Štúdium MBA v Brne

Brno je pokladané za jedno z popredných študentských miest Českej republiky. A nie je sa čomu diviť, pretože na jeho území sídli mnoho vyšších a vysokých škôl.

Dopyt po štúdiu na brnenských školách je enormný a neustále tak rastie počet ich študentov. Každý rok ukončí štúdium veľké množstvo absolventov, ktorí sa obzerajú po možnostiach svojho ďalšieho uplatnenia. Mnoho absolventov brnenských vysokých škôl hľadá okrem vytúženého zamestnania aj možnosti ďalšieho vzdelávania. V ideálnom prípade potom hľadajú možnosti, ako skĺbiť oboje, teda štúdium i prácu. A preto býva jednou z prvých volieb štúdium MBA.


To je vhodné ale nielen pre absolventov, ale pre každého, kto chce zvýšiť svoju hodnotu na pracovnom trhu. V Brne, a vplyv na to má aj veľké množstvo absolventov, ktorí po štúdiu v juhomoravskej metropole ostávajú, je relatívne malé množstvo pracovne zaujímavých ponúk na množstvo uchádzačov o zamestnanie. Samotný vysokoškolský titul tak mnohokrát nestačí na získanie vytúženej pracovnej pozície, a preto je dôležité sa akýmkoľvek spôsobom zatraktívniť na trhu práce. A jedným zo spôsobov je práve titul MBA.


Aké sú teda možnosti pre Brňany a obyvateľov priľahlého okolia? Do úvahy prichádzajú dva varianty, prvý je spojená s klasickým štúdiom MBA a druhá s modernou online formou. Klasické štúdium MBA v Brne je síce možné, ale je spojené s víkendovú výučbou, ktorá je značne časovo náročná. Aj pre obyvateľov Brna je preto výhodnejšie zvoliť online formu štúdia, ktorá sa plne prispôsobuje ich požiadavkám a najmä časovým možnostiam každého študenta. Moderné štúdium MBA má tú výhodu, že nie je lokálne obmedzené. Čím nie je nikto znevýhodňovaný a nútený k pravidelnému dochádzanie do školy. Jednou z najlepších možností je voľba štúdia prostredníctvom inštitútu CEMI. CEMI totiž nielen že poskytuje moderné online výučbu, ale navyše umožňuje efektívne štúdium s využitím špičkového lektorského týmu, zloženého z TOP odborníkov vo svojom odbore. Vďaka tomu získavajú absolventi ciami kvalitný titul, ktorý je postavený na rozsiahlych znalostiach a schopnostiach aplikovať získané poznatky do praxe.


Študovať MBA v Brne je možné prostredníctvom e-learningu mmoderným a efektívnym spôsobom. Nezáleží teda na tom, či študenti býva v Prahe, Brne, Bratislave či iných českých a slovenských mestách, ale iba na tom, aké vzdelávacej inštitúcii vloží svoju dôveru a tým aj základ pre svoju profesionálnu kariéru.

Príbuzné stránky

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup