Čo je MBA titul

Titul MBA (alebo Master of Business Administration) je v Českej republike udeľovaný ako neakademický profesijný titul písaný za menom.


Nejde teda o náhradu vysokoškolského vzdelania (či už bakalárského, magisterského či doktorského stupňa), ale o celoživotné kariérne vzdelávanie, ktoré toto vysokoškolské štúdium vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje.

Ide o ideálne profesijné vzdelávanie všetkých riadiacich pracovníkov, či už ašpirantov na manažérske pozície alebo ľudí, ktorí už ako manažéri pȏsobia. V niektorých (predovšetkým v medzinárodných) spoločnostiach je dokonca MBA titul podmienkou ku kariérnemu postupu a dosiahnutiu vyšších manažérskych pozícií. Toto vzdelávanie iste ocenia tiež samostatní podnikatelia či pracovníci v štátnej správe.

Pokračujte ďalej na ponuku našich študijných odborov  alebo sa pozrite na podmienky MBA štúdia.


Vyplnit přihlášku


Vzhľadom k prudko rastúcuj tendenciu podielu osȏb s vysokoškolským vzdelaním na ekonomicky aktívnej populácii v ČR je titul MBA tým, čo vás mȏže odlíšiť od ostatných vysokoškolsky vzdelaných osȏb a poskytnúť vám tak konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Zatiaľ čo v roku 2001 bolo ľudí s vysokoškoským vzdelaním 762.459, sčítanie ľudí v roku 2011 už eviduje 1.117.830 ľudí s vysokoškolským diplomom, čo je nárast o 46,6 %. Najviac ľudí s vysokoškolským vzdelaním žije v Prahe (249.714), v Juhomoravskom (143.968) a Moravskoslezskom kraji (120.668).


CEMI MBA titul


Praha má tiež najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí (22,5 %). V praxi to znamená, že každý piaty človek žijúci v Prahe, vyštudoval vysokú školu. Najmenší podiel vysokoškolákov z celkovej populácie je v Karlovarskom kraji (7,2 % obyvateľov regiónu).

Rastie tiež počet tých, ktorí majú úplné stredné vzdelanie s maturitou či vyššie odborné vzdelanie (nárast o 15 %).

Celá správa Českého štatistického úradu je tu.