MBA - Global Business Leadership

Program Global Business Leadership (GBL) je vhodný pro střední a vrcholové manažery, zejména ze společností, které působí na mezinárodní úrovni a celosvětově. Jeho cílem je, aby studenti získali ucelený přehled o obchodě a současných trendech. Program je koncipován jako 2 semestrový, je nabízen kompletně v angličtině, plně on-line. Program obsahuje 10 studijních modulů.

Vyplnit přihlášku

Proč si vybrat tento obor?

Modul Geopolitics and Perspectives je navržen tak, aby studentům poskytl potřebné podklady k pochopení současných geopolitických otázek, a zahrnuje budoucí vizi hospodářských a politických překážek v roce 2020. Modul Global Policy and Strategy si klade za cíl rozvíjet porozumění strategickému řízení podniku zabývajícího se mezinárodním obchodem; rozvíjet porozumění mezinárodnímu obchodu, který integruje specifické funkční aktivity utvářející firmu; a poskytnout příležitost k dalšímu rozvoji analytických schopností a rozhodování v situacích charakterizovaných nejistotou a komplexností. Cílem modulu Intercultural Communication je nejen dozvědět se o interkulturní komunikaci, ale také získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní používání charakteristik, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci, která může být definována z hlediska tří základních atributů: znalosti, dovednosti a postoje.

V modulu Organization and Process Management se studenti učí a analyzují vazby mezi organizačním řízením, řízením procesů a strategickým řízením a také se naučí, jak si mezi nimi vytvořit integrovaný systém řízení. V rámci modulu Strategic Planning získají studenti sadu strategických nástrojů a naučí se je integrovat do firemní prezentace a strategických postupů pro řízení podniku. Po ukončení modulu Competition Policies for Business budou studenti schopni pochopit politiku hospodářské soutěže a příslušných pojmů na mezinárodní úrovni podnikání. Moduly International Enterpreneurship a International Business Strategy mají za cíl poskytnout studentům potřebné znalosti či dovednosti, aby si vyvinuli pružnější postoje k riziku a stimulovali podnikatelské chování. Tím, že rozvíjí chápání ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky, dávají studentům potřebné základy k zvládnutí obchodní strategie.

Modul International Corporate Finance se zaměřuje na firemní otázky finančního řízení, kterým čelí manažeři působící na globálních finančních trzích. Cílem je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která se týkají jak krátkodobé, tak dlouhodobé finanční situace podniku v globálním prostředí a diskutovat o strategii pro řešení těchto dodatečných problémů. A konečně, po dokončení modulu Project Management budou studenti umět iniciovat, plánovat, realizovat, monitorovat a ukončit projekt v souladu s osvědčenými postupy projektového řízení.

logo

Do kurzů zahajovaných v říjnu 2017 můžete posílat přihlášky již jen 40 dní.

Poslat přihlášku zdarma

Lektoři oboru

Fabiano de Alcântara de Lima, Ph.D*, PMP, PMI-RMP

Fabiano de Alcântara de Lima, Ph.D*, PMP, PMI-RMP

 • MBA - Global Business Leadership
Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

 • MBA - Global Business Leadership
Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

 • MBA - Global Business Leadership
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business
 • MBA - Veřejná správa
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

 • MBA - Global Business Leadership
 • MBA - Marketing Management and International Business

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

GBL_GP 1

Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives Professor Guillaume Finck Sylabus předmětu

Tento kurz je navržen tak, aby dal studentům potřebná vodítka k pochopení současné geopolitické situace, konfliktů, výzev souvisejících se získáváním zdrojů, stejně jako účinků řady ekonomických, finančně sociálních a politických krizí, které začaly v roce 2007. Poté se zaměříme na vizi roku 2020 několika ekonomických a politických bloků: Evropy, Severní Ameriky, Asie, a Afriky.

Více o předmětu
GBL_GPS 1

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Sylabus předmětu

Primárním cílem tohoto modulu je rozvíjet porozumění strategickému řízení podniku v mezinárodním obchodě. To zahrnuje porozumění tomu, jak je navrženo konkurenční postavení firmy na základě analýzy struktury, zdrojů výhod vázaných na zemi a jejích jedinečných kompetencí. Převádění strategie do organizace vyžaduje pochopení výhod a nevýhod mnoha organizačních forem a procesů, které mohou být použity pro dosažení požadovaného konkurenčního postavení. Sekundární cíle jsou (1) rozvíjet porozumění mezinárodnímu obchodu, které integruje specifické funkční činnosti utvářející firmu a (2) poskytnout příležitost k dalšímu rozvoji analytických schopností a rozhodování v situacích charakterizovaných nejistotou a složitostí.

Více o předmětu
GBL_IC 1

Intercultural Communication

Intercultural Communication Ing. Jiří Matoušek Sylabus předmětu

Cílem tohoto modulu je dozvědět se o interkulturní komunikaci. Obecně platí, že komunikace je aktivní vztah založený mezi lidmi prostřednictvím jazyka a mezikulturní znamená, že tento komunikační vztah je mezi lidmi různých kultur. Kultura je strukturovaný projev lidského chování ve společenském životě v rámci specifických národních a místních souvislostí, např. politických, jazykových, ekonomických, institucionálních a profesionálních. Cílem je získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní užívání schopností, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci a mohou být definovány z hlediska tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito třemi elementy.

Více o předmětu
GBL_OPM 1

Organization & Process Management

Organization & Process Management Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus předmětu

Tento modul bude zahrnovat hlavní organizační formy: funkční, divizní a maticové, vyvinuté v průmyslové éře a další nové organizační formy, jako je cluster, net a platform. Poté, co budou analyzovány různé organizační formy, se zaměříme na to, jak operacionalizovat strategii a organizační návrh ve struktuře procesu při studiu praktik obchodního procesu. Podrobná praxe a cvičení budou následovat po teoretické analýze.

Více o předmětu
GBL_SP 1

Strategic Planning

Strategic Planning Bc. Alvaro Aznar, MBA Sylabus předmětu

Tento modul bude zahrnovat hlavní myšlenkové školy strategického plánování, obecné cíle a fáze strategického managementu, hlavní nástroje strategického plánování a výzvy v oblasti strategické implementace. Studentům bude poskytnuta četba, prezentace a obchodní případy, které jim umožní získat znalosti předmětu, aby byli schopni se aktivně podílet na online výuce zaměřené na komunikování a diskusi o poskytnutých materiálech.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

GBL_CP 2

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Sylabus předmětu

Tento MBA program seznámí studenty s regulací hospodářské soutěže v EU (jejíž pravidla se vztahují i na území České republiky) a také v zemích poměrně nových v regulaci hospodářské soutěže, jako je Rusko a Čína. Budou provedena konkrétní srovnání také s politikou hospodářské soutěže v jiných bývalých sovětských republikách (tj. na Ukrajině). Studenti by měli získat hluboké znalosti o regulaci kartelových dohod, zneužití dominantního postavení, koncentrací a státní podpory. Měli by umět aplikovat znalosti v reálných obchodních situacích. Tento kurz umožní studentům, aby fungovali bezpečně při práci s velkými společnostmi, ať jako klienti, dodavatelé nebo partneři.

Více o předmětu
GBL_IBS 2

International Business Strategy

International Business Strategy Professor Guillaume Finck Sylabus předmětu

Tento předmět je navržen tak, aby dal studentům potřebné základy k ovládnutí obchodní strategie tím, že rozvíjí chápání jejich ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky. Dále se soustředí na obecné zásady rupture strategií tím, že popisuje procesy, které některé firmy mohou použít k otevření nové strategické mezery.

Více o předmětu
GBL_ICF 2

International Corporate Finance

International Corporate Finance Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA Sylabus předmětu

Tento kurz se zaměřuje na otázky korporátního finančního řízení, kterým čelí manažeři působící na globálních finančních trzích. Zahraniční operace a mezinárodní možnosti financování zahrnují další příležitosti, rizika a složitosti, kterým musí finanční a strategičtí manažeři porozumět. Cílem tohoto kurzu je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která se týkají jak krátkodobé, tak dlouhodobé finanční situace firmy v globálním prostředí a diskutovat o strategiích pro řešení těchto složitostí.

Více o předmětu
GBL_IE 2

International Entrepreneurship

International Entrepreneurship Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Sylabus předmětu

Odborná literatura uvádí tři hlavní překážky bránící internacionalizaci podnikatelských firem: nedostatek znalosti zahraničního trhu, omezené lidské i finanční zdroje a inherentní nedostatky v řízení. Rozvoj podnikatelské schopnosti firem a manažerských týmů je významný cíl veřejné politiky a podpora podnikání mezi studenty je životně důležitá.Cílem tohoto modulu MBA je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednostmi při vytváření flexibilnějších postojů k riziku a stimulovat podnikatelské chování. Kromě poskytnutí teoretických základů z vycházejícího proudu literatury v oboru se budeme věnovat praktickým přístupům zahrnujícím on-line výzkum, komunikaci, prezentaci, týmovou práci a rozhodovací schopnosti.

Více o předmětu
GBL_PM 2

Project Management

Project Management Fabiano de Alcântara de Lima, Ph.D*, PMP, PMI-RMP Sylabus předmětu

Integrační management, řízení rozsahu projektu, časový management, řízení nákladů, řízení rizik, řízení kvality, řízení komunikace, řízení zainteresovaných stran, řízení lidských zdrojů, řízení zakázek, metodologie řízení projektů, nástroje pro řízení projektů.

Více o předmětu

Ke stažení

Brožura
PDF, 7 628,4 KB
Sylaby
PDF, 625,4 KB
Studijní plán
PDF, 394,1 KB
Timeline
PDF, 190,8 KB

Absolventi CEMI

Bc. Pavel Petružálek, MBA Studium na CEMI skutečně odpovídá tomu, jak si osobně představuji moderní a efektivní formu vzdělávání. Kvalita lektorů je nesporná, mnozí z nich patří k české špičce ve svých oborech. Studium jsem si vybral na základě výborných referencí...

Bc. Pavel Petružálek, MBA, Jednatel - CZECH AGENCY s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2013 / 2014
Ing. Irena Hornová, MBA

Ing. Irena Hornová, MBA, Finanční specialista - Siemens

Absolvent oboru

MBA - Ekonomika a finanční management

2015 / 2016
Ing. Ján Marcin, MBA

Ing. Ján Marcin, MBA, Předseda představenstva - Regioninvest a.s. Košice

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2013 / 2014
Další absolventi

Školné

Studujte na CEMI a získejte prestižní tituly MBA a LL.M. za výhodné ceny. Vyberte si variantu studia, která vám nejvíce vyhovuje. Uvedené ceny jsou za celé jednoroční studium.

balíček
počet studentů
počet splátek
cena studia pro 1 studenta bez dph

CEMI VÝHODNÉ

1 splátka
1
1
119.900 Kč
109.900 Kč

CEMI STANDARD

až 10 splátek
1
až 10
119.900 Kč

CEMI Akce 1+1

studium pro 2
2
až 4
119.900 Kč
99.900 Kč
Více informací v sekci školné
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup