100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Štipendijný program COVID

Dlhodobo podporujeme vzdelávanie ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť MBA štúdium sami financovať. Zatiaľ sme tak poskytli štipendium 18 handicapovaným študentom, v celkovej výške presahujúcej 100 000 EUR. 

Aktuálne sme sa vzhľadom k okolnostiam rozhodli podporiť podnikateľov a živnostníkov zasiahnutých koronakrízou. Pre študijný ročník so zahájením v októbri 2020 sme pripravili celkom 6 štipendijných miest, z toho 3 so 100% štipendiom a ďalšie 3 s 50 % štipendiom na MBA štúdium. 

Stipendisti sa budú môcť vzdelávať v manažmente, leadershipe, strategickom či projektovom riadení, osobnom rozvoji a v ďalších manažérskych i odborných disciplínách podľa svojich potrieb. Princípom výuky sú predovšetkým individuálné konzultácie s lektormi, v rámci ktorých študenti riešia konkrétne záležitosti zo svojej praxe. Štipendisti tak získajú možnosť priebežne konzultovať reálne problémy svojej firmy s odborníkmi na danú problematiku, a pod ich vedením spracovať u každého študijného modulu návrh jeho riešenia formou prakticky orientovaných semestrálnych prác, a na záver celého štúdia súhrnnú diplomovú prácu, ktorá je uceleným strategickým dokumentom. Vďaka tomu môžu úspešne reštartovať svoj biznis, prípadne MBA štúdium využiť k tomu, aby získali lepšie uplatnenie na trhu práce, pokiaľ by sa rozhodli už v podnikaní ďalej nepokračovať.

Podmienky štipendijného programu:

1) Kto môže byť žiadateľom?

Žiadateľ musí v prvej rade spĺňať všeobecné podmienky pre prijatie ku štúdiu na inštitúte; tj: vysokoškolské vzdelanie (s doložením diplomu) či stredoškolské vzdelanie s maturitou a odpovedajúcu manažérsku prax. Žiadateľom môže byť fyzická osoba, občan Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktorá je spoločníkom s. r. o., alebo SZČO splňujúca nasledujúce podmienky: 

U spoločníka s.r.o.

Musí sa jednať o spoločnosť s maximálne dvoma spoločníkmi, prípadne viac, ak sa jedná o členov jednej rodiny. Žiadať nemôžu spoločníci v spoločnostiach, ktoré boli v bonusovom období úpadku, v likvidácií, alebo nespoľahlivým platcom (nespoľahlivou osobou) podľa zákona o DPH. Spoločnosť musí byť taktiež daňovým rezidentom Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Sám žiadateľ musí byť ku dňu 12. marca aktívnym spoločníkom danej firmy. Len jeden spoločník z jednej s.r.o. môže žiadať o štipendium. Minimálnym preukázateľným obratom spoločnosti je 7 200 Eur za rok 2019.

U SZČO

Podmienkou je vykonávanie činnosti SZČO ako činnosti hlavnej, zároveň musí byť SZČO aktívnou ku dňu žiadosti o štipendium. Žiadateľom môže byť SZČO podľa zákona upravujúceho dôchodkové poistenie (typický živnostník, samostatný hospodár, autor, znalec, architekt apod.).

2) Kedy je možné o štipendium MBA požiadať?

Príjem prihlášok do štipendijného programu prebieha od 28. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

3) Ako je možné zažiadať o štipendium na MBA?

Príjem žiadostí prebieha len v elektronickej podobe, a to zaslaním na emailovú adresu riaditeľa inštitútu (stepan.mika@cemi.cz). Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy: 

4) Ako prebieha vyhodnotenie žiadosti o štipendium na MBA?

Vyhodnotenie žiadostí o štipendium prebehne do 31. 7. 2020 a vybraní záujemci budú informovaní emailom. Hlavným kritériom pre hodnotenie je Sprievodný dopis, v ktorom uchádzač o štipendium popíše dopady koronakrízy na svoj biznis a uvedie v čom by mohlo MBA štúdium byť pre neho prínosné.

5) Na aké študijné programy sa štipendium vzťahuje?

Štipendium sa vzťahuje na všetky česky vyučované MBA odbory. Nevzťahuje sa na odbory vyučované v angličtine, na LLM štúdium a na DBA štúdium.

6) Ostatné podmienky:

  • Vybraný študent s potvrdením zahájenia štúdia (podpísaním zmluvy o štúdiu s nárokom na štipendium) súhlasí s uskutočnením a uverejnením fotografií či videa, týkajúcich sa obdržania štipendia
    a zverejnenia svojho podnikatelského príbehu (podľa sprievodného dopisu) na marketingových platformách CEMI (hlavne na sociálnych sieťach a webových stránkach inštitútu CEMI).
  • Inštitút CEMI sa zaväzuje na vybranom uchádzačovi poskytnúť rovnaké podmienky vzdelávania ako pre všetkých ostatných študentov.
  • Vybraný študent sa zaväzuje riadnym spôsobom plniť študijné podmienky v rozsahu danom VSP.
  • Plné štipendium sa vzťahuje na variant MBA PREMIUM.
  • 50% štipendium sa vzťahuje na všetky varianty (PURE, PREMIUM i PLATINUM), tzn. štipendisti si môžu vybrať preferovanú variantu.
  • Nie je možné nárokovať vyplatenie peňazí namiesto poskytnutia štipendia.
  • Inštitút si vyhradzuje práva nevybrať žiadneho uchádzača a štipendium pre daný ročník neudeliť alebo udeliť štipendium menšiemu počtu uchádzačov.
  • Na udelenie štipendia nie je právny nárok.

Ku stiahnutiu:

 

O inštitúte CEMI (Central European Management Institute)

Inštitút CEMI bol založený v roku 2011 s cieľom poskytovať kvalitné online MBA a LLM vzdelanie na európskej úrovni. Štúdium trvá 1 rok a je dostupné predovšetkým študentom z Českej a Slovenskej republiky. Ako prvý v strednej Európe tiež obdržal prestížnu UK akreditáciu ASIC premier Institution. Všetky česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI sú navrhnuté a prispôsobené potrebám českých a slovenských študentov a takisto miestnemu trhu práce. MBA programy v angličtine sú celosvetovo využiteľné a sú vyučované medzinárodným tímom lektorov. S viac než 1740 klientami patrí medzi najvýznamnejších a najväčších poskytovateľov MBA a LLM štúdia v strednej Európe. V rámci prieskumu efektivity vzdelávania manažérov bol inštitút CEMI agentúrou Ipsos vyhodnotený ako inštitúcia poskytujúca najefektívnejšie MBA štúdium popri zamestnaní v ČR.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.