MBA - Ekonomika a finančný manažment

Doba štúdia: 12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

Absolventi tohto oboru získajú ucelený prehľad o ekonomických a finančných aspektoch podnikania, s ohľadom nielen na český trh, ale taktiež na medzinárodné prostredie, v ktorom dnes pôsobí väčšina firiem. Obor je vyučovaný v českom jazyku.

Prihláste sa do 31. 3. 2019 a študujte od októbra 2019.

Vyplniť prihlášku

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • jasne idendifikujete finančné zdravie vašeho podniku na základe znalosti finančných výkazov
 • naučíte sa cielene zvyšovať hodnotu podniku a pomenovať príležitosti rastu
 • vytvoríte pevnú stratégiu, víziu a poslanie vašej spoločnosti
 • zoznámite sa s nástrojmi predchádzania kurzového rizika a možnosťami finančného investovania
 • uvedomíte si silu manažérského účtovníctva pri vašom rozhodovaní
 • naučíte sa lepšie zhodnocovať voľné prostriedky za využitia nástrojov finančného trhu

Máte v hlave námet ku zlepšeniu, hľadáte inšpiráíciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Zvoľte si ho ako tému diplomovej práce a naši lektori a profesionáli z praxe vám v rámci štúdia s riešením pomôžu. Máte k dispozícií neobmedzené množstvo konzultácií s našimi lektormi a špecialistami, ktorí sú vám celý rok k dispozícií. Strážime vaše súkromie, a preto sú všetky vypracované materiály neverejné. Ročné štúdium je rozumné z dôvodu rýchlej aplikovateľnosti výsledkov štúdia do praxe. Voľného času si vážíme, a preto je štúdium on-line bez zbytočného času stráveného na cestách.

Čo sa ešte naučíte?
Hodnotenie absolventov
Hodnocení 4.75/5
Hodnotilo 33 uživatelů
Bc. Tomáš Zajíček, MBA

Bc. Tomáš Zajíček, MBA

jednatel, EU komplet-servis, s.r.o.

„Největší přednost studia je v tom, že se člověk může vzdělávat doma a většinu zkoušek absolvovat přes e-learning. Časová flexibilita studia je úžasná, člověk se mu může věnovat, právě když má čas.“

Ďalší absolventi odboru
>
Erika Gallego, MBA

Erika Gallego, MBA

Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.

„Až se budu posouvat na manažerskou pozici, studium na CEMI mi velmi pomůže, protože praktické znalosti, které jsem na škole získala, uvedu i do praxe.“

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Aneta Bučková, MBA

Ing. Aneta Bučková, MBA

Finančná riaditeľka - WESTech, spol. s r.o., Bratislava

"Informačný systém mi plne vyhovoval, úplná spokojnosť so študijným oddelením, rýchle reakcie, perfektné spracovanie materiálov. Určite odporučím štúdium MBA na CEMI. Ďakujem.“

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Irena Hornová, MBA

Ing. Irena Hornová, MBA

Finančný špecialista - Siemens

„Díky studiu na CEMI, které je zaměřeno prakticky, se mi podařilo propojit teoretické znalosti s těmi praktickými a dalo mi možnost se dále ve svém oboru zdokonalit, a to převážně díky skvělému profesionálnímu přístupu všech vyučujících."

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Karel Plunder, MBA

Ing. Karel Plunder, MBA

Štátny zamestnanec - Ostrava

„Vyzvedl bych formu studia, práci a vstřícný přístup lektorů, přívětivost studijního oddělení a to vše zabaleno do kostky správně nakombinovaných předmětů v daném studijním oboru."

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Libor Stoklásek, MBA

Ing. Libor Stoklásek, MBA

Burzový maklér, analytik a manažér - Grant Capital, a. s.

„Velmi oceňuji vstřícnost vedení institutu a flexibilitu při řešení studijních problémů a dotazů. Online studium je to, co v dnešní době maximálně oceňuji."

Ďalší absolventi odboru
>
Ing. Stanislav Brei, MBA

Ing. Stanislav Brei, MBA

Zástupca riaditeľa vo Vojenské lázeňské léčebně Karlovy Vary

„V době studia jsem byl nucen hledat si novou práci a fakt, že studuji MBA, mi rozhodně pomohl. Ze strany potenciálních zaměstnavatelů jsem cítil naprosto jiný přístup.“

Ďalší absolventi odboru
>
Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

Psychoterapeut, poradenské služby - Psychoterapeutické centrum Hradec Králové

„Studium na CEMI se zcela odlišovalo od mých předchozích studií, a to především svoji online formou. Své znalosti uplatním v rozvoji spolku,kde působím jako předsedkyně a v práci s klienty, kteří pracují ve vedoucích pozicích firem."

Ďalší absolventi odboru
>
Mgr. Marek Pobežal, MBA

Mgr. Marek Pobežal, MBA

Špecialista reklamného priestoru - Seznam.cz

"Důležitým předmětem pro mě byl Strategický management, který mi umožnil vidět za horizont a lépe tak odhadnout možné scénáře plynoucí z dílčích rozhodnutí."

Ďalší absolventi odboru
>
Radim Synek, MBA

Radim Synek, MBA

Člen predstavenstva, riaditeľ úseku finančných trhov a oblasti retailového bankovníctva - Credits

„Byl jsem velmi spokojen s moderním e-learningovým systémem umožňujícím studium v podstatě kdykoli a kdekoli, protože k výuce stačí pouze připojení k internetu."

Ďalší absolventi odboru
>
Svitlana Michálková, MBA

Svitlana Michálková, MBA

Product Development Manager - Partner in Pet Food CZ s. r. o.

„Lektorský tým je velice profesionální, ochotný, na příjmu. Největší přínos studia vidím v tom, že jsem si vše v hlavě poskládala a udělala jsem si na věci strukturovaný pohled.“

Ďalší absolventi odboru
>
Vladislav Kos, MBA

Vladislav Kos, MBA

Konateľ spoločnosti K&S SERVIS PRAHA s.r.o.

„Co se týká pedagogů na CEMI tak si myslím, že každý z nich patří mezi špičky ve svém oboru. Kdybych měl někoho vyzdvihnout, chtěl bych jmenovat paní doktorku Kubáňkovou, která vedla mou diplomovou práci, je vynikající pedagog a skvělý člověk."

Ďalší absolventi odboru
>

Lektori odboru

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
Ing. Daniela Čermáková

Ing. Daniela Čermáková

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Manažment obchodu
Ing. Milan Ulrich

Ing. Milan Ulrich

 • MBA - Ekonomika a finančný manažment

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

Aktuálne otázky svetovej ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu je preskúmať nové tendencie, vývojové procesy a javy v súčasnej svetovej ekonomike ako vonkajšom prostredí, do ktorého vstupuje Česká republika (a Slovenská republika) a jej ekonomické subjekty s podnikatelskými, hospodársko – politickými, koordinačními aktivitami. Po úspešnom zvládnutí predmetu v rámci štúdia MBA sa študenti budú oientovať v základných fenoménoch charakterizujúcich svetovú ekonomiku na začiatku 21. storočia, ale takisto v jej príčinách, vzájomných súvislostiach a dopadoch. Táto poznatková báza by mala vytvoriť základ pre schopnost absolventa odhadnúť vplyv určitých procesov a javov prebiehajúcich vo svetovej ekonomike pre národnú ekonomiku (a jej subjekty), tieto skutočnosti analyzovať a hľadať cesty ako využiť jej pozitívne dopady k efektívnejšiemu zapojeniu príslušných aktérov do medzinárodnej deľby práce a ako zabrániť, respektíve oslabiť ich negatívny vplyv.

Viac o predmete

Bankovníctvo

Bankovníctvo Ing. Milan Ulrich Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu MBA štúdia je poskytnúť ucelený prehľad o českom bankovom systéme a jednotlivých činnostiach a službách poskytovaných obchodnými bankami z pohľadu peňažného ústavu i klienta. Súčasne poskytnúť základný prehľad o fungovaní investičního bankovníctva vo svete s hlavným dorazom na súčasný stav a prax v Českej republike s detailným zoznámením sa s činnosťami a službami poskytovanými inštitúciami a jednotlivcami v rámci kapitálového trhu.

Viac o predmete

Manažérske účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Naučiť poslucháčov riadiť procesy v organizácií s použitím nástroja manažérskeho účtovníctva. Zoznámiť sa a naučiť sa používať kalkulácie, rozpočty, analýzu odchýlok pre riadenie pridanej hodnoty produktu organizácie. Ďalej sa poslucháči naučia zostaviť a vyhodnotiť podnikateľský plán, budú vedieť posúdiť rentabilitu novej podnikateľskej aktivity. Pozornosť bude venovaná strategickému riadeniu, riadeniu inovácií a výskumu a vývoju.

Viac o predmete

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je zoznámiť sa so základnými poznatkami v oblasti medzinárodných financií, predovšetkým devízovým trhom a jeho fungovaním, možnosťami riešenia kurzového rizika a využitie finančných derivátov. Modul sa ďalej zameriava na analýzu platobnej bilancie a jej dopad na ekonomiku, predovšetkým na devízový dopyt a ponuku, ďalej na problematiku fungovania devízových trhov, devízové operácie a možnosti zaistenia devízovej expozície a devízového rizika.

Viac o predmete

Strategický management

Strategický management PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus predmetu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Dane v podnikaní

Dane v podnikaní Ing. Vladimíra Filipová, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je osvojenie si základných znalostí o daniach, schopnost spracovať jednotlivé daňové priznania a osvojiť si povinnosti podnikatelského subjektu vo vzťahu ku správcovi dane. Po úspešnom absolvovaní porozumejú študenti daňovej problematike, predovšetkým v oblasti daní z príjmu fyzických osob. K ich schopnostiam bude patriť vypracovanie daňového priznania pre fyzické osoby, priznanie k diaľničnej dani, dani z nehnuteľnosti a priznanie k DPH. Zoznámia sa s celou radou ďalších formulárov určených ako pre fyzické osoby, tak i pre právnické osoby a budú schopní určiť ich daňové zaťaženie.

Viac o predmete

Finančný manažment podniku

Finančný manažment podniku Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Hlavným cieľom študijného modulu je naučiť poslucháčov orientovať sa v podnikových financiách a finančnom riadení podniku, aby po jeho absolvovaní mohli lepšie riadiť krátkodobé i dlhodobé financovanie podniku. V priebehu kurzu sa poslucháči naučia pracovať s časovou hodnotou peňazí, kalkuláciou rizika, ale takisto lepšie porozumejú účtovným výrazom, ktoré sa naučia analyzovať. Študijný modul uvádza poslucháčov do problematiky úloh, ktoré v praxi rieši finančný manažér podniku, kde ide predovšetkým o rozhodovanie a spôsobe financovania obežného majetku podniku, financovania dlhodobých investícií (vrátane výzkumných a vývojových aktivit), rozhodovania a rozdeľovania zisku či spôsoboch úhrady strát.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Sylabus predmetu

Predmet zahrňuje problematiku duševnej hygieny, sebariadenia a efektívneho životného štýlu. Stavia na aplikovaných psychologických poznatkoch a poznatkoch ďalších vied o človeku a spoločnosti. Umožňuje absolventom cielene poznať svoje predpoklady a možnosti, ako i spôsoby, ako zvládnuť samého seba - svoje osobné, študijné, pracovné a partnerské problémy. Ďalej , ako cielene ovládnuť postupy efektívneho sebariadenia a nájdenia žiaduceho work-life balance. Cieľom predmetu je aj optimalizácia uplatnenia absolventov v živote a v manažmente na základe účinného riadenia samého seba, ako nevyhnutného základu pre riadenie iných, a súčasného zvládnutia efektívneho zakotvenia a aktívneho životného štýlu. 

 

Viac o predmete

Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích Ing. Daniela Čermáková Sylabus predmetu

Cieľom tohoto modulu je predstaviť teoretické fungovanie finančného trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlhodobé nástroje, ktoré sa na ňom obchodujú. Zároveň tiež predstaviť praktický pohľad na trendy súčasného finančného trhu, problémy s inštitúciou a regulačnú ochranu.

Viac o predmete

Oceňování podniku

Oceňování podniku Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia Oceňovanie podniku je pochopiť pojem oceňovania, jeho účel, poznať základné členenie metód a kategórií oceňovania a základné postupy pri oceňovaní podniku. Chápať strategickú analýzu oceňovaného podniku ako rámec pre oceňovanie a vypracovanie finančného plánu, ako základu pre ocenenie podniku výnosovými metódami. Vedieť kvantifikovať a špecifikovať riziko, vyhľadať bezrizikovú výnosovú mieru, tržné riziko. Poznať metódy stanovenia rizikových prémií. Vedieť definovať a skonštruovať typy výnosov odpovedajúcich rôznym výnosovým metódam, ďalej poznať i možnosti využitia majetkových a tržných metód a vedieť ich prípadne zakomponovať do súhrnného ocenenia. Študenti by mali byť schopní zapracovať súhrnné ocenenie vybraného podniku.

Viac o predmete

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Na stiahnutie

Študijný plan
PDF, 173,4 KB
Lektori
PDF, 636,2 KB
Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Harmonogram
PDF, 255,5 KB
Kompletné sylaby
PDF, 933,6 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup