MBA - Global Business Leadership

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: angličtina

Obor je vhodný pre stredných a vrcholových manažérov, hlavne zo spoločností, ktoré pôsobia na medzinárodnej a svetovej úrovni. Jeho cieľom je, aby študenti získali ucelený prehľad o obchode a súčasných trendoch. Program je vyučovaný výhradne v angličtine a anglickými lektormi.

Prihláste sa do 30. 6. 2019 a študujte od októbra 2019.

Prihlásenie ku štúdiu na CEMI je rýchle, ľahké a ZDARMA.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • vďaka porozumeniu strategickému riadeniu budete lepšie ťažiť obchodný potenciál
 • urýchlite dosiahnutie svojich cieľov vďaka lepšiemu pochopeniu interkultúrnej komunikácie
 • zdokonalíte svoje schopnosti projektového riadenia na praktických príkladoch
 • naučíte sa eliminovať riziká pôsobiace na globálnych finančných trhoch
 • osvojíte si zákonitosti hospodárskej súťaže na pôde EU, Ruska a Číny
 • zoznámite sa s výhodami rôzných organizačných usporiadaní

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícii neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

 

Čo sa ešte naučíte?
Hodnotenie absolventov
Hodnocení 4.91/5
Hodnotilo 42 uživatelů
Bc. Jiří Rada, MBA

Bc. Jiří Rada, MBA

Sector sales manager v Candy Hoover ČR

"Pro své studium na CEMI jsem se rozhodnul díky tomu, že vlastně umožňovalo propracovaný e-learningový systém, který mi umožňoval skloubit můj nabitý pracovní program se studiem."

Ďalší absolventi odboru
>
Bc. Kristina Stipovič, MBA

Bc. Kristina Stipovič, MBA

Amsterdam University Manager at Career Development Center

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Jan Šuráň, MBA

Ing. Jan Šuráň, MBA

Enterprise IT architect at First Data Corporation

„CEMI si vyberám kvôli kombinácii dostupnosti, možnosti študovať úplne online, takže som bol schopný zosúladiť sa s mojím harmonogramom a tiež pre dobrú referenciu.“

Ďalší absolventi odboru
>

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives Professor Guillaume Finck Sylabus predmetu

Tento kurz je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné vodítka k pochopeniu súčasnej geopolitickej situácie, konfliktov, výziev súvisiacich so získavaním zdrojov, rovnako jako účinkov ekonomických, finančne sociálnych a politických kríz, ktoré začali v roku 2007. Potom sa zameriame na víziu roku 2020 pre Európu, Severnú Ameriku, Áziu a Afriku.

Viac o predmete

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Sylabus predmetu

Primárnym cieľom tohoto modulu je rozvíjať porozumenie strategickému riadeniu podniku v medzinárodnom obchode. To zahŕňa porozumenie tomu, ako je navrhnuté konkurenčné postavenie firmy na základe analýzy štruktúry, zdrojov výhod viazaných na krajinu a ich jedinečnú kompetenciu. Implementácia stratégie do organizácie vyžaduje pochopenie výhod a nevýhod mnohých organizačných foriem a procesov, ktoré možu byť použité pre dosiahnutie požadovaného konkurenčného postavenia. Sekundárne ciele sú 1) Rozvíjať porozumenie medzinárodnému obchodu, ktoré integruje špecifické funkčné činnosti utvárajúce firmu, 2) Poskytnúť príležitosť k ďalšiemu rozvoju analytických schopností a rozhodovaní v situáciach charakterizovaných neistotou a zložitosťou.

Viac o predmete

Intercultural Communication

Intercultural Communication Ing. Jiří Matoušek Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je dozvedieť sa o interkultúrnej komunikácií. Všeobecne platí, že komunikácia je aktívny vzťah založený medzi ľuďmi prostredníctvom jazyka a prebieha medzi ľuďmi rôznych kultúr. Kultúra je štrukturovaný prejav ľudského správania v spoločenskom živote v rámci špecifikovaných národných a miestnych súvislostí, napr. politických, jazykových, ekonomických, inštitucionálnych a profesionálních. Cieľom je získať interkultúrne kompetencie, čo znamená aktívne užívanie schopností, ktoré prispievajú k efektívnej interkultúrnej komunikácií a možu byť definované z hľadiska troch základných atribútov: znalostí, schopností a postojov. Tento modul sa bude zaoberať všetkými týmito troma elementami.

Viac o predmete

Organization & Process Management

Organization & Process Management Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus predmetu

Tento modul bude zahrňovať hlavné organizačné formy: funkčnú, diviznu a maticovú, vyvinuté v priemyslovej ére a ďalšie nové organizačné formy, ako je cluster, net a platform. Potom, čo budú analyzované rôzne organizačné formy, sa zameriame na to, jako operacionalizovať stratégiu a organizačný návrh v štruktúre procesu při štúdiu praktík obchodného procesu. Podrobná prax a cvičenie budú nasledovať po teoretickej analýze.

Viac o predmete

Strategic Planning

Strategic Planning Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus predmetu

Tento modul zahrňuje hlavné myšlienkové školy strategického plánovania, všeobecné ciele a fázy strategického manažmentu, hlavné nástroje strategického plánovania a výzvy v oblasti strtegickej implementácie. Študentom bude poskytnuté čítanie, prezentácie a obchodné prípady, ktoré im umožnia získať znalosti predmetu, aby boli schopní sa aktívne podieľať na online výuke zameranej na komunikovanie a diskusiu o poskytovaných materiáloch.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

International Business Strategy

 International Business Strategy Professor Guillaume Finck Sylabus predmetu

Tento predmet je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné náklady k ovládnutí obchodnej stratégie tým, že rozvíja chápanie ich ekonomického prostredia a základných princípov stratégie a taktiky. Ďalej sa sústredíme na všeobecné zásady rupture stratégií tým, že popíšeme procesy, ktoré niektoré firmy možu použiť k otvoreniu novej stratégie.

Viac o predmete

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus predmetu

Tento MBA predmet zoznámi študentov s reguláciou hospodárskej súťaže v EU (ktorej pravidlá sa vzťahujú i na územie Českej republiky) a taktiež v krajinách pomerne nových v regulácií hospodárskej súťaže v iných bývalých sovietských republikách (Ukrajina). Študenti by mali získať hlboké znalosti o regulácií kartelových dohôd, zneužití dominantného postavenie, koncentrácií a štátnej podpory. Mali by vedieť aplikovať znalosti v reálnych obchodných situáciach. Tento kurz umožní študentom, aby fungovali bezpečne pri práci s veľkými spoločnosťami, či už sú to klienti, dodávatelia alebo partneri.

Viac o predmete

International Corporate Finance

International Corporate Finance Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA Sylabus predmetu

Tento kurz sa zameriava na otázky korporátneho finančného riadenia, ktorým čelia manažéri pôsobiaci na globálních finančných trhoch. Zahraničné operácie a medzinárodné možnosti financovania zahrňujú ďalšie príležitosti, riziká a zložitosti, ktorým musia finanční a strategickí manažéri porozumieť. Cieľom tohoto kurzu je analyzovať kritické faktory, riziká a rozhodnutia, ktoré sa týkajú ako krátkodobej, tak dlhodobej finančnej situácie firmy v globálnom prostředí a diskutovať o stratégiach pre riešenie týchto zložitostí.

Viac o predmete

International Entrepreneurship

International Entrepreneurship Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Sylabus predmetu

Odborná literatúra uvádza tri hlavné prekážky brániace internacionalizácií podnikateľských firiem: nedostatok znalostí zahraničného trhu, obmedzené ľudské i finančné zdroje a inherentné nedostatky v riadení. Rozvoj podnikateľskej schopnosti firiem a manažérskych tímov je významný cieľ verejnej politiky a podpora podnikania medzi študentami je životne dôležitá. Cieľom tohoto modulu MBA je poskytnúť študentom potrebné znalosti a schopnosti pri vytváraní flexibilnějších postojov k riziku a stimulovať podnikateľské správanie. Okrem poskytnutia teoretických základov z vychádzajúceho prúdu literatúry v obore, sa budeme venovať praktickým prístupom zahrňujúcim on-line výskum, komunikáciu, prezentáciu, tímovú prácu a rozhodovacie schopnosti.

Viac o predmete

Project Management

Project Management Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP Sylabus predmetu

Integračný manažment, riadenie rozsahu projektu, časový manažment, riadenie nákladov, riadenie rizík, riadenie kvality, riadenie komunikácie, riadenie zainteresovaných strán, riadenie ľudských zdrojov, riadenie zakázok, metodológia riadenia projektov, nástroje pre riadenie projektov.

Viac o predmete

Lektori odboru

Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP

Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP

 • MBA - Global Business Leadership
Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

 • MBA - Global Business Leadership
Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Marketing Management and International Business
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Na stiahnutie

Sylabus
PDF, 625,4 KB
Študijný plán
PDF, 394,1 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Timeline
PDF, 190,8 KB
Harmonogram
PDF, 510,0 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup