrétně ohledně voleb do zastupitelstva obce. Měl jsem již vypracovanou SWOT analýzu pro obec a v předvolebních slibech jsem si nemusel vymýšlet, ale pracoval jsem se skutečnými fakty."

 • Ing. Vít Vomáčka, MBA

  Ing. Vít Vomáčka, MBA

  starosta obce Kravaře

  „Studium na institutu CEMI mi velmi vyhovovalo, neboť jak lektoři, tak vedení vychází maximálně vstříc velmi časově zaneprázdněným studentům a ten lidský přístup tam byl nádherný, moc rád na to vzpomínám.“

 • PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA

  PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA

  Konzultant pre oblast riadenia školstva

  „Velkým přínosem studia MBA bylo získání kontaktů s novými lektory a dalšími zajímavými lidmi, kteří mají jiné pracovní a životní zkušenosti."

 • Ing. Hana Maďarová, MBA

  Ing. Hana Maďarová, MBA

  Managing Director, majiteľ - Via Optima - cestovná a vzdelávacia agentúra

  „Velice mě zaujala časová flexibilita studia, protože jsem často na služebních cestách a tato flexibilita byla pro mě rozhodující."

 • Ing. Václav Janoušek, MBA

  Ing. Václav Janoušek, MBA

  Učiteľ

  "Forma studia online je obrovské ulehčení studia. Studium na CEMI rozhodně doporučuji".

 • Ing. Petr Šimek, MBA

  Ing. Petr Šimek, MBA

  Vedoucí HR, Státní ústav pro kontrolu léčiv

  „Škola mi umožnila, že si svůj čas organizuji a studuji, kdy se to hodí mě."

 • Olivie Rubášová, MBA

  Olivie Rubášová, MBA

  RFP Manažér CHI - Corinthia Hotels

  „Najednou jsem dostala chuť dostat do sebe co nejvíce nových poznatků ze studia, abych je mohla také využít a tím třeba podpořit další lidi v našem týmu, abychom byli všichni lepší než konkurence."

 • Ing. Lucia Čišková, MBA

  Ing. Lucia Čišková, MBA

  Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

  „Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

 • Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

  Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

  Psychoterapeut, poradenské služby - Psychoterapeutické centrum Hradec Králové

  „Studium na CEMI se zcela odlišovalo od mých předchozích studií, a to především svoji online formou. Své znalosti uplatním v rozvoji spolku,kde působím jako předsedkyně a v práci s klienty, kteří pracují ve vedoucích pozicích firem."

 • Bc. Alexandra Belingerová, MBA

  Bc. Alexandra Belingerová, MBA

  Asistentka konateľa pre dotácie EÚ

  „S kvalitou výuky na CEMI jsem byla velmi spokojena. Časově flexibilní studium mi umožnilo plně se věnovat svému zaměstnání a zároveň získat zkušenosti a další znalosti ve studovaném oboru."

 • Ing. Jiří Kučera, MBA

  Ing. Jiří Kučera, MBA

  Vedúci odboru bezpečnosti, hygieny práce a PO, Severočeské doly

  „O všech lektorech, které jsem měl možnost poznat, si myslím, že jsou to skuteční profesionálové v oboru, který přednáší. Asi nejvíce mě zaujaly přednášky magistry Lenky Jakubcové.“

 • as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

  as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA

  ResearchSite - urológia, Urologická klinika 3 - LFUK v Praze, URO-LASER s.r.o.

  "Důvodem mé volby nebyly samozřejmě jen pozitivní reference, ale i zájem rozšířit své ekonomicko-obchodní dovednosti v oblasti zdravotnictví s ohledem na to, že provozuji nestátní zdravotnické zařízení."

 • PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA

  PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA

  Generálny manažér pre ČR a SR, predseda dozornej rady - EHW GROUP SE

  „Všetci lektori, pedagógovia umožňujú študentom MBA zo Slovenska písať štúdie, práce, eseje v slovenskom jazyku a nemajú s tým absolútny problém, sú milí a ochotní."

 • Bc. Peter Prášek, MBA

  Bc. Peter Prášek, MBA

  Riaditeľ obchodnej spoločnosti – GaRT s.r.o.

  „Čo sa týka ďalšieho kariérneho rastu, predmety sú poskladané veľmi dobre a jeden na druhý nadväzuje, takže v rámci svojej praxe som už niektoré veci aj uplatnil."

 • Mgr. Tomáš Prágay, MBA

  Mgr. Tomáš Prágay, MBA

  Vedúci oddelenia, Polícia SR - okresné riaditeľstvo Komárno

  „Všetci lektori boli na maximálnej úrovni, som veľmi rád, že som tu mohol študovať a takisto chcem pochváliť aj študijné oddelenie, ktoré mi vždy bolo prínosom k môjmu štúdiu.“

 • Tomáš Zahálka, MBA

  Tomáš Zahálka, MBA

  Riaditeľ privátneho bankovníctva

  „Považuji za velmi výhodné, že se jedná o roční studium, na druhou stranu o to intenzivnější. Naprostá flexibilita, komunikace prakticky během jednoho, dvou dnů se všemi pedagogy, tah na branku - velice se mi to líbilo."

 • Ing. Lubomír Fiedler, MBA

  Ing. Lubomír Fiedler, MBA

  Výrobně-technický náměstek ředitele - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s..

  „Musím jednoznačně říct, že profesionalita a odborné znalosti lektorů mě příjemně překvapily, protože jsou to opravdu zkušení matadoři."

 • Jiří Sobek, MBA

  Jiří Sobek, MBA

  Key account manažér v Smith and Nephew

  „Jelikož jsem vytvářel diplomovou práci, která byla přímo spjatá s mým zaměstnáním, tak si myslím, že to pro mou praxi mělo veliký přínos. Kroky, které jsem ve své diplomové práci navrhl, dnes ve své praxi realizuji."

 • MUDr. Roman Michálek, MBA

  MUDr. Roman Michálek, MBA

  Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť - Pardubická krajská nemocnica

  „Všechny předměty pro mě byly přínosem, zvláště předměty, se kterými se nesetkáváme na lékařské fakultě. Oblast marketingu pro mě byla ne novinkou, ale určitým osvěžením."

 • Ing. Ján Marcin, MBA

  Ing. Ján Marcin, MBA

  Predseda predstavenstva - Regioninvest a.s. Košice

  „Štúdium oboru Executive MBA na CEMI mi pomohlo pri kariérnom postupe na pozíciu Predseda predstavenstva vo firme Regioninvest a.s. Košice, kde určite zužitkujem vedomosti a zručnosti získané štúdiom."

 • Mgr. Erika Štajerová, MBA

  Mgr. Erika Štajerová, MBA

  Referent pre verejné obstarávanie

  „Celé štúdium na CEMI hodnotím prínosne, nakoľko som načerpala nové vedomosti a otvorili sa mi nové obzory v danej problematike, ktoré môžem následne uplatniť v praxi."

 • Ing. Stanislav Brei, MBA

  Ing. Stanislav Brei, MBA

  Zástupca riaditeľa vo Vojenské lázeňské léčebně Karlovy Vary

  „V době studia jsem byl nucen hledat si novou práci a fakt, že studuji MBA, mi rozhodně pomohl. Ze strany potenciálních zaměstnavatelů jsem cítil naprosto jiný přístup.“

 • Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

  Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

  IOS Senior Advisor

  „Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč jsem si vybrala právě CEMI bylo, že mi umožnili studovat bez fyzické účasti na přednáškách. Lektoři byli skvělí, z různých zemí, takže měli odlišné kulturní zázemí, což bylo zajímavé.“

 • Michal Beneš, MBA

  Michal Beneš, MBA

  Managing director - Bito

  "Největší přínos studia shledávám především v tom, že většina předmětů je zaměřena na praktické využití. Tzn. vybral jsem si vzdělání, které mě i naši firmu posunulo dál."

 • Mgr. Eva Liberdová, MBA

  Mgr. Eva Liberdová, MBA

  Sociálnoprávne poradenstvo, dostupnosť verejných služieb

  „Ze studia si odnáším spoustu nových informací a znalostí. Poděkování patří také paní Mečírové ze studijního oddělení, je to osoba na svém místě, každý můj dotaz byl rychle zodpovězen."

 • JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

  JUDr. PhDr. Marek Tóth, LL.M.

  Právnik/manažér

  „Určite som ziskal oveľa väčší rozhľad a širší obzor na celú problematiku Corporate Law."

 • JUDr. Robert Bezek, MBA

  JUDr. Robert Bezek, MBA

  Právnik a súkromný podnikateľ - REODEK group,s.r.o., K&B time, spol. s r.o., ISCB, s.r.o.

  „Štúdium na CEMI mi pomohlo pochopiť uvažovanie mojich obchodných partnerov a doplniť si manažérske vedomosti. Tým, že predmety na seba logicky nadväzujú, nútia poslucháčov zaoberať sa manažmentom ako komplexnou študijnou disciplínou."

 • Radim Synek, MBA

  Radim Synek, MBA

  Člen predstavenstva, riaditeľ úseku finančných trhov a oblasti retailového bankovníctva - Credits

  „Byl jsem velmi spokojen s moderním e-learningovým systémem umožňujícím studium v podstatě kdykoli a kdekoli, protože k výuce stačí pouze připojení k internetu."

 • Bc. Peter Ondreáš, MBA

  Bc. Peter Ondreáš, MBA

  Executive manager/Owner - Tatraindustries s.r.o., Technical project manager - 3070 a.s.

  „Najväčším prínosom do mojej praxe bolo spracovávanie semestrálnych prác, ktoré boli naviazané na reálne situácie a problémy. Pomocou diplomovej práce som taktiež nastavoval optimalizačné procesy pre spoločnosť, v ktorej momentálne pôsobím."

 • Ing. Jiří Čížek, MBA

  Ing. Jiří Čížek, MBA

  Vedúci odd. personalistiky a mzdovej učtárne - Palivový kombinát Ústí, s. p.

  „Lektoři jsou profesionální tým, který byl vždy ochotný komunikovat se studenty. Zpětná vazba mezi studentem a lektorem byla v podstatě okamžitá a vždy splnila svůj účel."

 • Andrea Brzobohatá, MBA

  Andrea Brzobohatá, MBA

  Poslankyňa PSP ČR

  „Za mě byli všichni lektoři absolutně fantastičtí, nejvíc paní Ing. Matoušková."

 • Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

  Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

  Riaditeľ správy mestských lesov, odborný lesný hospodár

  „Studium na CEMI mě velmi mile překvapilo svou vstřícností ke studentům, kvalitními studijními materiály a podklady i vysokou profesionalitou  a erudicí jednotlivých lektorů."

 • Mgr. Jiří Brada, MBA

  Mgr. Jiří Brada, MBA

  Vedúci úseku ropných produktov - MJM Litovel a. s.

  „Největší přínos studia shledávám v tom, že se člověk naučí nové manažerské dovednosti, které jsou pro praxi velice přínosné."

 • Ing. Alexandra Fričová, MBA

  Ing. Alexandra Fričová, MBA

  CEO - ALMAF BEAUTY s.r.o.

  „Okamžite od zahájenia štúdia bolo možné všetky veci využiť v praxi, bola som efektívnejšia a výsledky boli excelentné. Výber pedagógov bol vynikajúci, mnohokrát sme mali možnosť hovoriť o konkrétnych, praktických otázkach.“

 • Martina Javůrková, MBA

  Martina Javůrková, MBA

  Founder & Principal Lecturer - Dimensions Consulting Services s.r.o.

  „Veľmi sa mi páčilo, že aj napriek virtuálnej forme štúdia CEMI nám pomohlo vybudovať príjemnú komunitu v našom ročníku, čo bolo pre mňa vysoko motivačné."

 • Mgr. Jan Mareš, MBA

  Mgr. Jan Mareš, MBA

  Riaditeľ - Stredná odborná škola energetická a stavebná, Obchodná akadémia Stredná zdravotnícka škola, Chomutov - príspevková organizácia

  „Když jsem zjistil, že MBA studium na CEMI je akreditováno podle zákona o úřednících územních samosprávných celků, bylo rozhodnuto. Volbu ještě umocnila možnost časové flexibility."

 • MUDr. Vladimíra Kováčová, MBA

  MUDr. Vladimíra Kováčová, MBA

  Lekárka - NsP Trebišov

  „Lektori sú ľudia vysoko profesionálni a veľmi kvitujem aj to, že to sú ľudia z praxe, nehovorili iba o teórií, ale ponúkali nám svoje dlhoročné skúsenosti, mali vysoko profesionálny a takisto aj ľudský prístup."

 • MUDr. Vladan Hudec, MBA

  MUDr. Vladan Hudec, MBA

  Národní ústav srdcových chorob Bratislava, zástupce primáře

  "Studium MBA na CEMI mi otevřelo dveře do problematiky ekonomiky, personálního managementu a marketingu ve zdravotnictví. Uvedené předměty plně korespondují se současnými odbornými problémy ve zdravotnictví a díky tomu jsem získal komplexní pohled."

 • Bc. Michal Prager, MBA

  Bc. Michal Prager, MBA

  ředitel Pestrá společnost, o.p.s.

  „Lektorský tým je na vysoké úrovni, jsou to lidé, kteří opravdu přicházejí z praxe a předali nám hodně svých vědomostí a hlavně zkušeností."

 • Zdeněk Macháček, MBA

  Zdeněk Macháček, MBA

  Riaditeľ bezpečnosti - Česká spořitelna

  „Největším přínosem pro mě bylo setkání s panem doktorem Krulíkem a práce na diplomové práci, ze které jsem měl nejdříve strach, ale nakonec to pro mě bylo velmi obohacující."

 • MUDr. Marek Slabý, MBA

  MUDr. Marek Slabý, MBA

  Riaditeľ - Zdravotnícka záchranná služba Juhočeského kraja

  „Online forma studia byla vynikající. Byla technicky velmi dobře provedená, byla rychlá zpětná vazba, rychlá možnost spojení s fakultou, takže musím říct, že za mě to byl velice šťastný krok k takovému programu.“

 • Mgr. Petr Máca, MBA

  Mgr. Petr Máca, MBA

  DIAGMA-X Radiologie s.r.o., jednatel

  "Některé předměty přinášely úplně nové informace a některé mi pomohly systematizovat si předchozí vědomosti. Zaměstnavatelům bych doporučil, aby na studium MBA poslali všechny zaměstnance, kteří se nějakým způsobem podílejí na řízení."

 • Ing. Mgr. Ingrid Mrňová, MBA

  Ing. Mgr. Ingrid Mrňová, MBA

  Projektová manažerka - neziskový sektor

  „Rozhodně je to skvělé místo pro získání informací, sdílení znalostí a vytváření nových kontaktů. Velice mi vyhovovala online forma studia, kdy jsem nemusela řešit, jak skloubit termíny přednášek s pracovním programem."

 • PhDr. Katarína Majerčíková, PhD., MBA

  PhDr. Katarína Majerčíková, PhD., MBA

  Ministerstvo obrany SR - vedúci starší zdravotník

  „Možnosť online štúdia mi vyhovovala. Mala som dostatok času na vlastnú prácu a dokázala som to skĺbiť so štúdiom, čo mi veľmi pomohlo. To isté platí aj o predmetoch, všetky mi dali niečo nové."

 • Mgr. Šárka Richterová, MBA

  Mgr. Šárka Richterová, MBA

  zákaznícky servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

  "Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu"

 • Petrana Blašková, MBA

  Petrana Blašková, MBA

  Štatutár - ProCommunity o.z.

  K nesporným prednostiam a výhodám štúdia na CEMI považujem modernu formu štúdia: skrátené obdobie za ktoré je možné získať veľké množstvo teoretických aj praktických vedomosti, e-learningový systém, kde sú všetky potrebné informácie a podklady."

 • Jiří Tůma, MBA

  Jiří Tůma, MBA

  Obchodný riaditeľ - Universal Transport Praha s. r. o.

  „CEMI u mě zvítězilo svým e-learningovým systémem a velkou profesionalitou lektorů. Institut CEMI bych doporučil všem absolventům, středních i vysokých škol, kteří pracují v managementu, tato investice se vám mnohonásobně vrátí."

 • Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc.

  Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc.

  Nezávislý výskumník v marketingu

  „Vzdělání získané na CEMI vnímám jako součást svého osobního rozvoje a určitý vklad do budoucna."

 • Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

  Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

  Partner a daňový poradca v HLB Proxy

  „Byla jsem velice mile překvapena lektory CEMI. Líbilo se mi, že na mě byli přísní, byli pořád online, snažili se mě podporovat a motivovat a zejména se mi líbil jejich mezinárodní přístup.“

 • Bc. Michal Černaj, MBA

  Bc. Michal Černaj, MBA

  Webmaster - Mesto Žiar nad Hronom

  „Pod vedením skúsených lektorov sa naučíte získané poznatky efektívne aplikovať v praxi. Výhodou pre slovenských študentov je to, že môžu komunikovať a riešiť zadané úlohy vo svojom materinskom jazyku."

 • Ing. Alena Harnová, MBA

  Ing. Alena Harnová, MBA

  Konateľka a majiteľka Alen Travel s.r.o.

  „Pro mě byly velmi důležité konzultace s lektory, kde jsem mohla probírat věci z dennodenní praxe s lidmi z oboru, kteří mají velké zkušenosti a pomohli mi se posunout."

 • Bc. Radek Lippert, Dis., MBA

  Bc. Radek Lippert, Dis., MBA

  Riaditeľ a majiteľ Liptrans s.r.o.

  „Nejvíce mi daly předměty, kde se probírala vnitřní organizace a struktura firmy a její hodnoty."

 • Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

  Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

  Ekonomický riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bratislave

  "Štúdium na CEMI je využiteľné v praxi, mne osobne pomohlo v príprave projektov, strátegie a samotného riadenia"

 • Ing. Martin Žagan, MBA

  Ing. Martin Žagan, MBA

  Výkonný riaditeľ - SYNER VHS Vysočina, a. s.

  „Zejména bych chtěl ocenit lidský a kolegiální přístup lektorů, měl jsem pocit opravdové sounáležitosti při studiu."

 • Zuzana Matoušková, MBA

  Zuzana Matoušková, MBA

  General Manager - STADA Pharma, s.r.o.

  „Ke studiu jsme se rozhodly s mou kolegyní, což je velmi silný motivační faktor vzájemné podpory. Vyhovovala nám časová flexibilita a přizpůsobení možnosti studia, diskuze s lektory po Skype, po mailu."

 • Jiří Konvalina, MBA, BBA

  Jiří Konvalina, MBA, BBA

  Riaditeľ prevádzkového úseku - Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne, a. s.

  „Studium mi pomohlo rozšířit spektrum možností řešení konkrétních situací v manažerské praxi. Naučil jsem se dívat na věc i z jiného úhlu pohledu a hledat nová inovativní řešení."

 • RSDr. Oldřich Krejčí, MBA

  RSDr. Oldřich Krejčí, MBA

  Bezpečnostný konzultant - J&T BANKA, a. s.

  „Institut CEMI jsem si vybral na základě referencí a své touhy po celoživotním vzdělávání. Chtěl jsem sám sobě dokázat, že i v 55+ lze studovat. I po více jak 30 letech práce v bezpečnostním managementu jsem se během studia naučil mnoho nového.“

 • MUDr. Jana Vidunová, MBA

  MUDr. Jana Vidunová, MBA

  Náměstek krizového řízení - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

  „Pro mě bylo velkým pozitivem studia to, že bylo online. Mohla jsem si přesně určit, kdy chci studovat, kdy chci vypracovávat své seminární práce, eventuálně diplomovou práci."

 • Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

  Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

  Majiteľ, konateľ, odborný vedúci a primár - AFC

  „Studium na CEMI je velmi velmi moderní. Jako ekonomický laik jsem měl možnost nahlédnout do šíře a složitosti problematiky ekonomie, podnikání a řízení. Byl jsem dále obohacen o zcela konkrétní poznatky, které jsem již uplatnil ve své denní praxi."

 • MUDr. Branislav Sepeši, MBA

  MUDr. Branislav Sepeši, MBA

  Lekár, radiačný onkológ

  „Bol som skôr samouk, takže som potreboval niečo, čo by moje názory legitimizovalo, a práve to mi štúdium poskytlo."

 • Lukáš Krasula, MBA

  Lukáš Krasula, MBA

  Produktový manažér EMEA Robertshaw s.r.o.

  „CEMI mi bylo doporučeno mým kolegou. Velice kladně hodnotím lektory, byli velmi profesionální."

 • Vyplniť prihlášku

Naši študenti a absolventi v číslach

O tom, že štúdium MBA u nás nie je nijako obmedzené vekom ani miestom bydliska, svedčia štatistické údaje o našich študentoch a absolventoch zhrnuté v grafoch nižšie.

Viete že...

98 % našich absolventov uvádza, že štúdium na CEMI splnilo ich pôvodné očakávania. Z toho u 28 % absolventov štúda tieto očakávania dokonca predchádzali.

61 % absolventov, ktorí podnikajú, uviedlo, že znalosti nadobudnuté MBA štúdiom otvorili cestu k ich podnikaniu.

37%  
  63%

82 % absolventov CEMI získalo lepšie pracovné uplatnenie a dosiahlo kariérneho postupu už do dvoch rokov od ukončenia štúdia.

Priemerné ročné zvýšenie platu vďaka MBA štúdiu je podľa našich absolventov +1.547,- EUR.

28 % stredoškoláci  
  72 % vysokoškoláci

95% absolventov považuje MBA štúdium na CEMI za efektívnu formu štúdia popri zamestnaní.

84% absolventov uvádza, že v priebehu štúdia získali praktické znalosti a schopnosti využiteľné v danom obore. 74% absolventom pomohlo riešenie aktuálnych projektov v priebehu štúdia k riešeniu konkrétnych situácií v práci. 

Vek našich študentov a absolventov

19%
person

Do 30 rokov

37%
person

31 - 40 rokov

31%
person

41 - 50 rokov

12%
person

51 - 60 rokov

1%
person

Nad 60 rokov

Kto sú naši študenti a absolventi

Stredný a vyšší manažment — 69 %

 • Riaditelia a majitelia firiem — 57 %
 • Manažéri a vedúci pracovníci — 43 %

Špecialisti — 31 %

 • Špecialisti - obchod / marketing — 29 %
 • Lekári a obchodníci v zdravotníctve — 18 %
 • Právníci — 16 %
 • Špecialisti - ekonomika — 13 %
 • Odborní asistenti — 11 %
 • Starostovia a odborníci vo verejnej správe — 7 %
 • Špecialisti - bezpečnostné zložky — 6 %

 

Kompletné výsledky výskumu agentúry STEM/MARK medzi našimi absolventmi nájdete tu.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup