Štipendium pre hendikepovaných

Inštitút CEMI podporuje organizácie a projekty, ktoré sa snažia uľahčiť život tým, ktorým nie je vzdelanie jednoducho dosiahnuteľné. Veríme totiž, že práve vzdelanie je nenahraditeľné a pomáha „robiť svet lepším“.

 

Rozhodli sme sa preto poskytnúť jedinečnú šancu zdravotne hendikepovaným ľuďom a vybraným uchádzačom umožniť štúdium MBA či LLM na našom inštitúte úplne bezplatne za podmienok definovaných nižšie.

Zaujala Vás možnosť získať štipendium?

Príjem žiadostí o štipendium je aktuálne dočasne pozastavený z dôvodu adaptácie na GDRP.


Podmienky pre žiadosť o získanie štipendia (štúdia zadarmo):

 • Žiadateľ musí v prvom rade spĺňať všeobecné podmienky pre prijatie ku štúdiu na inštitúte; t. j. vysokoškolské vzdelanie (s doložením diplomu) či stredoškolské vzdelanie s maturitou a odpovedajúcou manažérskej praxi.
 • Žiadateľom o štipendium  sa rozumie telesne hendikepovaný človek vlastniaci preukaz TP, ZTP či ZTP/P alebo inak doložené potvrdenie o zdravotnom postihnutí.
 • Štipendium je poskytované na základe individuálneho posúdenia – a to vo výške 100 % ceny štúdia, alebo ako zľava z ceny štúdia až do výšky 75 %..
 • Za žiadosť sa považuje zaslanie vlastného životopisného príbehu žiadateľa v rozsahu maximálne jednej stránky formátu A4, ktorý bude popisovať vlastnú životnú situáciu a spôsob, ako mu získanie profesijného titulu MBA či LL.M. pomôže pri lepšom uplatnení v živote a prečo by práve on mal získať toto štipendium. Z tejto žiadosti by malo byť tiež zrejmé, akým spôsobom žiadateľ vďaka získaniu titulu MBA či LL.M. obohatí životy ďalších handicapovaných vo svojom okolí.

Prihláška do štipendijného programu​ 


Ostatné podmienky

 • Výherca štipendia bude vybraný na základe hodnotenia komisie zloženej zo zástupcov inštitútu CEMI; do hodnotenia budú zahrnuté iba žiadosti s preukázateľne doloženým zdravotným hendikepom spĺňajúcim dané podmienky.
 • Vybraný študent s potvrdením začať štúdium (podpísaním zmluvy o štúdiu s nárokom na plné štipendium) súhlasí s fotografovaním a uverejnením fotografií týkajúcich sa získania štipendia a prípadným natočením krátkeho videa.
 • Inštitút CEMI sa zaväzuje vybranému uchádzačovi poskytnúť rovnaké podmienky vzdelávania ako všetkým ostatným študentom.
 • Vybraný študent sa zaväzuje riadnym spôsobom plniť študijné podmienky v rozsahu daným VSP.
 • Štipendium sa nevzťahuje na obor Executive MBA a obory vyučované v angličtine.​
 • Nie je možné nárokovať vyplatenie peňazí namiesto poskytnutia štipendia.
 • Inštitút si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača a štipendium pre daný ročník neudeliť. 

Prečo sa prihlásiť o štipendium na CEMI?

 • Získate profesný titul a prakticky využiteľné vedomosti v manažérskej sfére úplne bezplatne.
 • Štúdium MBA či LLM prebieha on-line, nie je teda potrebné nikam dochádzať – všetko sa rieši individuálne.
 • Študijné materiály on-line po česky, najmodernejší e-learningový systém iTutor a osobný prístup študijného oddelenia.

Prečo sa naši štipendisti prihlásili do štipendijného programu CEMI? Zistite z videopríspevku tu!


Príbehy štipendistov z programu nájdete tu.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia