100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Strategic Marketing & Product Management

Strategic Marketing & Product Management
Strategic Marketing & Product Management

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Marketing Management and International Business)

 • Názov predmetu: Strategic Marketing & Product Management
 • Lektor/ka: Dr. Kester Osahenye
 • Spôsob a podmienky k ukončeniu MBA štúdia: písomná práca

Cieľ predmetu MBA štúdia: 
Poznať pojmy spojené s procesom vývoja nového výrobku, byť schopný uviesť argument, prečo je takýto proces dôležitý, pochopiť, čo môže spôsobiť odchýlky od tohoto procesu a predvídať aktivity v každej fáze pre rozne priemyslové odvetvia. Osvojiť si marketingové teórie a teórie konceptu výrobku v súlade s vyjadrením o stratégií nových produktov. Poznať kľúčové otázky, ktoré klásť pri posudzovaní koncepcie produktu a ako na ne odpovedať. Kurz pomôže študentom získať schopnosti a znalosti, aby vedeli naplánovať uvedenie produktu na trh, riadiť produkt vrátane presvedčivej argumentácie o cenovej stratégií identifikovať distribučné kanály a kriticky hodnotiť názvy výrobkov. Tento MBA kurz zahŕňa princípy a teórie vývoja nového produktu v rámci marketingu a marketingového riadenia. Tieto zásady a teórie sa možu použiť s ohľadom na nové možnosti pre vývoj produktov v roznych kontextech. Tento kurz je nesmierne cenný pre naučenie sa, porozumenie a zlepšenie schopností vývoja výrobku, osvojenie si týchto schopností je dôležité a je použiteľné prakticky vo všetkých profesních prostrediach. Študenti, ktorí absolvujú tento kurz, pochopia metódy, postupy a nástroje dostupné pre vrcholových manažérov v budovaní, udržovaní a zlepšovaní ich produktového porfólia a kapitálu svojich rôznych značiek. Doporučoval by som, aby každý študent, ktorý tento kurz absolvuje, využíval získané znalosti každý deň po svyšok svojho života. 

Obsah predmetu:
Obsah je zameraný ako na teóriu, tak na prax. V materiáloch je zahrnuté strategické plánovanie, vývoj a uvedenie nových produktov na trh a riadenie značiek z hľadiska marketingového manažéra. Obsahom kurzu je marketingová stratégia, s dôrazom na úlohu vývoja produktov v schopnosti podniku, dosiahnuť konkurenčné výhody. Kurz podrobne preberá produktové stratégie, cenové stratégie, distribučné stratégie a propagačné stratégie. Po absolvovaní kurzu budú mať študenti MBA znalosti o procese vývoja produktu (výsledok učenia = popísať, definovať a identifikovať zásady pre vývoj nových produktov), pochopia nástroje a schopnosti zapojené do vývoja nových produktov (výsledok učenia = demonštrovať a aplikovať tieto nástroje a schopnosti) a bude schopný vyhodnocovať tieto cesty k rozvoju.

 • 1. kapitolaÚvod - Proces vývoja nového produktu
  Prehľad kurzov, role produktového manažéra, stratégie pre riadenia produktu a životný cyklus produktu.
 • 2. kapitola: 4 C produktového manažmentu
  Makroprostredie – zákazníci (customers), konkurencie (competitors), spolupracovníci (collaborators), spoločnosť (company).
 • 3. kapitola: Budovanie stratégie pre rýchle sa meniace obchodné prostredie
  Nastavenie prehlásenia o produkte, ktorý sa hodí na rozne trhy a odvetvia, za požitie teoretických rámcov: PEST, Porters 5 Forces & SWOT.
 • 4. kapitola:  Empirická konkurenčná analýza
  Role konkurencie v nastavení stratégie, konkurovanie prostredníctvom inovácie, predstavenie a pomenovanie nových produktov a značky.
 • 5. kapitola: 360 stupňov produktového manažmentu Cross nebo multifunkčné riadenie produktov: Výskum a vývoj, predaj, oddelenie financií, CRM atď.
  6. kapitola: Zákaznícky manažment pre vrcholových manažérov
  Načúvanie zákazníkom, mapovanie zákazníkov, sú potreby zákazníkov predmetom vyjednávanie? Manažment produktov, značiek, napriek geografickými hranicami a tržnými segmentami..

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia: 
Online študijné materiály spracované lektorom.
Doporučená studijní literatura: Crawford, M., & Di Benedetto, A. (2015). New Products Management (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Haines, S. (2014). The Product Manager´s Desk Reference (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Mironov, R. (2008). The Art Of Product Management: Lessons from a Silicon Valley Innovator. North Charleston, South Carolina: Createspace Independent Pub.
Cagan, M. (2008). Inspired: How to Create Products Customers Love. CA: SVPG Press.
Kapferer, J., & Bastien, V. (2012). The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build the Luxury Brands (2nd ed.). NY: Kogan Page.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.