Stipendium pro handicapované - Michal Prager

Příběh Bc. Michala Pragera

Jsem zakladatelem a ředitelem Pestré společnosti, o.p.s. (www.pestraspolecnost.cz), která se věnuje několika stěžejním projektům. Kromě neziskového projektu Výcvik asistenčních psů provozujeme sociální firmu – cestovní agenturu Bezbatour (www.bezbatour.cz). Zaměstnáváme více jak 50 % lidí s postižením. Agentura se navíc jako jediná v ČR specializuje na bezbariérový cestovní ruch. Rovněž provádíme audity bezbariérovosti a pro firmy organizujeme zážitkové workshopy v komunikaci se zákazníky s postižením.

Během studií jsem pracoval jako administrátor internetového obchodu s elektronikou. Od roku 2006 pracuji v sociální sféře. Pracoval jsem jako koordinátor a konzultant osobní asistence pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením v organizaci Asistence, o.p.s. (www.asistence.org) V letech 2009 – 2012 jsem zároveň na částečný úvazek vedl pracovní skupinu Magistrátu hl. m. Prahy pro odstraňování bariér ve veřejném prostoru.

Od roku 2012 jsem plně zaměstnán v Pestré společnosti, o.p.s., kde jsem založil sociální podnik – CA Bezbatour. Od střední školy jsem byl činný jako dobrovolník v organizaci KIMák z.s. (www.klub-kim.cz), která organizovala pobyty pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením. Většinu své profesní dráhy se věnuji pomoci lidem s postižením poskytováním sociálních služeb, zaměstnáváním těchto osob či advokátními činnostmi při odstraňování bariér ve veřejném prostoru. V roce 2004 jsem založil sportovní klub floorballu na elektrických vozících. Jedná se o jediný kolektivní sport pro lidi i s tím nejtěžším postižením.

Do budoucna mám v plánu rozšířit naši sociální firmu a dát práci více lidem s postižením. Vždy bylo mým cílem nabízet lidem s postižením společensky hodnotnou práci, na kterou mohou být pyšní. Proto u nás tito lidé pracují na všech pozicích napříč organizací (IT specialista, PR manažerka, koordinátorka dobrovolníků, prodejci, administrativní pracovníci).  Chtěl bych rozšířit naše výukové programy pro firmy v přístupu k zákazníkům s postižením a odstraňování fyzických bariér v provozovnách.

Věřím, že zisk více manažerských dovedností v obchodu mi pomůže při rozvoji naší organizace a budeme tak mít možnost poskytovat služby nejen cestovního ruchu většímu počtu lidí s postižením. Zároveň bych rád v obchodním světě boural psychické i fyzické bariéry v přístupu k zákazníkům s postižením. Chtěl bych v naší společnosti vychovat další schopné manažery z řad kolegů s postižením, kteří budou mít potenciál uplatnit se i v obchodních firmách. Za úspěch považuji, že i přes své vážné fyzické postižení žiji běžným životem. Již 11 let jsem šťastně ženatý a mám adoptovanou čtyřletou holčičku, která je bezpochyby mým největším životním úspěchem. Z profesního hlediska jsem nejvíce pyšný na to, že jsem během šesti let spolu se svými kolegy vybudoval stabilní neziskovou organizaci, která má velký potenciál dalšího růstu do budoucna.


Postřehy pana Pragera k jednotlivým studijním etapám


Zahájení studia:

Studium Managementu obchodu na CEMI mě velmi mile překvapilo. Jsem nadšen z toho, jak se vyučující snaží co nejvíce získané znalosti propojovat s mou současnou praxí. Diplomovou práci mohu zpracovat tak, aby organizace, v níž pracuji, byla maximálně prospěšná. Převelice se těším na nové poznatky v dalším studiu.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup