Čo je MBA titul?

Titul MBA (alebo Master of Business Administration) je v Českej republike udeľovaný ako neakademický profesný titul písaný za menom.

Nejde teda o náhradu vysokoškolského vzdelania (či už bakalárského, magisterského či doktorského stupňa), ale o celoživotné kariérne vzdelávanie, ktoré toto vysokoškolské štúdium vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje.

Ide o ideálne profesné vzdelávanie všetkých riadiacich pracovníkov, či už ašpirantov na manažérske pozície alebo ľudí, ktorí už ako manažéri pȏsobia. V niektorých (predovšetkým v medzinárodných) spoločnostiach je dokonca MBA titul podmienkou ku kariérnemu postupu a dosiahnutiu vyšších manažérskych pozícií. Toto vzdelávanie iste ocenia tiež samostatní podnikatelia či pracovníci v štátnej správe.

MBA vám otvorí nové pracovné možnosti

Vo väčšine oblastí života je nutné sa celoživotne vzdelávať. Zvyšujúca sa konkurencia, náročnejšie požiadavky zamestnávateľov aj všeobecne väčší tlak dnešnej doby núti k neustálemu pracovnému i osobnému rozvoju, zdokonaľovaniu zručností a prehlbovaniu znalostí. V posledných rokoch láka predovšetkým profesné online MBA či LLM štúdium. Spĺňa totiž požiadavky nielen z hľadiska kvality a obsahu štúdia, ale aj púta ponúkaným pohodlím a flexibilitou.

Súčasná doba vďaka moderným technológiám poskytuje značnú voľnosť a flexibilitu vo vzdelávaní. Stále viac sa presadzuje online forma štúdia, ktorá sprístupňuje výučbu aj veľmi časovo vyťaženým záujemcom. To je práve prípad MBA a LLM štúdia, ktoré poskytuje cenné informácie potrebné pre oblasť riadenia a pripravuje študentov do vedúcich pozícií. Absolventi sú plne pripravení do manažérskej praxe, získajú dobrú orientáciu a potrebný nadhľad v danej disciplíne.

CEMI MBA titul

Čo získajú absolventi?

 

Kariérny postup, atraktívne pracovné ponuky, vyššie finančné ohodnotenie, nové osobné i pracovné kontakty, prehĺbenie vedomostí alebo celkovo veľká konkurenčná výhoda na trhu práce. To sú základné prínosy a zároveň tiež hlavné dôvody, prečo MBA či LLM láka každoročne viac nových uchádzačov. Z prieskumu inštitútu CEMI, ktorý sa zaoberal dopadmi štúdia v pracovnej kariére absolventov, vyplynulo, že celých 92% z nich sa vo firemnej hierarchii posunulo o jednu a viac pozícií vyššie alebo získalo lepšiu pracovnú ponuku. 36% si polepšilo dokonca ihneď po ukončení štúdia, väčšine (90%) sa to následne podarilo do jedného roka. Nie je tiež neobvyklé, že sa absolventi vrhnú do založenia vlastného podnikania. Týka sa to až tretiny z nich.

Investície do MBA vzdelania sú nepochybne cestou, ktorá otvára nové možnosti. Avšak vo veľkej miere záleží na kvalite daného poskytovateľa štúdia. Pri výbere teda buďte veľmi obozretní a dôkladne si preverujte informácie. Nielen z finančného hľadiska, pretože štúdium nepatrí k najlacnejším záležitostiam, ale aj z hľadiska kvality a vyššie spomínaných študijných prínosov.

 

Zásadnú úlohu hrá skúsený a profesionálny lektorský tým, ktorý by mal poskytovať nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým odovzdávať skúsenosti z praxe. Mal by byť študentom k dispozícii pre individuálne konzultácie, podporovať ich v štúdiu a pomáhať rozvíjať ich samostatnú činnosť. Pre výučbu v anglickom jazyku, pri ktorej sa kladie dôraz na získanie celosvetovo využiteľných vedomostí, je aj podstata pre medzinárodný tým lektorov, ktorý spoľahlivo garantuje dosiahnutie adekvátnej úrovne manažérskych vedomostí v celosvetovom kontexte. Okrem špičkového výučbového systému patrí k veľkým prednostiam vzdelávacej inštitúcie i ponuka ďalších študijných benefitov. Jedným takým je napríklad prístup do online knižnice BOOKPORT, kde študenti inštitútu CEMI nájdu tisíce elektronických odborných publikácií pre svoj ďalší profesný i osobný rozvoj.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup