CEMI MBA Studies s.r.o.

O štúdiu

Sme špecialisti na MBA a LLM štúdium. S viac ako 900 úspešnými absolventmi a 400 súčasnými študentmi patríme medzi najvýznamnejšie a najväčšie poskytovateľa MBA a LLM štúdia v strednej Európe.

scroll

Chcete prestížny titul MBA či LL.M. vo svojom odbore, vyplňte a pošlite prihlášku.

Vyplniť prihlášku
1
2
3
14

Do 14 dní dostanete 2 kópie zmluvy

Zároveň dostenete informácie týkajúce sa organizácie akademického roku.

Prvú kópiu

zmluvy si ponecháte

druhú kópiu

pošlite naspaŤ podpísanÚ

Na začiatku každého z dvoch semestrov MBA či LLM štúdia prebieha celodenné sústredenie študentov v moderných výukových priestoroch v centre Prahy.(neplatí pre odbory vyučované v angličtine - GBL a MMIB).

Každé z dvoch sústredení sa koná v sobotu (prvé semestry) alebo v piatok (druhé semestry), aby bolo možné zladiť toto sústredenie s vašimi pracovnými povinnosťami. Navyše sú všetky administratívne úkony koncipované tak, aby ste s nimi strávili čo najmenej času a nebolo kvôli ním nutné dochádzanie.

Na sústredení sa študenti MBA odborov zoznámia s jednotlivými lektormi, ktorí im predstavia vyučované  moduly, zoznámia ich s požiadavkami pre úspešné absolovanie štúdia a informujú ich o možnostiach ďalších konzultácií. Sústredenie prebieha v príjemných priestoroch, podáva sa občerstvenie.

Ďalšie MBA či LLM štúdium potom už prebieha prevažne online formou.

Lektori priebežne umiestňujú na internet do študentskej sekcie študijné materiály potrebné pre úspešné absolvovanie daného študijného modulu.

Ďalšie MBA či LLM štúdium potom už prebieha prevažne online formou.

Lektori priebežne umiestňujú na internet do študentskej sekcie študijné materiály potrebné pre úspešné absolvovanie daného študijného modulu.

Vyskúšajte si prostredie systému v demo módu!

Vyskúšať demo

Heslo: cemi

E-learningový systém Fronter

Fronter dostal niekoľko medzinárodne uznávaných ocenení, ktoré potvrdili jeho dôveryhodnosť a dlhodobú udržatelnosť. Medzi ne patrí napríklad certifikát ISO/IEC 27001, čo je medzinárodný štandard riadenia bezpečnosti informácií.

Fronter je naviac prvý celoeurópsky poskytovateľ vzdelávacej platformy, který získal Certifikát ISO/IEC 27001: 2005, ktorý poskytuje firme prostriedky pre realizáciu efektívneho riadenia bezpečnosti informácií v súlade s ich organizačnými cieľmi a obchodnými požiadavkami.

Tento štandard je navrhnutý tak, aby sa postaral o bezpečnosť informácií v riadení firmy a ochranu informačných aktív. Tým minimalizuje veľké množstvo hrozieb, ktorým čelia firemné informačné a komunikačné systémy.

Vedie tak ku sníženiu strát spôsobených únikom informácií. Práca v systéme je nielen užívateľsky veľmi príjemná, ale tiež zaisťuje úplnú bezpečnosť uložených dát.

Viac informácií

Lektori CEMI so študentmi konzultujú cez Skype, e-mail, telefonicky alebo osobne.

Jednotlivé študijné moduly sú zakončené písomným testom alebo spracovnaním seminárnej práce na zvolenú tému.

Študent má na splnenie 3 pokusy, pričom v prípade neúspechu, môže požiadať o mimoridne opravné pokusy. Lektori sú tu po celú dobu preto, aby študenta previedli štúdiom daných modulov a boli mu nápomocní pri úspešnom zakonční daného modulu.

Vybrať odbor
Odovzdávanie diplomov probieha na slávnostnej promócii v Břevnovskom kláštore, která je sprevádzaná živým hudebným vystúpením a slavnostným prípitkom.
Vyplniť prihlášku
Čo je MBA titul?

Titul MBA (alebo Master of Business Administration) je v Českej republike udeľovaný ako  neakademický profesijný titul, písaný za menom.

Nejedná se teda o náhradu vysokoškolského vzdelania (bakalárskeho, magisterského či doktorského stupňa), ale o celoživotné kariérne vzdelávanie, které toto vysokoškolské štúdium vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje.

V niektorých (predovšetkým medzinárodných) společnostiach je dokonce MBA titul podmienkou ku kariérnemu postupu a dosiahnutiu vyšších manažrérskych pozícií. Toto vzdelávanie isto ocenia tiež samostatný podnikatelia či pracovníci v štátnej správe.

Viac

Naši študenti v číslach

O tom, že štúdium MBA u nás nie je nijako obmedzené vekom ani miestom bydliska, svedčia štatistické údaje o našich študentoch zhrnuté v grafoch nižšie.


Vyplniť prihlášku