Štipendium pre hendikepovaných

Inštitút CEMI podporuje organizácie a projekty, ktoré sa snažia uľahčiť život tým, ktorým nie je vzdelanie jednoducho dosiahnuteľné. Veríme totiž, že práve vzdelanie je nenahraditeľné a pomáha „robiť svet lepším“.


Rozhodli sme sa preto poskytnúť jedinečnú šancu zdravotne hendikepovaným ľuďom a vybraným uchádzačom umožniť štúdium MBA či LLM na našom inštitúte úplne bezplatne za podmienok definovaných nižšie.

Zaujala Vás možnosť získať štipendium?

Radi by ste sa prihlásili do ďalšieho ročníka kurzov? Svoje žiadosti zasielajte už teraz a študujte zadarmo od marca 2017!

Príbehy absolventov zo štipendijného programu nájdete tu.


Podmienky pre žiadosť o získanie štipendia (štúdia zadarmo):

 • Žiadateľ musí v prvom rade spĺňať všeobecné podmienky pre prijatie ku štúdiu na inštitúte; t. j. vysokoškolské vzdelanie (s doložením diplomu) či stredoškolské vzdelanie s maturitou a odpovedajúcou manažérskou praxou.

 • Žiadateľom o štipendium  sa rozumie telesne hendikepovaný človek vlastniaci preukaz TP, ZTP či ZTP/P alebo inak doložené potvrdenie o zdravotnom postihnutí.

 • Štipendium je poskytované na základe individuálneho posúdenia – a to vo výške 100 % ceny štúdia, alebo ako zľava z ceny štúdia až do výšky 75 %.

 • Za žiadosť sa považuje zaslanie vlastného životopisného príbehu žiadateľa v rozsahu maximálne jednej stránky formátu A4, ktorý bude popisovať vlastnú životnú situáciu a spôsob, ako mu získanie profesijného titulu MBA či LL.M. pomôže pri lepšom uplatnení v živote a prečo by práve on mal získať toto štipendium. Z tejto žiadosti by malo byť tiež zrejmé, akým spôsobom žiadateľ vďaka získaniu titulu MBA či LL.M. obohatí životy ďalších handicapovaných vo svojom okolí.

 • Prihlášky spoločne s požadovanými dokumenty zasielajte na email klara.sovova@cemi.czUzávierka prijímania žiadostí je 31. 1. 2017.

 • Vyhodnotenie a výber vhodného študenta sa uskutoční do 28. 2. 2017.

 • Otvorenie štúdia je v marci 2017.


Prihláška do štipendijného programu


Ostatné podmienky

 • Výherca štipendia bude vybraný na základe hodnotenia komisie zloženej zo zástupcov inštitútu CEMI; do hodnotenia budú zahrnuté iba žiadosti s preukázateľne doloženým zdravotným hendikepom spĺňajúce dané podmienky.

 • Vybraný študent s potvrdením začať štúdium (podpísaním zmluvy o štúdiu s nárokom na plné štipendium) súhlasí s fotografovaním a uverejnením fotografií týkajúcich sa získania štipendia a prípadným natočením krátkeho videa.

 • Inštitút CEMI sa zaväzuje vybranému uchádzačovi poskytnúť rovnaké podmienky vzdelávania ako všetkým ostatným študentom.

 • Vybraný študent sa zaväzuje riadnym spôsobom plniť študijné podmienky v rozsahu daným VSP.

 • Štipendium sa nevzťahuje na odbor Executive MBA a odbory vyučované v angličtine.

 • Nie je možné nárokovať vyplatenie peňazí namiesto poskytnutia štipendia.

 • Inštitút si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača a štipendium pre daný ročník neudeliť. 


Prečo sa prihlásiť o štipendium na CEMI?

 • Získate profesijný titul a prakticky využiteľné vedomosti v manažérskej sfére úplne bezplatne.

 • Štúdium MBA či LLM prebieha on-line, nie je teda potrebné nikam dochádzať – všetko sa rieši individuálne.

 • Študijné materiály on-line po česky, najmodernejší e-learningový systém Fronter a osobný prístup študijného oddelenia.


Prečo sa naši štipendisti prihlásili do štipendijného programu CEMI? Zistite z videopríspevku tu!


ŠTUDENTI PRE ROČNÍK FEBRUÁR 2016

Príbeh Ing. Marka Luca

V novembri  som dovŕšil 33 rokov a moje životná dráha sa zmenila v roku 2001,kedy som pri skoku do vody utrpel poranenie miechy. Došlo k zlomenine krčného stavca C5 a diagnóza bola na svete – kvadruplegia a odkázanosť na inv. vozík. Do úrazu som sa venoval všetkým možným športom a aktívne som hrával futbal. Nasledovala pol ročná rehabilitácia, kedy som sa postupne pripravoval na život s vozíčkom. Pred sebou som mal svet, o ktorom som nič netušil. Našťastie už v začiatkoch som mal šťastie na zaujímavých ľudí, ktorí sa mi snažili svojimi radami pomáhať a usmerňovať ma. Čoraz častejšie som si kládol otázku, ako byť prospešný pre túto spoločnosť a nie len tak „vysedávať“. Začal som tým, že som začal od seba a to športom. Zaregistroval som sa v klube, ktorý sa okrem športovej činnosti venuje aj sociálnemu poradenstvu a tam som prvý krát získaval skúsenosti v tejto oblasti. Popritom som sa ako živnostník od roku 2007 začal venovať predaju a servisu výpočtovej techniky, správe sieti a tvorbe web stránok.  Záležitosti okolo podnikania si vyžadovali už aj znalosť zorientovať sa v ekonomickej oblasti a tak v roku 2010 som si podal prihlášku na Bankovní institút vysoká škola, odbor Financie, ktorý som v júni 2015 úspešne ukončil. V začiatkoch štúdia som inicioval založenie neziskového združenia LUMAR n.f. v rámci ktorého pôsobím ako referent poskytujúci pomoc a poradenstvo v sociálnej a ekonomickej oblasti ľudom so zdravotným postihnutím. Na starosti mám aj prípravu a riadenie projektov, zameraných na podporu zlepšenia životnej situácie občanov so ZP. V roku 2013 som bol oslovený firmou zaoberajúcou sa tvorbou reklamy s ponukou práce a keďže som videl príležitosti osobnostného rozvoja, začal som pracovať ako editor a predajca reklamného priestoru na LCD paneloch. Z vlastnej skúsenosti viem, že príležitosti sú tu nato, aby sme prijali ich výzvu a preto som sa rozhodol študovať MBA. Vedomosti z štúdia určite využijem vo svojej práci, pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi. Do budúcnosti plánujem zriadenie chránenej dielne, čím by som chcel dať príležitosť mnohým zdravotne postihnutým začleniť sa do spoločnosti a odovzdať skúsenosti, ktoré získam počas štúdia. Získané vedomosti by som vedel zúročiť aj prípadnom doktorandskom štúdiu. Všetkými svojimi aktivitami sa snažím nabádať ľudí, ktorí si prešli niečím podobným,  aby sa postavili prekážkam, ktoré im do cesty priniesol život a ukázať im, že aj s handicapom je možné viesť zaujímavý a plnohodnotný život. 

Postrehy pana Luca z MBA štúdia nájdete zde.


Príbeh Andrey Brzobohaté

Moje jméno je Andrea Brzobohatá a do roku 2010 jsem byla absolutně zdravý člověk. Na podzim 2010 jsem se potkala s bacilem meningokoka a můj život se změnil od základů. 4% šance na přežití, pět týdnů umělého spánku a oboustranná amputace dolních končetin. Dva roky mi trvalo, než jsem se vyrovnala s otázkou co v životě dál. Buď to „zabalit“ a nebo se k tomu postavit čelem a jít životem  jako téměř zdravý člověk.  Musím říct, že se mi to celkem podařilo. Dostala jsem „bionické nohy“, naučila se chodit a začala fungovat.... Nejdříve jsme založili občanské sdružení NO FOOT www.nofoot.cz a začali pomáhat amputářům. Pořádáme pro ně různé akce společenského, sportovního i naučného charakteru. Lidé se mezi sebou potkávají ( máme jich dnes skoro 300), sdělují si vzájemné starosti a poznatky, ale i radosti z běžného života. Pro mě osobně, je největší pocta,když si po akci lidé mezi sebou vyměňují tel. čísla a vidím třeba na soc. sítích, že spolu komunikují. Jezdíme lyžovat, pořádáme rehabilitační dny, akci na lodi „Pařník“, školy smyku, dovolenou v Chorvatsku, hypoterapii. Já osobně cítím potřebu ještě budovat povědomí o prevenci nemoci, kterou jsem prošla a založila jsem ještě pacientskou skupinu www.antimeningokok.cz. Pořádám také různé akce, tiskové konference a to především na podporu prevence, kterou je beze sporu očkování. Od července tohoto roku, jsem začala pracovat ve společnosti Černí koně (www.cernikone.cz) na  pozici managera, protože jsem zjistila, že se nám náš cíl propojuje a že hlavní věc, kterou chceme dokázat, je začlenění handicapovaných do společnosti, protože to, že dneska jsem zdravý neznamená, že budu zítra. Každý člověk má nárok na kvalitní život, bez rozdílu toho, jestli je zdravý nebo handicapovaný. Taky jsem si s kolegy vymyslela projekt na podporu handicapovaných dětí, které jsou na vozíku a nemají jinou možnost pohybu, dát dohromady dětský handibike (který u nás a nikde ve světě neexistuje) a vychovat tak nové kvalitní sportovce, třeba i pro Paraolympiádu. Spolupracujeme s Jánskými lázněmi a Dětským filmovým festivalem ve Zlíně a v příštím roce chystáme celý projekt rozjet. Moje práce je neustálý kontakt s lidmi, jak s handicapovanými tak s partnery a sponzory našich aktivit – tedy komunikace proto by mi úplně nejvíc vyhovovalo studium v oblasti marketingu a PR a nebo Executice MBA, ale protože tento obor nenabízíte, budu moc ráda i za vzdělání v oblasti ekonomiky, se kterou stále při získávání financí bojujeme. A můj osobní největší úspěch, který vždy zahřeje je to, že přijdu za někým, třeba do nemocnice, kdo přišel třeba jen o kotník a brečí, že pro něho život skončil a a chce to vzdát. Ale když vidí člověka bez dvou nohou a bez dvou kolen, že funguje a žije velmi kvalitní život, tak přehodnotí začne rehabilitovat a jeho život se začíná obratem měnit k lepšímu. Jsem rozvedená matka dvou dětí. Dcera 23 studuje VŠ a syn Adam 6 let. Bydlíme v Brně. I když mám někdy i chmurné dny jsem pyšná na to jak žiju a nevím, kdybych mohla všechno vrátit zpět, jestli bych to vůbec udělala:).

Postrehy pani Brzobohaté z MBA štúdia nájdete zde.


 Príbehy absolventov zo štipendijného programu nájdete tu.