100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Studium-mba

Na inštitúte CEMI ponúkame 100% online štúdium MBA odborov, po ktorých absolvovaní právom získate prestížny titul MBA za svojim menom. Vyberať môžete z nasledujúcich skupín MBA odborov:

 • 11 českých MBA odborov, špecificky zameraných na konkrétnu profesijnú oblasť, kde študenti pôsobia.
 • 1 český odbor, MBA Flexi, v ktorom si môžete nastaviť obsah celého druhého semestra štúdia.
 • 2 anglické MBA odbory vyučované zahraničnými lektormi.

Všetky české MBA odbory majú spoločný manažérsky zameraný prvý semester, v druhom semestri sú vyučované odborné predmety danej študijnej špecializácie, navyše s možnosťou vybrať si dva voliteľné predmety presne podľa svojich potrieb (pri odbore Flexi päť predmetov).

Studium

Prijímacie podmienky

Ukončené bakalárske štúdium (aj bez praxe) alebo stredoškolské štúdium s maturitou a praxou.

Forma štúdia

100% ONLINE forma štúdia, okrem možnosti prezenčného úvodného sústredenia a obhajoby diplomovej práce.

Dĺžka štúdia

Dĺžka štúdia je 12 mesiacov, s možnosťou ukončiť v predtermíne už za 9 mesiacov.

Nástup

Štúdium začíname 2x ročne, vždy v druhej polovici októbra a marca.

Miesto štúdia

Doma, v kancelárii, na horách, pri mori, jednoducho kdekoľvek vám to vyhovuje. Len úvodné sústredenie a obhajoba diplomovej práce prebiehajú v Prahe.

Jazyk

Študovať je možné v slovenčine či angličtine, prípadne si nakombinovať k českým odborom voliteľné predmety v angličtine.

Knižnica

Študenti môžu využívať bezplatný prístup do online knižnice Bookport.cz s nielen odbornou literatúrou.

Študijné materiály

V študijnom systéme nájdete všetky študijné materiály, vo veľmi prehľadnej forme.

Zakončenie štúdia

Celé štúdium je ukončené obhajobou Vašej diplomovej práce.

Koľko stojí školné?

Ako môže vyzerať vaše štúdium MBA na CEMI

Obrazek
Obrazek
Detailný priebeh štúdia

Benefity titulu MBA a vzdelanie Master of Business Administration

Prečo študovať MBA? Výhody a nevýhody štúdia MBA.

 • 95 % absolventov považuje MBA štúdium za efektívnu formu štúdia popri zamestnaní
 • Učte sa prakticky a od skúsených odborníkov. Obohacujte sa nielen teóriou, ale získavajte aj know-how a praktické rady..
 • MBA štúdium prebieha plne online. 89 % absolventov vníma online štúdium ako oveľa efektívnejšie ako klasické prezenčné štúdium.
 • Hoci je štúdium spoplatnené, tak 91% absolventov je presvedčených, že do MBA štúdia sa rozhodne oplatí investovať, tu sú jeho prínosy.

K čomu je titul MBA? Kedy môžem využiť titul MBA.

 • Vďaka titulu MBA získate výhodu oproti vašim kolegom alebo prípadne konkurenčným uchádzačom o zamestnanie, ktorí majú iba vysokoškolský akademický titul. Podľa prieskumu túto výhodu pociťuje 73 % absolventov CEMI, viac o prínosoch štúdia nájdete tu.
 • Štúdium MBA vám môže pomôcť preniknúť ešte hlbšie do problematiky odboru, ktorou sa štandardne nezaoberáte, a doplniť tak znalosti, ktoré vám doteraz chýbali.

Potrebujem MBA titul k profesnému rastu?

 • 62 % absolventov uviedlo, že po absolvovaní MBA štúdia majú vyššiu hodnotu pre firmu, v ktorej aktuálne pracujú. Titul vám tak môže pomôcť aj k povýšeniu.
 • 58 % absolventov získalo lepšie pracovné uplatnenie v inej firme alebo došlo ku kariérnemu postupu v rámci ich pracoviska. Tento kariérny posun sa odohral najčastejšie o 1 pozíciu u žien ao 2 pozície u mužov, v 82 % k nemu pritom došlo už v horizonte dvoch rokov od absolvovania. Viac o profesnom raste a ďalších prínosoch zistíte tu.
 • 61 % absolventov - podnikateľov uvádza, že znalosti nadobudnuté MBA štúdiom otvorili cestu ich podnikania.

Zaistí mi titul MBA vyšší plat?

 • + 66.588 Kč, toľko je priemerné ročné zvýšenie platu vďaka MBA štúdiu u manažérov.
 • 269 miliónov Kč, toľko peňazí pomohlo MBA štúdium zarobiť navyše všetkým absolventom inštitútu CEMI od roku 2012, teda od úplne prvého absolventa MBA na inštitúte CEMI.
 • 44 % absolventov - podnikateľov narástol vďaka absolvovaniu MBA štúdia obrat firmy v priemere o 22 %, a to najčastejšie už 1 rok od absolvovania.

Aké MBA a LLM odbory u nás môžete študovať?

MBA - Podnikový manažment

MBA - Podnikový manažment

Tento odbor vám umožní získať informácie o všetkých podnikových procesoch od marketingu, obchodu, financií, kvality, inovácií až po IT, riadenie rizík či personalistiku.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA – Marketingový manažment

MBA – Marketingový manažment

Odbor, ktorý je určený všetkým, ktorí chcú získať komplexný prehľad o všetkých oblastiach marketingu.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Právo a etika v podnikaní

MBA - Právo a etika v podnikaní

Odbor, pre tých, ktorí chcú získať komplexný prehľad o corporate governance a chcú podnikať efektívne, ale zároveň eticky.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Executive MBA

MBA - Executive MBA

Náš najobľúbenejší odbor obsahujúci prierez všetkými dôležitými disciplínami, ktoré potrebuje každý úspešný manažér či manažérka.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Flexi

MBA - Flexi

Jedinečný odbor na našom trhu, umožňujúci zostaviť si štúdium podľa svojich preferencií. Sami si vyberiete 5 voliteľných predmetov, ktoré Vás najviac zaujímajú!

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Manažment zdravotníctva

MBA - Manažment zdravotníctva

Unikátny MBA odbor určený pre lekárov, manažérov v zdravotníckych zariadeniach či farmácii.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
Manažment obchodu

Manažment obchodu

Staňte sa profesionálom v oblasti predaja, obchodu a marketingu vďaka štúdiu tohto MBA odboru.

Dĺžka štúdia:

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - HR manažment

MBA - HR manažment

Zaujíma Vás Age manažment, koučovanie a najnovšie trendy v oblasti HR? Potom je tento odbor presne pre Vás!

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Odbor presne pre dnešnú dobu - to je Bezpečnostný a krízový manažment. Ideálny pre všetky zložky Integrovaného záchranného systému.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Ekonomika a finančný manažment

MBA - Ekonomika a finančný manažment

Odbor určený pre finančných manažérov a ďalších profesionálov v oblasti podnikových financií. Spravujte financie so starostlivosťou riadneho hospodára!

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Global Business Leadership - v AJ

MBA - Global Business Leadership - v AJ

MBA odbor pre skutočných lídrov a dnešný rýchlo sa meniaci svet, vyučovaný medzinárodným tímom lektorov v angličtine.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 5 413 €
4 996 €
Viac o tomto odbore
MBA - Marketing Management - v AJ

MBA - Marketing Management - v AJ

Preniknite do marketingového manažmentu a medzinárodného biznisu pod vedením zahraničných profesionálov. Kompletne v angličtine.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 5 413 €
4 996 €
Viac o tomto odbore
MBA - Manažment verejnej správy

MBA - Manažment verejnej správy

Obľúbený odbor určený pre starostov, zástupcov, úradníkov alebo manažérov príspevkových organizácií miest a obcí.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
MBA - Realitný manažment

MBA - Realitný manažment

V rámci štúdia tohto oboru získate v prvom semestri komplexné znalosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorými má disponovať každý moderný manažér.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore
LLM - Korporátne právo

LLM - Korporátne právo

Odbor zakončený udelením titulu Master of Laws (LL.M.) Vás posunie medzi právnickú elitu.

Dĺžka štúdia: 9-12 mesiacov

Cena od 4 580 €
4 163 €
Viac o tomto odbore

V čom je naše online MBA štúdium jedinečné?

 • 100% klientský servis
 • Akreditácia ASIC
  • Inštitút CEMI obdržal v máji 2018 prestížnu medzinárodnú akreditáciu od britskej akreditačnej autority ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities). Splnením náročných kritérií na kvalitu výuky, lektorov a vzdelávacích postupov sme získali najvyšší možný status ASIC Premier Institution, a to ako jediná inštitúcia ve strední Európe. Táto akreditácia je platná až do mája 2022.
  • ASIC je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA a inštitúciou uznávanou vo Veľkej Británii úradom UK Visas and Immigration (UKVI). Je takisto členom BQF (British Quality Foundation), ENQA (European Network for Quality Assurance) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance and E-Learning Network).
 • Cena MBA a LLM štúdia
  • Prihláška zadarmo
  • Školné vo variantách PURE, PREMUM a PLATINUM je možné rozložiť školné až do dvanástich splátok. Aktuálnu výšku školného nájdete tu.

   

 • Flexibilne štúdium v češtine i angličtine
  • Štúdium sa uskutočňuje online formou a administratívne úkony sú koncipované tak, aby ste s nimi strávili čo najmenej času a nebolo kvôli nim potrebné nikam dochádzať.
  • Náplň MBA či LLM oborou v češtine je prispôsobená potrebám slovenských a českých študentov a miestnemu trhu práce, programy v anglickom jazyku sa zameriavajú na danú problematiku v celosvetovom kontexte.
  • V rámci odboru MBA Flexi si v druhom semestri vyberiete 5 voliteľných študijných predmetov z našej kompletnej ponuky, ktoré Vás najviac posunú.
 • Kvalitní lektori z ČR i zo zahraničia
  • naši lektori majú skúsenosti z praxe a okrem toho 85 % z nich pôsobí tiež v akademickej sfére – do vyučovania prinášajú teoretický i praktický manažérsky pohľad
  • česky vyučované programy zaštíťujú lektori z ČR a SR, kvalitu programov vyučovaných v angličtine garantuje medzinárodný tým lektorov, ktorý disponuje manažérskymi znalosťami z celého sveta
  • pozrite sa na ich zaujímavé profily
 • Moderný e-learningový systém
  • všetky študijné materiály na jenom portáli
  • uľahčenie štúdia a umožnenie komunikácie s lektormi i medzi študentmi navzájom
  • užívateľsky príjemné a jednoduché ovládanie, certifikovaná bezpečnosť uložených dát
  • Zoznámte sa s funkciami, ktoré ponúka moderné študijné prostredie.
  • Vyskúšajte si demoverziu nášho študijneho systému.
 • Najefektívnejšie MBA štúdium pri zamestnaní
  • V spolupráci s renomovanou agentúrou STEM/MARK sme realizovali prieskum medzi našimi absolventmi MBA.
  • Kompletné vyhodnotenie vykonaného výskumu nájdete tu.
 • Preukázateľné výsledky
  • Podľa prieskumu inštitútu CEMI získali naši absolventi vďaka online MBA štúdiu lepšie pracovné uplatnenie a finančné ohodnotenie. Kompletné vyhodnotenie výskumu renomovanej agentúry STEM/MARK medzi našimi absolventmi nájdete tu.
 • Prístup do online knižnice BOOKPORT.cz
  • Všetci naši študenti majú po celú dobu štúdia bezplatný prístup do online knižnice BOOKPORT.cz 
   s viac ako 8.800 titulmi všetkých žánrov preloženými do českého jazyka (teraz v cene štúdia už od varianty MBA/LLM PURE v rámci akcie a prihlásenia do 31. 05. 2022!).
  • Ku knižnici je možné si stiahnuť aplikáciu do Vášho mobilného zariadenia a študovať tak i bez pripojenia na internet. 
  • V tejto knižnici je možné veľmi pohodlne vyhľadávať v textoch kníh a rýchlo tak nájsť práve to, čo Vás zaujíma.
 • Transparentné štúdium
  • študium na inštitúte CEMI je úplne transparentné – máte možnosť sa vopred zoznámiť so študijnými podmienkami v plnej verzii a stiahnuť si vzor zmluvy o štúdiu
  • zverejňujeme počty našich študentov a absolventov, naviac si môžete prečítať zaujímavé referencie úspešných absolventov
  • uverejňujeme kompletné sylaby predmetov, harmonogram štúdia a študijné plány - s nami viete, čo vás čaká
 • Vybrať obor

Zaujalo vás studium MBA na CEMI nebo máte další dotazy?

Zavolajte nám alebo nám napíšte a my sa vám ozveme vo vami preferovaný čas.


Referencie absolventov MBA

Osobné skúsenosti absolventov štúdia

 JUDr. Maroš Vince, LL.M.

JUDr. Maroš Vince, LL.M.

Hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR

„Štúdium na CEMI som si zvolil kvôli tomu, aby som si mohol rozšíriť svoj obzor, ale nielen z teoretického povedomia, ale hlavne z praktického.“

Josef Sůkop, MBA

Josef Sůkop, MBA

Konateľ - Elektrikmont s. r. o.

„V mém rozhodování nebylo rozhodující získání titulu MBA, pro mne bylo prioritou získání informací, které mně pomůžou a usnadní mé podnikání. Studium mně pomohlo k získání a prohloubení mých manažerských dovedností."

Ing. Jan Šuráň, MBA

Ing. Jan Šuráň, MBA

Enterprise IT architect at First Data Corporation

„CEMI si vyberám kvôli kombinácii dostupnosti, možnosti študovať úplne online, takže som bol schopný zosúladiť sa s mojím harmonogramom a tiež pre dobrú referenciu.“

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD. MPH, MBA, LLM

Primár - Národný onkologický ústav

„Prínosom do mojej praxe je predovšetkým diplomová práca. Mimoriadne pozitívne hodnotím skutočnosť, že tému diplomovej práce sme si mohli zvoliť sami. Po mojej ročnej skúsenosti so štúdiom LL.M. na CEMI, jednoznačne môžem toto štúdium odporučiť.“

Ing. Pavel Zinner, MBA

Ing. Pavel Zinner, MBA

Business manager v spoločnosti Novares

"Bolo to trochu náročnejšie, než som predpokladal, prejavil sa aj syndróm študenta a skĺbiť všetko bola veľká výzva."

Mgr. Ivana Koudelková, MBA

Mgr. Ivana Koudelková, MBA

Vrchná sestra, Klinika interných chorôb ÚVN Praha

"Vzhľadom k tomu, že pracujem v strednom manažmente, tak ma veľmi zaujímal finančný manažment a vôbec financovania zdravotníctva a tiež marketing."

Martin Černík, MBA

Martin Černík, MBA

Key Account Manager - ESSOX s. r. o.

„Největší přínos studia je pro mě v tom, že jsem mohl vidět určité body svojí práce ale současně i ten kontext z jiného pohledu, tzn. uplatnění jiného prismatu na věc."

Ing. Libor Stoklásek, MBA

Ing. Libor Stoklásek, MBA

Burzový maklér, analytik a manažér - Grant Capital, a. s.

„Velmi oceňuji vstřícnost vedení institutu a flexibilitu při řešení studijních problémů a dotazů. Online studium je to, co v dnešní době maximálně oceňuji."

Ing. Lubomír Fiedler, MBA

Ing. Lubomír Fiedler, MBA

Výrobně-technický náměstek ředitele - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s..

„Musím jednoznačně říct, že profesionalita a odborné znalosti lektorů mě příjemně překvapily, protože jsou to opravdu zkušení matadoři."

Bc. Jekaterina Suchareva, MBA

Bc. Jekaterina Suchareva, MBA

Účtovníčka

„Maximálně mi vyhovoval online systém, protože jsem nemusela docházet do školy, komunikovala jsem s lektory přes maily, dělala jsem zkoušky online, což mi hodně ušetřilo čas."

Bc. Ivana Kalinová, MBA

Bc. Ivana Kalinová, MBA

Poistný špecialista Unicredit bank

Dosažení skvělého výsledku při studiu, kdy jsem musela na určitý čas upozadit soukromý život, bylo motivující.

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA

Edenred Group, CSO - Commercial Director

Možnost vzdělávání je velký přínost v životě! Oceňuji nové techniky a vědomosti, které jsou nyní a nebyly, když jsem já studoval vysokou školu.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.