CEMI MBA Studies s.r.o.

Školné

Študujte na Central European Management Institute a získajte prestížny titul MBA & LL.M. za výhodné ceny.

scroll

Školné

Študujte na Central European Management Institute a získajte prestížny titul MBA & LL.M. za výhodné ceny.


VIANOČNÁ AKCIA

od 1. 12. do 31. 12. 2016 využite Vianočnu akciu na všetky MBA i LLM odbory so zľavou až 1.030,- EUR:

•    Bezpečnostný a krízový manažment; Verejná správa; Ekonomika a finančný manažment: 2.999,- EUR bez DPH/3.629,- EUR s DPH - zľava 1.030,- EUR
•    Management obchodu; Management zdravotníctva: 3.449,- EUR bez DPH/4.174,- EUR s DPH - zľava 485,- EUR
•    Executive MBA; Corporate Master of Laws (LLM): 3.849,- EUR bez DPH/4.659,- EUR s DPH - zľava 485,- EUR
•    Odbory v angličtine: 4.229,- EUR bez DPH/5.117,- EUR s DPH zľava 485,- EUR


- Školné je možné uhradiť až v 10 splátkach.


  • Štandardná výška školného programov Bezpečnostný a krízový management; Verejná správa; Ekonomika a finančný management; Management obchodu; Management zdravotníctva činí  3.849,- EUR bez DPH (4.659,- EUR s DPH) za celé štúdium a je možné ju rozložiť až do desať splátok. 
  • Štandardná výška školného pre odbory Executive MBA a Corporate Master of Laws (LLM) činí 4.229,- EUR bez DPH (5.117,- EUR s DPH).
  • Štandardná výška školného anglicky vyučovaných programov činí 4.519,- EUR bez DPH (5.467,- EUR s DPH).
  • V cene MBA či LLM štúdiá sú zahrnuté všetky študijné materiály (skriptá v elektronickej podobe) a prístupy do študentských sekcií e-learningového vzdelávania.

Doležité termíny pre všetky odbory so začiatkom v marci 2017:

 
Príjem přihlášok   1. splátka   2. splátka
31. 12. 2016   do 1 mesiaca od podpisu zmluvy   30. 6. 2017

Chcete darovať štúdium Vašim blízkym? Na požiadanie Vám vystavíme darčekový certifikát! V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.

Školné

Vyberte si variantu školného, ktorá vám najviac vyhovuje. Uvedené ceny sú za celé ročné štúdium a sú bez DPH.

Vianočná akcia

Počet študentov

1

Počet splátok

až 10, školné od:

2.999 EUR
bez DPH
Cena štúdia pre 1 študenta
Vyplniť prihlášku

Chcete študovat a chýba Vám potrebná hotovosť? Kontaktujte nás a dohovorte si individuálny splátkový kalendár! Radi vám vyjdeme v ústrety, ak to bude len trochu možné.