Robert Kinnl, MBA

Podnikateľ
Robert Kinnl, MBA

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business
2018 / 2019

Hlavným dôvod, prečo som si vybral CEMI boli predovšetkým časové obmedzenia mojej podnikateľskej profesie. Preto som si vybral štúdium, ktoré nebude trvať štyri alebo tri toky, ale bude zapadať do môjho pracovného rozvrhu. Toto štúdium bolo ľahké spojiť s mojou prácou a súkromným životom. Doporučil by som štúdium na CEMI.Hlavným dôvodom, prečo som si vybral ciami, bolo to, že ako podnikateľ mám časové možnosti obmedzené, a preto som si vybral studiium, ktore nebude trvať tri alebo štyri roky a bude zapadať do môjho rozvrhu.
Bolo ľahké spojiť mojej štúdium, prácu a súkromný život.

Odporučil by som CEMI pre štúdium MBA.

Video

Absolventi CEMI

Ing. Lucia Čišková, MBA „Najväčší prínos štúdia vidím v tom, že som svoju diplomovú prácu venovala stanoveniu stratégie na ďalšie dva roky pre spoločnosť, pre ktorú v súčasnosti pracujem."

Ing. Lucia Čišková, MBA ,Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA „Lektori boli úžasní, bolo cítiť, že sú to ľudia z praxe, že majú svoje skúsenosti, že to, čo sa nám snažili odovzdať, neboli naučené poučky z kníh, ale naopak, zaujímavé a podnetné skúsenosti."

Ing. Mgr. Vladimíra Babjaková, MBA ,Business Director na BIVŠ, a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2016 / 2017
Tomáš Gbúr, MBA Přečtěte si nebo se podívejte na video referenci našeho úspěšného studenta MBA na CEMI. Tomáb Gbúr, MBA - obor Global Business Leadership.

Tomáš Gbúr, MBA ,Riaditeľ a zakladateľ agentúry Hokej v Kanade

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Christopher Seviour, MBA

Christopher Seviour, MBA ,Bunker Trader at ARTE Bunkering GmbH

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Jakub Starý, DiS., MBA "Mojí primární motivací pro studium MBA bylo posunout se. Pro CEMI jsem se rozhodl proto, že byl schopen vyhovět mým náročným časovým požadavkům. V rámci práce i osobně hodně cestuji a právě proto jsem ocenil, že během cestování mohu studovat."

Jakub Starý, DiS., MBA ,Šéfredaktor LUI

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2017 / 2018
Mgr. Šárka Richterová, MBA "Mezinárodní složení lektorů z různých oborů, jejich pojetí dané problematiky a následná aplikace do každodenní praxe mne naučila být kvalitnějším a efektivnějším členem velkého pracovního týmu"

Mgr. Šárka Richterová, MBA ,zákaznícky servis - ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

Absolvent oboru

MBA v AJ - Marketing Management and International Business

2015 / 2016
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia