MBA - Marketing Management and International Business

Program Marketing Management and International Business (MMIB) je vhodný pro všechny manažery, kteří se zabývají mezinárodním obchodem a marketingovými aktivitami ve firmách všech velikostí a ve všech odvětvích. Je navržen jako dvou semestrový program, je nabízen kompletně v angličtině, plně on-line. Program obsahuje 10 studijních modulů.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Modul Business Enterprise si klade za cíl umožnit studentům rozvíjet příslušné dovednosti a znalosti, které by účinně přispěly k založení malých podniků s vyhlídkou na dlouhodobé přežití a růst. Po ukončení modulu Competition Policies for Business budou studenti schopni pochopit politiku hospodářské soutěže a příslušných pojmů na mezinárodní úrovni podnikání. Cílem modulu Intercultural Communication je nejen dozvědět se o interkulturní komunikaci, ale také získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní používání charakteristik, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci, která může být definována z hlediska tří základních atributů: znalosti, dovednosti a postoje.

Modul International Marketing and Social Media dále prohlubuje marketingové znalosti a přináší přehled o tomto odvětví, strukturní analýzu marketingu a jak se týká mezinárodních aspektů a internacionalizace. Kromě toho zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílejících se na dodávání zboží a služeb zákazníkům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Marketing Management, jako jeden ze základních modulů, je navržen tak, aby poskytl široké znalosti o tom, jak marketingoví odborníci rozvíjejí a realizují marketingové strategie pro uspokojení potřeb svých zákazníků při současném dosažení svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat tématy jako například zákazníci, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenové strategie a řízení nových technologií.

Modul Consumer Protection Policies for Business Companies vysvětluje, jaká jsou hlavní pravidla ovlivňující ochranu spotřebitele v různých zemích a jak ovlivňují podnikání. Umožňuje studentům pochopit rostoucí mezinárodní využívání politiky ochrany spotřebitele a postupnou internacionalizaci norem na ochranu spotřebitele. Díky tomu, že rozvíjí chápání ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky, dává modul International Business Strategy studentům potřebné základy k zvládnutí obchodních strategií.

Po úspěšném dokončení modulu Managing Innovation budou studenti schopni pochopit význam a důležitost inovace a změny ve vztahu k obchodním společnostem a neziskovým organizacím všeho druhu a identifikovat součásti úspěšných strategií pro inovace a změny. Strategic Marketing and Product Management je modul zaměřený na marketing, který pomáhá studentům znát pojmy spojené s procesem vývoje nového výrobku. Studenti, kteří absolvují tento kurz pochopí metody, postupy a nástroje vrcholových manažerů pro vybudování, udržení a zlepšení jejich produktového portfolio a kapitálu svých značek. V rámci modulu Strategic Planning získají studenti sadu strategických nástrojů a naučí se je integrovat do firemní prezentace a strategických postupů pro řízení podniku.

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 40 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Joelle Bhullar, MBA

Joelle Bhullar, MBA

 • MBA - Marketing Management and International Business
Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE

 • MBA - Marketing Management and International Business
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
 • MBA - Veřejná správa
Kester Osahenye, Ph.D., MMP

Kester Osahenye, Ph.D., MMP

 • MBA - Marketing Management and International Business
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

MMIB_BE 1

Business Enterprise

Business Enterprise Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus předmětu

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům rozvíjet příslušné dovednosti a znalosti, které účinně přispívají k vytváření malých podniků s vyhlídkou na dlouhodobé přežití a růst.

Více o předmětu
MMIB_CP 1

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus předmětu

Tento MBA program seznámí studenty s regulací hospodářské soutěže v EU (jejíž pravidla se vztahují i na území České republiky) a také v zemích poměrně nových v regulaci hospodářské soutěže, jako je Rusko a Čína. Budou provedena konkrétní srovnání také s politikou hospodářské soutěže v jiných bývalých sovětských republikách (tj. na Ukrajině). Studenti by měli získat hluboké znalosti o regulaci kartelových dohod, zneužití dominantního postavení, koncentrací a státní podpory. Měli by umět aplikovat znalosti v reálných obchodních situacích. Tento kurz umožní studentům, aby fungovali bezpečně při práci s velkými společnostmi, ať jako klienti, dodavatelé nebo partneři.

Více o předmětu
MMIB_IC 1

Intercultural Communication

Intercultural Communication Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu je dozvědět se o interkulturní komunikaci. Obecně platí, že komunikace je aktivní vztah založený mezi lidmi prostřednictvím jazyka a mezikulturní znamená, že tento komunikační vztah je mezi lidmi různých kultur. Kultura je strukturovaný projev lidského chování ve společenském životě v rámci specifických národních a místních souvislostí, např. politických, jazykových, ekonomických, institucionálních a profesionálních. Cílem je získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní užívání schopností, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci a mohou být definovány z hlediska tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito třemi elementy.

Více o předmětu
MMIB_IMS 1

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus předmětu

Přehled odvětví a strukturální analýza marketingu a jak se vztahuje k mezinárodním aspektům a internacionalizaci. Zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílející se na dodávání zboží a služeb spotřebitelům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Trendy mezinárodního marketingu prostřednictvím digitálních médií a dotěrných nových mediálních kanálů a jejich očekávané účinky na marketing hodnotového řetězce/procesů.

Více o předmětu
MMIB_MM 1

Marketing Management

Marketing Management Joelle Bhullar, MBA Sylabus předmětu

Tento modul je navržen tak, aby poskytl široké znalosti o tom, jak marketingoví odborníci rozvíjejí a realizují marketingové strategie pro naplnění potřeb svých zákazníků při současném dosažení svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat problémy včetně spotřebitelů, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenových strategií a řízení nových technologií.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

MMIB_CPP 2

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus předmětu

Studenti se seznámí s ochranou spotřebitele poskytovanou Evropskou unií a dalšími ekonomickými subjekty jako je Rusko (a další bývalé sovětské republiky) a Čína. Témata zahrnují nespravedlivé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, klamavé a nekalé obchodní praktiky, bezpečnost výrobků, spotřebitelské reklamace a nároky, odpovědnost výrobců a prodejců a ochranu spotřebitele v konkrétních transakcích (time-sharing, prodej na dálku, spotřebitelský úvěr atd.). Všichni provozovatelé podniků v ekonomice orientované na spotřebitele si musí být vědomi této politiky. Nároky a reklamace spotřebitelů, odpovědnost výrobců a prodejců a jejich ochrana budou analyzovány pomocí příslušných zákonů a judikatury. Budou důkladně projednána příslušná práva a povinnosti spotřebitelů a profesionálů.

Více o předmětu
MMIB_IBS 2

International Business Strategy

International Business Strategy Professor Guillaume Finck Sylabus předmětu

Tento předmět je navržen tak, aby dal studentům potřebné základy k ovládnutí obchodní strategie tím, že rozvíjí chápání jejich ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky. Dále se soustředí na obecné zásady rupture strategií tím, že popisuje procesy, které některé firmy mohou použít k otevření nové strategické mezery.

Více o předmětu
MMIB_MI 2

Managing Innovation

Managing Innovation Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE Sylabus předmětu

Modul zkoumá význam inovací a změn. Pojednává o tom, co rozumíme pod pojmem "inovace", její přínos ke konkurenční výhodě a její význam ve stále více globalizovaném a konkurenčním světě. Tento modul se zaměřuje na ty prvky - vedení, organizační struktury a procesy, kulturu (národní a organizační) a politické systémy - které tvarují, podporují (nebo brzdí) inovace.

Více o předmětu
MMIB_MPM 2

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management Kester Osahenye, Ph.D., MMP Sylabus předmětu

Tento MBA kurz zahrnuje principy a teorie vývoje nového produktu v rámci marketingu a marketingového řízení. Tyto zásady a teorie se pak mohou použít s ohledem na nové možnosti pro vývoj produktů v různých kontextech. Tento kurz je nesmírně cenný pro naučení se, porozumění a zlepšení dovedností vývoje výrobku; osvojení si těchto dovedností je důležité a je použitelné prakticky ve všech profesních prostředích. Studenti, kteří absolvují tento kurz, pochopí metody, postupy a nástroje dostupné pro vrcholové manažery v budování, udržování a zlepšování jejich produktového portfolia a kapitálu svých různých značek. Doporučoval bych, aby každý student, který tento kurz absolvuje, využíval získané znalosti každý den po zbytek svého život.

Více o předmětu
MMIB_SP 2

Strategic Planning

Strategic Planning Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus předmětu

Předmět bude integrovat své akademické a praktické cíle, které dají studentům akademické znalosti i jasné kroky a postupy, aby uvedly obsah v praxi v jejich stávajících nebo budoucích společnostech. Prezentované strategické nástroje slouží jako nástroje k zamyšlení. Důraz je zaměřen na pochopení, kdy a jak je používat. Studenti nejen získají sbírku strategických nástrojů, ale co je důležitější, jak je začlenit do firemní prezentace, aby posílily strategické myšlení manažera a jak je začlenit do procesu strategického řízení firmy.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Sylaby
PDF, 615,4 KB
Studijní plán
PDF, 297,8 KB
Timeline
PDF, 190,8 KB

Absolventi CEMI

Mgr. Miloš Závora, MBA

Mgr. Miloš Závora, MBA, EUROVIA CS, a.s.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2012 / 2013
Olivie Rubášová, MBA

Olivie Rubášová, MBA, RFP Manager CHI - Corinthia Hotels

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2012 / 2013
Zuzana Matoušková, MBA

Zuzana Matoušková, MBA, General Manager - STADA Pharma, s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2013 / 2014
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
119.900 Kč
109.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
119.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
119.900 Kč
99.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup