CEMI MBA Studies s.r.o.

Referencie

Podľa vykonaného výskumu 96 % našich absolventov odporúča ročný online MBA štúdium na CEMI! Pozrite si ich referencie a zistite prečo.

scroll
Ing. Jiří Čížek, MBA
Ing. Jiří Čížek, MBA
Vedúci odd. personalistiky a mzdovej učtárny - Palivový kombinát Ústí, s. p.
Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA
Mgr., Bc. Roman Šípek, MBA
Vedúci obvodného oddelenia Polície Českej republiky
PhDr. Eva Konečná, MBA
PhDr. Eva Konečná, MBA
Učiteľka odborných predmetov - Stredná zdravotnícka škola
Jiří Tůma, MBA
Jiří Tůma, MBA
Obchodný riaditeľ - Universal Transport Praha s. r. o.
RSDr. Oldřich Krejčí, MBA
RSDr. Oldřich Krejčí, MBA
Bezpečnostný konzultant - J&T BANKA, a. s.
Ing. Alexandra Fričová, MBA
Ing. Alexandra Fričová, MBA
CEO - ALMAF BEAUTY s.r.o.
Bc. Petr Pudil, MBA
Bc. Petr Pudil, MBA
Komisár - Krajské riaditeľstvo polície Stredočeského kraja
Ing. Ilona Matějů, MBA
Ing. Ilona Matějů, MBA
Interný audit - Štátny fond dopravnej infraštruktúry
Ing. Lucia Čišková, MBA
Ing. Lucia Čišková, MBA
Commercial Director - Business Lease Slovakia, s. r. o.
Ing. Karel Plunder, MBA
Ing. Karel Plunder, MBA
Štátny zamestnanec - Ostrava
Tomáš Zahálka, MBA
Tomáš Zahálka, MBA
Riaditeľ privátneho bankovníctva
Lukáš Svoboda, MBA
Lukáš Svoboda, MBA
Poverený vedením oblastného managementu - E.ON Česká republika, s. r. o.
Martina Javůrková, MBA
Martina Javůrková, MBA
Founder & Principal Lecturer - Dimensions Consulting Services s.r.o.
JUDr. Robert Bezek, MBA
JUDr. Robert Bezek, MBA
Pravnik a sukromny podnikateľ - REODEK group,s.r.o., K&B time, spol. s r.o., ISCB, s.r.o.
Jiří Willem Kocich, MBA
Jiří Willem Kocich, MBA
Fashion & Sales Consultant - Louis Vuitton
PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA
PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA
Generálny manažér pre ČR a SR, predseda dozornej rady - EHW GROUP SE
Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA
Bc. Marcela Tyrlíková, DiS., MBA
Referent štátnej správy a samosprávy
Jan Kout, MBA
Jan Kout, MBA
Obchodný riaditeľ a konateľ - Pekass, s.r.o.
Mgr. Jiří Brada, MBA
Mgr. Jiří Brada, MBA
Vedúci úseku ropných produktu - MJM Litovel a. s.
Petrana Blašková, MBA
Petrana Blašková, MBA
Štatutár - ProCommunity o.z.
Bc. Michal Černaj, MBA
Bc. Michal Černaj, MBA
Webmaster - Mesto Žiar nad Hronom
MUDr. Radek Kaniok, MBA
MUDr. Radek Kaniok, MBA
Vedúci lekár výjazdového stanovište, Zdravotnícka záchranná služba Moravskosliezskeho kraja, p.o.
Ing. Jozef Hudák, MBA
Ing. Jozef Hudák, MBA
konateľ súkromnej spoločnosti
Darek Haumer, MBA
Darek Haumer, MBA
Projektový manager - Eurovia CS, a.s.
Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA
Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA
Obchodný a marketingový riaditeľ - Medical group SK, a. s.
Michal Beneš, MBA
Michal Beneš, MBA
Managing director - Bito
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.
Ing. Květoslav Urbanec, MBA, LL.M.
Konatel - Consultest s.r.o.
Ing. Michal Maxa, MBA
Ing. Michal Maxa, MBA
Manažér - Československá obchodní banka, a. s.
Ing. Aneta Bučková, MBA
Ing. Aneta Bučková, MBA
Finančná riaditeľka - WESTech, spol. s r.o., Bratislava
Bc. Ondřej Fišera, MBA
Bc. Ondřej Fišera, MBA
Špecialista
Martin Černík, MBA
Martin Černík, MBA
Key Account Manager - ESSOX s. r. o.
Ing. Mgr. Ingrid Mrňová, MBA
Ing. Mgr. Ingrid Mrňová, MBA
Projektová manažérka - neziskový sektor
MUDr. Miriam Göetzová, MBA
MUDr. Miriam Göetzová, MBA
Vedúca lekárka detskej ambulancie - M4MED s.r.o.
MUDr. Peter Letavay, MBA
MUDr. Peter Letavay, MBA
Lekár - Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou
JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.
JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.
Notár - Notársky úrad
kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA
kpt. Ing. Bc. Lenka Kubálková, MBA
Vrchná komisar - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Bc. Pavel Petružálek, MBA
Bc. Pavel Petružálek, MBA
konateľ - CZECH AGENCY s.r.o.
Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA
Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA
Majiteľ, konateľ, odborný vedúci a primár - AFC
MUDr. Roman Michálek, MBA
MUDr. Roman Michálek, MBA
Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť - Pardubická krajská nemocnica
Mgr. Jan Mareš, MBA
Mgr. Jan Mareš, MBA
Riaditeľ - Stredná odborná škola energetická a stavebná, Obchodná akadémia Stredná zdravotnícka škola, Chomutov - príspevková organizácia
Ing. Peter Komenda, MBA
Ing. Peter Komenda, MBA
Riaditeľ - Freight consulting s. r. o.
Ing. Pavel Kácl, MBA
Ing. Pavel Kácl, MBA
Vojak, náčelník štábu Posádkového veliteľstva Praha
PhDr. Alena Húšťová, MBA
PhDr. Alena Húšťová, MBA
Odborná administratívna pracovníčka - Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.
Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.
Riaditeľ správy mestských lesov, odborný lesný hospodár
Bc. Jekaterina Suchareva, MBA
Bc. Jekaterina Suchareva, MBA
Účtovná
Petr Bahník, MBA, LL.M.
Petr Bahník, MBA, LL.M.
Manažér - NOVY, s. r. o.
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA
Konzultant pre oblast riadenia školstva
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.
Mgr. et Mgr. Pavlína Zímová, LL.M.
Podnikový právnik - DL Centrum s. r. o.
Mgr. Ivana Chramostová, MBA
Mgr. Ivana Chramostová, MBA
Riaditeľka školy - Základná škola Opava
Matúš Tanko, LL.M., MBA
Matúš Tanko, LL.M., MBA
Majiteľ strojárskej firmy
Ing. Ján Marcin, MBA
Ing. Ján Marcin, MBA
Predseda predstavenstva - Regioninvest a.s. Košice
Ing. Jindřich Zoubek, MBA
Ing. Jindřich Zoubek, MBA
Projektový vedúci - TECHSYS - HW a SW, a. s.
PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA
PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA
Šatutárny orgán - Prístav nádeje, o.z.
Ing. Jiří Lidmila, MBA
Ing. Jiří Lidmila, MBA
Ekonomický tajomník - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
 Bc. Peter Ondreáš, MBA
Bc. Peter Ondreáš, MBA
Executive manager/Owner - Tatraindustries s.r.o., Technical project manager - 3070 a.s.
Radim Synek, MBA
Radim Synek, MBA
Člen predstavenstva, riaditeľ úseku finančných trhu a oblasti retailového bankovníctva - Credits
Bc. Stanislav Vaďura, MBA
Bc. Stanislav Vaďura, MBA
OSVČ
Miroslav Hubený, MBA
Miroslav Hubený, MBA
Obchodný riaditeľ - HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.
Mgr. Erika Štajerová, MBA
Mgr. Erika Štajerová, MBA
Referent pre verejné obstarávanie
Bc. Felipe Sánchez López, MBA
Bc. Felipe Sánchez López, MBA
General manager - SanchoMassage
Ing. Jan Vaněk, MBA
Ing. Jan Vaněk, MBA
Člen predstavenstva, vedúci divízie Sanačných a ekologických projektov - DEKONTA a.s.
Mgr. Jan Tecl, MBA
Mgr. Jan Tecl, MBA
Starosta mesta Havlíčkův Brod
Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA
Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA
Poisťovací poradca - Kooperativa poisťovňa, a.s.
MUDr. Vladimíra Kováčová, MBA
MUDr. Vladimíra Kováčová, MBA
Lekárka - NsP Trebišov
as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA
as. MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA
ResearchSite - urológia, Urologická klinika 3 - LFUK v Praze, URO-LASER s.r.o.
Mgr. Hana Zakouřilová, MBA
Mgr. Hana Zakouřilová, MBA
Psychoterapeut, poradenské služby - Psychoterapeutické centrum Hradec Králové
Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA
Ing. Bc. Miroslav Valta, MBA
mladší znalec kancelárie súdne znalkyňa Dr. Ing. Jany MATUROVÉ - PYROKONTROL trading & consulting (www.pyrokontrol.cz)
Ing. Vít Vomáčka, MBA
Ing. Vít Vomáčka, MBA
starosta obce Kravaře
Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc.
Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc.
Nezávislý výskumník v marketingu
Ing. Naděžda Mauleová, MBA
Ing. Naděžda Mauleová, MBA
Riaditeľka - VOŠ a SPŠE Plzeň
Mgr. Miloš Závora, MBA
Mgr. Miloš Závora, MBA
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Martin Žagan, MBA
Ing. Martin Žagan, MBA
Výkonný riaditeľ - SYNER VHS Vysočina, a. s.
Mgr. Jitka Křížková, MBA
Mgr. Jitka Křížková, MBA
Zástupca riaditeľa - ZŠ Dýšin
MUDr. Marek Slabý, MBA
MUDr. Marek Slabý, MBA
Riaditeľ - Zdravotnícka záchranná služba Juhočeského kraja
Mgr. Eva Liberdová, MBA
Mgr. Eva Liberdová, MBA
Sociálnoprávnej poradenstvo, dostupnosť verejných služieb
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
Manažér IT podpory - E.ON Energie, a.s.
Radovan Debnár, MBA
Radovan Debnár, MBA
Specialist Corporate Processes & Quality - O2 Czech Republic a.s.
absolvent v utajení
absolvent v utajení
Príslušník Polície ČR Krajského riaditeľstva hlavného mesta Prahy
Zuzana Matoušková, MBA
Zuzana Matoušková, MBA
General Manager- STADA Pharma, s.r.o.
Olivie Rubášová, MBA
Olivie Rubášová, MBA
RFP Manažér CHI - Corinthia Hotels
MUDr. Martin Navrátil, MBA
MUDr. Martin Navrátil, MBA
Lekár - NZZ MUDr. Pavel Navrátil
Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA
Ing. Gabriela Kukalová, Ph.D., MBA
Odborný asistent - Česká zemědělská univerzita v Praze
Bc. Peter Prášek, MBA
Bc. Peter Prášek, MBA
Riaditeľ obchodnej spoločnosti - GART s.r.o.
Miloš Roško, MBA
Miloš Roško, MBA
Konateľ, riaditeľ a majiteľ - REM GROUP s.r.o.
RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA
RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA
Vedeckovýskumná pracovníčka
Bc. Alexandra Belingerová, MBA
Bc. Alexandra Belingerová, MBA
Asistentka konateľa pre dotácie EÚ
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
Praktická detská lekárka, predsedníčka Odbornej spoločnosti ČLS JEP a prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia
Svitlana Michálková, MBA
Svitlana Michálková, MBA
Product Development Manager - Partner in Pet Food CZ s. r. o.
Mgr. Tomáš Burdych, MBA
Mgr. Tomáš Burdych, MBA
Inšpektor - Policie ČR
Hana Fuxová, MBA
Hana Fuxová, MBA
Vedúca úseku personálneho a bezpečnosti - MERO ČR, a.s.
Ing. Irena Hornová, MBA
Ing. Irena Hornová, MBA
Finančný špecialista - Siemens
Jitka Šmilo, LL.M.
Jitka Šmilo, LL.M.
Vedúci právneho oddelenia - Centrum preventivní medicíny s. r. o.
MUDr. Jan Šťastný, MBA
MUDr. Jan Šťastný, MBA
mistopredseda Sdružení ambulantních specialistů ČR
Ing. Hana Maďarová, MBA
Ing. Hana Maďarová, MBA
Managing Director, majiteľ - Via Optima - cestovná a vzdelávacia agentúra
MUDr. Eva Rošková, MBA
MUDr. Eva Rošková, MBA
Lekárka, kardiologička, konateľka - Cardio Clinic s.r.o.
Mgr. Marek Pobežal MBA
Mgr. Marek Pobežal MBA
Špecialista reklamného priestoru - Seznam.cz
Ing. Miroslav Škvára, MBA
Ing. Miroslav Škvára, MBA
Podnikateľ, lektor finančnej gramotnosti
Milan Klempár, MBA
Milan Klempár, MBA
Riaditel - Novoteam s.r.o.
MUDr. Branislav Sepeši, MBA
MUDr. Branislav Sepeši, MBA
Lekár, radiačnej onkológ
MgA. Jan Dostál, MBA
MgA. Jan Dostál, MBA
Riaditeľ predaja - Pěkný Unimex s.r.o.
Erika Gallego, MBA
Erika Gallego, MBA
Relationship Manager for MICRO Clients - Raiffeisenbank a.s.
Zdeněk Macháček, MBA
Zdeněk Macháček, MBA
Riaditeľ bezpečnosti - Česká spořitelna
Bc. Lucie Šífová, MBA
Bc. Lucie Šífová, MBA
Controllerka - Rina Europe s.r.o.
Jaroslav Minárik, MBA
Jaroslav Minárik, MBA
Head of Cards Partnerships & Sales - Citibank
Bc. Petr Maule, MBA
Bc. Petr Maule, MBA
Poradca pre právne informácie - nezisková organizácia Bílý kruh bezpečí
Jiří Konvalina, MBA, BBA
Jiří Konvalina, MBA, BBA
Riaditeľ prevádzkového úseku - Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne, a. s.

Naši študenti v číslach

O tom, že štúdium MBA u nás nie je nijako obmedzené vekom ani miestom bydliska, svedčia štatistické údaje o našich študentoch zhrnuté v grafoch nižšie.


Vyplniť prihlášku