Prínosy MBA štúdia

Zaujíma nás, ako si po absolvovaní štúdia vedú naši absolventi, ako vyberali svoje MBA štúdium, ako sa splnili ich očakávania, a čo vlastne bolo ich hlavnou motiváciou ku štúdiu MBA.

Preto sme v spolupráci s renomovanou agentúrou STEM/MARK realizovali prieskum medzi našimi absolventami MBA.

Naše odbory

Vyplnit prihlášku


Zhrnutie výsledkov výzkumu

Ako absolventi inštitútu CEMI vnímajú svoje MBA štúdium?

 • 91 % absolventov je presvedčených, že do MBA štúdia sa vyplatí investovať
 • 95 % absolventov považuje MBA štúdium za efektívnu formu štúdia pri zamestnaní
 • 89 % absolventov vníma online štúdium ďaleko efektívnejšie než klasické prezenčné štúdium

Aké sú prínosy absolvovania MBA štúdia na CEMI?

 

Finančné prínosy:

 • + 38.688,- Kč priemerné ročné zvýšenie platu vďaka MBA štúdiu
 • Absolventi z radov vrcholových manažérov a riaditeľov si vďaka MBA štúdiu platovo polepšili v priemeru dokonca o 66.588,- Kč ročne
 • 164 miliónov Kč -  toľko peňazí pomohlo MBA štúdium zarobiť navyše všetkým abolventom inštitútu CEMI od roku 2012 (teda od prvého absolventa MBA na inštitúte CEMI)
 • 44 % absolventov – podnikateľov, ktorí uviedli obrat firmy, narástol vďaka absolvovaniu MBA obrat, a to v priemere o 22%, najčastejšie do 1 roka od absolvovania

Kariérny rozvoj:

 • 73 % absolventov pociťuje vďaka zisku MBA titulu konkurenčnú výhodu na trhu práce voči ľuďom s len akademickým VŠ titulom 
 • 62 % absolventov uvádza, že majú po absolvovaní MBA štúdia vyššiu hodnotu pre firmu, v ktorej pracujú
 • 58 % absolventov získalo lepšie pracovné uplatnenie v inej firme alebo došlo ku kariérnemu postupu v rámci ich pracoviska. Tento kariérny posun sa odohral najčastejšie o 1 pozíciu mužov, v 82% k nemu pritom došlo v horizonte dvoch rokov od absolvovania 
 • 57 % absolventov uvádza, že sa vďaka štúdiu MBA rozšírila sieť ich profesných kontaktov

Praktické znalosti a schopnosti:

 • 84 % absolventov uvádza, že získali v priebehu štúdia praktické znalosti a schopnosti využiteľné v danom obore 
 • 74 % absolventov pomohlo riešenie priebežných projektov v priebehu štúdia MBA k riešeniu konkrétnych situácií v ich práci 
 • 61 % absolventov - podnikateľov uvádza, že znalosti nadobudnuté MBA štúdiom otvorili cestu v ich podnikaní

Daľšie benefity:

 • Väčší rozhľad, orientácia v problematike
 • Prestiž a uznanie
 • Osobný rozvoj, seberalizácia
 • Získanie/doplnenie znalostí, hlbší pohľad na problémy
 • Posilenie sebavedomia, sebedôvera
 • Využitie skúseností v praxi

Aké sú 3 hlavné motivácie ku štúdiu MBA?

 • Pre 96 % absolventov získání praktických znalostí a dovedností
 • Pre 92 % absolventov získání konkurenčné výhody na trhu práce
 • Pre 66 % absolventov kariérny postup

Ako si absolventi inštitútu CEMi vyberali MBA štúdium?

 • 76 % absolventov CEMI sa rozhodovalo i medzi inými poskytovateľmi MBA než inštitútom CEMI, ku štúdiu na CEMI ich však presvedčila hlavne prepracovaná online forma výuky, flexibilná forma štúdia, výška školného, ponuka kvalitných oborov a profesionálny lektorský tím. 

Splnili sa absolventom MBA na inštitúte CEMI ich očakávania od štúdia?

 • Štúdium na inštitúte CEMi splnilo pôvodné očakávania u 98% svojich absolventov, z toho u 28% tieto očakávania dokonca predčili. Najviac pritom absolventi oceňujú kvalitnú formu online výuky, prefesionálnych lektorov, flexibilné podmienky štúdia, proklientský servis a ľahkú dostupnosť študijných materiálov.
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup