Štipendium pre hendikepovaných - Erik Prada

Príbeh Ing. Erika Prady, PhD.

Môj príbeh začína jednu chladnú novembrovú nedeľu roku 1983, už od narodenia som preukazoval temperament bojovníka a cítil som, že aj napriek zdravotným komplikáciám sa s ním chcem poriadne popasovať. Ďakujem hlavne mojím rodičom za všetko, čo pre mňa od môjho narodenia spravili, viem si predstaviť aké to mali ťažké s dieťaťom, ktoré si od narodenia nieslo diagnózu „DMO – spastická diparéza“. Práve v útlom veku boli prejaví môjho hendikepu najmarkantnejšie, počiatočné problémy so sedením, slabou výdržou a problematickou chôdzou znamenali, že v nasledujúcich rokoch má čaká kolotoč vyšetrení, operácií a návštev kúpeľných i rehabilitačných zariadení. Osobne mám veľmi pekné spomienky na chvíle strávene v kolektíve podobne telesne postihnutých detí. Inšpiratívna bola hlavne ich vnútorná sila s akou svoje postihnutie akceptovali, a s akou sa postupne posúvali vpred. Človek to tak viac začne vnímať až v priebehu dospievania kedy sa mení prostredie, kolektív a začína komplexnejšie posudzovať svet okolo seba, a hľadá si svoje miesto. To svoje som si našiel v záľube v informačných technológiách a robotike počas štúdia na gymnáziu. Tam som sa postupne profiloval pre ďalšie štúdium na vysokej škole. V novembri tohto roku oslávim svoje 33 narodeniny, a pri krátkej spätnej rekapitulácií si myslím, že mám byť na čo hrdý. Po absolvovaní bakalárskeho a následne inžinierskeho štúdia v obore Mechatronika na Technickej univerzite v Košiciach som sa rozhodol pre moje užšie vedecké profilovanie v tomto odbore, a zvolil som si ako ďalší logický krok doktorandské štúdium. Po skončení doktorandského štúdia som pracoval ako vedecko-výskumný pracovník na Strojníckej fakulte, Českého Vysokého Učení Technického v Prahe, kde som bol súčasťou medzinárodného Post-Doc týmu. Počas svojej vedeckej praxe som sa podieľal na tvorbe projektov VEGA, KEGA, ITMS a projektov grantových nadácií. K dnešnému dňu som autorom a spoluautorom viac ako 61 vedeckých publikácií doma i v zahraničí, vrátane publikácií indexovaných v medzinárodných vedeckých databázach. K mojím úspechom môžem radiť aj spoluautorstvo na štyroch patentových prihláškach a získanie viacero ocenení, ako napríklad finalista ceny „Fukuda Best Award in Mechatronics“ na konferencii IEEE ICMA 2015 v Pekingu, best oral presentation na konferencii ICMAS 2015 v Paríži, 2. miesta na Robotic Day 2013 v Prahe, získanie medaily vynikajúceho študenta udelenú dekanom Strojníckej fakulty TUKE, a v neposlednom rade nominovanie na študentskú osobnosť Slovenska v kategórii Strojárstvo za rok 2012. Počas svojho akademického pôsobenia som absolvoval výskumné stáže v EATON European Innovation Center v Prahe a na Institute of Automatic Control, Lodz University of Technology v Poľskej republike. V súčasnosti som členom medzinárodnej federácie pre automatizáciu a riadenie (IFAC), medzinárodnej asociácie inžinierov (IAENG), Slovenskej matematickej spoločnosti (SMS), a trvalo pôsobím ako strojný inžinier vo vede a výskume v spoločnosti ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach, kde sa aktuálne venujem príprave viacerých výskumných projektov v participácii s partnermi zo Slovenskej akadémie vied a univerzitami v Košiciach. Okrem toho taktiež pracujem, aj ako odborný konzultant pre Klaster automatizačnej techniky a robotiky, ktorý je záujmovým združením právnických osôb v oblasti robotiky, mechatroniky, automatizácie, a kladie si za cieľ spoluprácu so zahraničnými partnermi, a popularizáciu spomínaných vedných oblastí. Od druhej polovice roku 2015 sme sa s manželkou usadili natrvalo v Košiciach, kde si plánujeme založiť rodinu. Môžem s čistým svedomím povedať, že práve žijem spokojný a naplnený život, čo spôsobuje, že svoj hendikep takmer vôbec nevnímam. Aj preto som si uvedomil, že chcem aby podobný pocit zažili aj iný hendikepovaný ľudia. S manželkou sme sa nakoniec rozhodli spoločne pomôcť hlavne postihnutým deťom, a to prostredníctvom založenia občianskeho združenia „Malý výskumník“, ktoré si kladie za cieľ motivovať postihnuté deti novými vedeckými poznatkami. Deti sú práve tie, ktoré je možné v mladom veku formovať a viesť tak, aby správnou motiváciou, vhodnými vzormi a prostredím postupovali krôčik po krôčiku v budovaní svojej lepšej budúcnosti. Verím tomu, že získanie vzdelania v MBA rozšíri hlavne moje technický orientované vzdelanie správnym smerom, či už sa to týka projektových a grantových príprav, alebo osvojenia si nových poznatkov manažérskej činnosti, a ich následné pretavenie do podporných  aktivít pre hendikepované deti.


Postrehy pána Prady k jednotlivým študijným etapám
 

Zahájenie štúdia:

Úvodne zahájenie ďalšieho ročníka MBA ktorého som sa zúčastnil vo mne vyvolalo samé pozitívne pocity. Okrem pocitov som si však po celom dni odniesol kopec nových informácií súvisiacich nielen s organizáciou štúdia, nové kontakty budúcich spolužiakov, ale aj  pohľad každého z lektorov na svoj vyučovaný predmet. Čo ma naozaj potešilo, bol ich optimistický prístup k nám ako k budúcim študentom. Po krátkom motivačnom úvode  nám ponúkli hlbší pohľad na problematiku vyučovaných predmetov a oboznámili nás s podmienkami absolvovania. Ešte v ten deň som vedel, že moje rozhodnutie zapojiť sa do programu MBA bolo naozaj správne a že sa s radosťou najbližší rok budem snažiť aktívne zapájať do celého procesu a zvyšovať si tak svoju vedomostnú úroveň. Verím, že čas ktorý plánujem do MBA vzdelávania investovať sa mi v konečnom dôsledku zúročí mnohonásobne.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup