Najčastejšie otázky o štúdiu MBA a LLM

V této sekci jsme pro Vás sepsali ty nejčastější dotazy, které již položili studenti a zájemci před Vámi. Věříme, že odpověď na svou otázku pohodlně najdete.

Čo by ste mali vedieť pred začatím štúdia

Proč se věnujete právě této oblasti?

Mi v CEMI věříme tomu, že se nikdo nerodí moudrý. Věříme v to, že nejlepší investicí není nákup stroje, vybavení či počítačů ale právě investice do lidského kapitálu, který je dlouhodobou konkurenční výhodou. Věříme, že právě investicí do klíčových osob ve firmách, je možné ovlivnit efektivitu a konkurenceschopnost firem jako celku. Proto sázíme na on-line studium a specializujeme se výhradně na řešení problémů/ interních projektů z praxe našeho studenta a to v ročním výhledu tak, aby byly přínosy využitelné ve firemní praxi.

Vaše MBA studium zaštiťuje konkrétní universita?

Vzhledem k rozsahu nabízených oborů od právních, přes ekonomické až po lékařskou problematiku využíváme lektorů a profesionálů z několika českých i zahraničních universit zároveň. Umožňuje nám to tak trvale zvyšovat kvalitu našeho studia a možnost spolupracovat s těmi skutečně nejlepšími profesionály. 

Prečo študovať na Central European Management Institute?

Central European Management Institute ponúka kvalitné a odborné jednoročné MBA a LLM štúdium, prispôsobené požiadavkám a časovým možnostiam našich študentov, vedené kvalifikovanými lektormi s mnohoročnou praxou.

MBA či LLM štúdium na Central European Management Institute je poskytované ako profesné štúdium, ktoré vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje vysokoškolské (príp. stredoškolské) vzdelanie.

Aké sú podmienky prijatia do MBA a LLM štúdia na Central European Management Institute?

  • Prijatie na štúdium prebieha bez prijímacích skúšok.
  • Pre prijatia do odboru LLM je spôsobilý uchádzač, ktorý predloží doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského vzdelania v oblasti práva.
  • Podmienkou prijatia pre odbory MBA je absolvovanie aspoň bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia (bez ohľadu na odbor) najneskôr v deň začatia štúdia na Central European Management Institute, prípadne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a manažérska prax. Záujemcovia o štúdium, ktorí nemajú ukončené VŠ vzdelanie, pripoja k prihláške profesný životopis a scan maturitného vysvedčenia.
  • Pre štúdium v anglickom jazyku je tiež potrebné mať pokročilú znalosť angličtiny.
  • Ďalej viď. Študijné podmienky.

Nejste nejlevnější.

Ano. Naše cena odpovídá vysokému standardu našich lektorů. Jsme zaměřeni na studenty, kteří chtějí konzultovat pouze s těmi nejlepšími a takoví odborníci nejsou levní.

Mám již několik let praxe, co mě můžete ještě naučit?

Naše studium je zaměřené právě na profesionály s několikaletou praxí. Naši studenti především oceňují nabytí dalších užitečných profesních kontaktů a zejména možnost držet krok s nejmodernějšími trendy v jejich oboru působení – resp. předchází tzv. profesní slepotě. K tomu jim pomáhá tým zkušených lektorů a konzultantů často se zkušenostmi z mezinárodního prostředí.

V akom najbližšom termíne je možné začať štúdium na Central European Management Institute?

V súčasnej dobe prijímame prihlášky do kurzov začínajúcich v októbri 2017.

Môžu na Central European Management Institute študovať i občania s inou štátnou príslušnosťou než českou?

MBA a LLM štúdium na Central European Management Institute prebieha v českom jazyke, čo umožňuje, aby na Central European Management Institute bez problémov študovali tiež občania Slovenskej republiky. Diplom a potvrdenie o absolvovaných predmetoch vystavujeme štandardne v češtine i angličtine. Na CEMI je tiež možné študovať dva MBA programy v angličtine, ktoré sú vhodné pre záujemcov z celého sveta.

Jak se stanovuje téma diplomové práce a dílčích seminárních prací, zakončující jednotlivé předměty?

Témata všech vypracovaných prací se u nás nastavují výhradně na míru praktickým potřebám studenta. Často jsou předmětem prací právě témata interních projektů zlepšujících fungování podniku, ve kterém student působí. Nemusí tak vynakládat energii 2x – naopak mu s jeho firemními projekty pomůžeme. Při řešení svých profesních témat využívá v podstatě 365 dnů konzultací našich špičkových odborníků.

Můžu si to rozmyslet? Resp. do října / března je ještě dost času.

Ano. Rozhodně Vám dáme dostatek informací a času k rozmyšlení. Místo ve studijní skupině Vám rezervujeme až na 4 týdny ode dne odeslání přihlášky. Přijetím Vámi podepsané smlouvy se stává rezervace Vašeho místa trvalou. Čím bližší je doba k zahájení studia, tím se zužují kapacity jednotlivých studijních oborů. Včastnou rezervací předejdeme situaci, kdy bychom Vás museli posunout na další studijní rok 2018/2019.

O štúdiu na CEMI

Aká je náplň úvodného sústredenia MBA a LLM štúdia?

Celodenné sústredenia študentov MBA či LLM odborov vyučovaných v češtine prebieha vždy na začiatku každého z dvoch semestrov v moderných výukových priestoroch v centre Prahy. Koná sa v sobotu (prvé semestre) alebo v piatok (druhé semestre), aby bolo možné zladiť toto sústredenie s pracovnými povinnosťami študentov. Tu sa študenti zoznámia s jednotlivými lektormi, ktorí im predstavia vyučovanej moduly, zoznámia ich so svojimi požiadavkami na úspešné absolvovanie a informujú ich o možnostiach ďalších konzultácií. Toto úvodné sústredenie je nepovinné, účasť na ňom však vrelo odporúčame, pretože sa jedná o výbornú príležitosť zoznámiť sa osobne nielen s lektormi, ale aj so svojimi študijnými kolegami. Úvodná sústredenie prebiehajú iba pre obory vyučované v českom jazyku. Fotografie z úvodných sústredení nájdete tu.

Ako často je nutné dochádzať za štúdiom?

Vzhľadom na to, že väčšina štúdia prebieha distančne, nie je nutné žiadne časté dochádzanie. Štandardne sa jedná iba o jeden deň za semester (úvodné sústredenie - neplatí pre obory vyučované v angličtine) a obhajobu záverečnej práce.

Akým spôsobom je akreditované MBA a LLM štúdium na CEMI?

Podľa zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) titul MBA, LLM a BBA nepatrí v ČR medzi akademické tituly, proto ich študijné programy nie je možné podľa tohto zákona akreditovať MŠMT.

Dôkazom kvality štúdia na CEMI je však udelenie akreditácie medzinárodnou organizáciou International Association for Distance Learning (IADL – Medzinárodná asociácia distančného vzdelávania) so sídlom v Londýne. Naša inštitúcia je tiež členom odbornej skupiny Ekonomika a podnikanie Národného ústavu pre vzdelávanie (predtým Národný ústav odborného vzdelávania). Táto organizácia je zriadená MŠMT, jej cieľom je zlepšovanie kvality českého školstva a spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami, predovšetkým v rámci Európskej únie.

Central European Management Institute sa stal tiež členom prestížnej Európskej asociácie distančného vzdelávania (EADL – European Association for Distance Learning). Sme členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých ČR, členom AMSP  (Asociácie malých a stredných podnikov) a kolektívnym členom ČMA (Česká manažérska asociácia). CEMI je tiež inštitúciou akreditovanou Ministerstvom vnútra pre vzdelávanie úradníkov.

Viac informácíí získate tu.

Akým spôsobom prebieha MBA a LLM štúdium?

Štúdium na CEMI je jednoročné. Väčšina štúdia prebieha distančne, úplne teda rešpektujeme Vaše časové možnosti. MBA a LLM štúdium prebieha prevažne online formou v e-learningovom systéme Fronter. Prístup do tohto systému majú študenti po celú dobu štúdia (samozrejme zadarmo). Tu lektori priebežne umiestňujú študijné materiály, vytvorené priamo pre študentov MBA a LLM štúdia a prebieha tu kontrola plnenia študijných povinností študentov (absolvovanie testov, a pod.). Počas celého štúdia sú lektori študentom k dispozícii, prebiehajú pravidelné konzultácie prostredníctvom e-mailu, telefónu, skypu, prípadne osobne.

Akým spôsobom sú zakončené jednotlivé študijné moduly?

Jednotlivé študijné moduly sú zakončené písomným testom alebo spracovaním seminárnej práce na zvolenú tému. Študent má na splnenie 3 pokusy, pričom v prípade neúspechu môže požiadať o mimoriadné opravné pokusy. Lektori sú tu po celú dobu preto, aby študenta sprevádzali štúdiom daných modulov a boli mu nápomocní pri úspešnom zakončení daného modulu.

Existuje nejaký študijný poriadok, ktorým sa štúdium riadi?

Štúdium na CEMI sa riadi Všeobecnými študijnými podmienkami, ktoré sú k dispozíci tu.

Kedy začína a končí akademický rok?

Štúdium na CEMI je jednoročné. Akademický rok začína pre každú študijnú skupinu otvorením štúdia (v októbri alebo v marci) a trvá do dňa udelenia diplomu.

Není roční studium málo? Setkal jsem se z 2-3 letými kurzy MBA.

Vzhledem k tomu, že je naše studium především on-line, nemusíme brát tedy zřetel na časově složitou organizaci prezenčního studia a stejný obsah je možné probrat v kratším termínu. Vycházíme vstříc manažerům, kteří nemusí blokovat svůj čas na 3 roky dopředu. Dalším důvodem je naše orientace na praktickou aplikovatelnost a přínos řešených témat do praxe, kde by termín 2-3 let od zadání k vyřešení problematiky byl neúnosný.

Obory, lektori a školné

Aká je výška školného?

Aktuálnu výšku školného nájdete tu.

Aké obory je možné vyštudovať?

Na našom inštitúte si môžete vybrať zo siedmich prestížnych študijných oborov vyučovaných v češtine, zakončených udelením profesného titulu MBA či LLM:
 

Ekonomika a finančný manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Verejná správa – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment obchodu – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Executive MBA – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Bezpečnostný a krízový manažment – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Manažment zdravotníctva – bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Korporátne právo (LLM) - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

 

MBA programy vyučované v angličtine:

Global Business Leadership - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Marketing Management and International Business - bližšie informácie o tomto študijnom odbore a jeho moduloch nájdete tu.

Kto patrí medzi lektorov MBA a LLM štúdia?

Našimi lektormi sú vysokoškolskí pedagógovia alebo odborníci z praxe s bohatými profesnými i lektorskými skúsenosťami. Ich vizitky si môžete prečítať tu.

Americké MBA

Co je duální / americké MBA?

Jedná se o kombinaci studia na dvou školách (jedna z nich bývá nejčastěji zahraniční), které za výhodných podmínek umožňuje studentovi získat rozsáhlejší poznatky a praxi a ve výsledku i dva tituly.

Jaké předpoklady musím splňovat, abych mohl/a americké MBA na CEMI studovat?

Možnost duálního studia nabízíme zájemcům, studentům a absolventům oborů Executive MBA a Global Business Leadership na CEMI. Po absolvování všech 10 předmětů studia a obhajobě diplomové práce na CEMI student pokračuje studiem 1 ze sedmi okruhů (celkem 4 předměty) na americké Patten University. Pro studium v rámci duálního programu na CEMI je tedy třeba mít alespoň Bc. vzdělání, případně středoškolské vzdělání dokončené maturitou a doplněné o pracovní praxi alespoň dva roky na manažerské pozici. Nezbytná je rovněž znalost anglického jazyka odpovídající skóre alespoň 6,5 v hodnocení IELTS (nebo odpovídající ekvivalent).

S jakou univerzitou na duálním studiu spolupracujete?

CEMI spolupracuje s kalifornskou univerzitou Patten University. Tato vzdělávací instituce akreditovaná u WSCUC (WASC Senior College and University Commission) je významným poskytovatelem online studijních programů. Se zhruba 1200 registrovanými studenty byla vyhlášena deníkem Washington Monthly 183. nejlepší univerzitou z celkového počtu 350 škol.

Jakou výhodu má duální MBA na CEMI?

Získáte nejen poznatky a zkušenosti z českého a slovenského prostředí, ale i zahraniční perspektivu na svět businessu a managementu. Vyřídíme za Vás veškerou administrativu spojenou s přijetím ke studiu i samotným studiem na Patten University. Při studiu Patten University přes institut CEMI získáte titul MBA této prestižní university o 120.100,- Kč levněji (standardní cena 12.480 USD) a s plnou podporou našeho studijního oddělení.

logo

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás na:

Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup