100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Nie
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: angličtina

Tento exkluzívny MBA obor je vyučovaný kompletne v angličtine pod vedením zahraničných lektorov z USA, UK, Francúzska, Talianska či Španielska. Jeho štúdiom si tak nielen vylepšíte a precvičíte svoju odbornú a obchodnú angličtinu, ale získate predovšetkým komplexné znalosti z marketingového manažmentu, strategického marketingu, produktového manažmentu či medzinárodného marketingu a sociálnych médií. Preniknete tiež do medzinárodného biznisu, naučíte sa využívať inovácie a zistíte, čo je potrebné pre rozjazd úspešného start-upu. Takisto zistíte, akú rolu hrá v medzinárodnom podnikaní regulácia ochrany hospodárskej súťaže či ochrana spotrebiteľa, spoznáte tiež kultúrne odlišnosti manažmentu a komunikácie v medzinárodných a globálnych firmách. Staňte sa marketingovým a obchodným expertom na medzinárodnej úrovni pod vedením zahraničných profesionálov!

Hlavné prínosy odboru v praxi

  • osvojíte si techniky medzinárodného on-line marketingu
  • zoznámite sa s postupmi zavedenia nových výrobkov na globálny trh
  • preskúmate možnosti inovácií a zmien ako hlavnej konkurenčnej výhody
  • dozviete sa o úskalí kartelových dohôd a zneužití dominantného postavenia
  • proniknete do problematiky ochrany spotrebiteľa, time-sharingu a predaja na diaľku
  • zoznámite sa s dôležitými postupmi strategického plánovania pre vaše podnikanie
  • program koncipovaný ako dvojsemestrálny program, je ponúkaný kompletne v anglickom jazyku a plne on-line.
  • program obsahuje 10 študijných modulov. 

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate desať​ prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.93/5
Hodnotilo 43 uživatelů
 Ing. Lucia Čišková, MBA

Ing. Lucia Čišková, MBA

Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

„Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

Bc. Anastasija Zapletalová, MBA

IOS Senior Advisor

„Jedním z nejdůležitějších důvodů, proč jsem si vybrala právě CEMI bylo, že mi umožnili studovat bez fyzické účasti na přednáškách. Lektoři byli skvělí, z různých zemí, takže měli odlišné kulturní zázemí, což bylo zajímavé.“

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Ing. Ditta Hlaváčková, MBA

Partner a daňový poradca v HLB Proxy

„Byla jsem velice mile překvapena lektory CEMI. Líbilo se mi, že na mě byli přísní, byli pořád online, snažili se mě podporovat a motivovat a zejména se mi líbil jejich mezinárodní přístup.“

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA

Business Director na BIVŠ, a.s.

„Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

Jakub Starý, DiS., MBA

Jakub Starý, DiS., MBA

Šéfredaktor LUI

"Mojí primární motivací pro studium MBA bylo posunout se. Pro CEMI jsem se rozhodl proto, že byl schopen vyhovět mým náročným časovým požadavkům. V rámci práce i osobně hodně cestuji a právě proto jsem ocenil, že během cestování mohu studovat."

Mgr. Šárka Richterová, MBA

Mgr. Šárka Richterová, MBA

zákaznícky servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

"Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu"

Robert Kinnl, MBA

Robert Kinnl, MBA

Podnikateľ

"Pre môj pracovný život bolo štúdium na CEMI veľmi presným, a relevantným čo sa odrazilo v každodenných aspektoch v mojom podnikaní, ktoré je pre mňa veľmi dôležité."

Tomáš Gbúr, MBA

Tomáš Gbúr, MBA

Riaditeľ a zakladateľ agentúry Hokej v Kanade

Přečtěte si nebo se podívejte na video referenci našeho úspěšného studenta MBA na CEMI. Tomáb Gbúr, MBA - obor Global Business Leadership.

Ďalší absolventi odboru

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Business Enterprise

Business Enterprise
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Viac informácií

Cieľom tohoto predmetu je umožniť študentom rozvíjať příslušné schopnosti a znalosti, ktoré účinne prispievajú k vytváraniu malých podnikov s vyhliadkou na dlhodobé prežitie a rast.

Viac o predmete

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Viac informácií

Tento predmet zoznámi študentov s reguláciou hospodárskej súťaže v EU (ktorej pravidlá sa vzťahujú i na územie Českej republiky) a taktiež v krajinách pomerne nových v regulácií hospodárskej súťaže v iných bývalých sovietských republikách (Ukrajina). Študenti by mali získať hlboké znalosti o regulácií kartelových dohôd, zneužití dominantného postavenie, koncentrácií a štátnej podpory. Mali by vedieť aplikovať znalosti v reálnych obchodných situáciach. Tento kurz umožní študentom, aby fungovali bezpečne pri práci s veľkými spoločnosťami, či už sú to klienti, dodávatelia alebo partneri.

Viac o predmete

Intercultural Communication

Intercultural Communication
Ing. Jiří Matoušek Viac informácií

Cieľom tohoto modulu je dozvedieť sa o interkultúrnej komunikácií. Všeobecne platí, že komunikácia je aktívny vzťah založený medzi ľuďmi prostredníctvom jazyka a prebieha medzi ľuďmi rôznych kultúr. Kultúra je štrukturovaný prejav ľudského správania v spoločenskom živote v rámci špecifikovaných národných a miestnych súvislostí, napr. politických, jazykových, ekonomických, inštitucionálnych a profesionálních. Cieľom je získať interkultúrne kompetencie, čo znamená aktívne užívanie schopností, ktoré prispievajú k efektívnej interkultúrnej komunikácií a možu byť definované z hľadiska troch základných atribútov: znalostí, schopností a postojov. Tento modul sa bude zaoberať všetkými týmito troma elementami.

Viac o predmete

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media
Kester Osahenye, Ph.D., MMP Viac informácií

Vybudovanie leadershipu a nastavenie mysle na výkonnosť patrí neodmysliteľne k tomuto predmetu MBA. Študent načerpá a preukáže znalosti ekonómie, obchodných operácií, firemných stratégií, rozhodovaní, emočnej inteligencie, organizačného vývoja a ďalších kľúčových kompetencií, ktoré senior manažéri potrebujú spolu s odbornými znalosťami so špecializáciou na marketing a znalosťami o tom, ako viesť úspešnú marketingovú kampaň a stratégie prostredníctvom prípadových štúdií.

Viac o predmete

Marketing Manažment

Marketing Manažment
Joelle Bhullar, MBA Viac informácií

Tento modul sa zaoberá otázkami vzťahujúcimi sa k základnému marketingu. Kurz postupne odkrýva nové poznatky smerom k zákazníkom, ich segmentácií, produktom, službám, cenovým stratégiam a manažmentu nových technológií. 

 

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

International Business Strategy

 International Business Strategy
Professor Guillaume Finck Viac informácií

Tento predmet je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné náklady k ovládnutí obchodnej stratégie tým, že rozvíja chápanie ich ekonomického prostredia a základných princípov stratégie a taktiky. Ďalej sa sústredíme na všeobecné zásady rupture stratégií tým, že popíšeme procesy, ktoré niektoré firmy možu použiť k otvoreniu novej stratégie.

Viac o predmete

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Viac informácií

Študenti sa zoznámia s ochranou spotrebiteľa poskytovanou Európskou úniou a ďalšími ekonomickými subjektami ako je Rusko a Čína. Témy zahŕňajú nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, klamlivé a nekalé obchodné praktiky, bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľské reklamácie a nároky, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ochranu spotrebiteľa v konkrétnych transakciách ( time – sharing, predaj na ďiaľku, spotrebiteľský úver atď.). Všetci prevádzkari podnikov v ekonomike orientovaných  na spotrebiteľov si musia byť vedomí tejto poliltiky. Nároky a reklamácie spotrebiteľov, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ich ochrana budú analyzované pomocou príslušných zákonov a judikatury. Budú dôkladne prejednané príslušné práva a povinnosti spotrebiteľov a profesionálov.

Viac o predmete

Managing Innovation

Managing Innovation
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Viac informácií

Modul skúma význam inovácií a zmien. Pojednáva o tom, čo rozumieme pod pojmom „inovácia“, jej prínos ku konkurenčnej výhode a jej význam v stále viac globalizovanom a konkurenčnom svete. Tento modul sa zameriava na tie prvky – vedenie, organizačné štruktúry a procesy, kultúru a politické systémy – ktoré tvarujú, podporujú inovácie.

Viac o predmete

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management
Kester Osahenye, Ph.D., MMP Viac informácií

Obsah je zameraný ako na teóriu, tak na prax. V materiáloch je zahrnuté strategické plánovanie, vývoj a uvedenie nových produktov na trh a riadenie značiek z hľadiska marketingového manažéra. Obsahom kurzu je marketingová stratégia, s dôrazom na úlohu vývoja produktov v schopnosti podniku, dosiahnuť konkurenčné výhody. Kurz podrobne preberá produktové stratégie, cenové stratégie, distribučné stratégie a propagačné stratégie. Po absolvovaní kurzu budú mať študenti MBA znalosti o procese vývoja produktu (výsledok učenia = popísať, definovať a identifikovať zásady pre vývoj nových produktov), pochopia nástroje a schopnosti zapojené do vývoja nových produktov (výsledok učenia = demonštrovať a aplikovať tieto nástroje a schopnosti) a bude schopný vyhodnocovať tieto cesty k rozvoju.

Viac o predmete

Strategic Planning

Strategic Planning
Bc. Alvaro Aznar, MBA Viac informácií

Tento modul zahrňuje hlavné myšlienkové školy strategického plánovania, všeobecné ciele a fázy strategického manažmentu, hlavné nástroje strategického plánovania a výzvy v oblasti strtegickej implementácie. Študentom bude poskytnuté čítanie, prezentácie a obchodné prípady, ktoré im umožnia získať znalosti predmetu, aby boli schopní sa aktívne podieľať na online výuke zameranej na komunikovanie a diskusiu o poskytovaných materiáloch.

Viac o predmete

Lektori odboru

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Joelle Bhullar, MBA

Joelle Bhullar, MBA

Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 3 153,4 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.