100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobních údajov (ďalej len „GDPR”)

 

Správca osobných údajov: CEMI MBA Studies, s. r. o., so sídlom Mezi vodami 639/27, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 24133311, sp.zn.: C 181632 vedená u Mestského súdu v Prahe, email: info@cemi.cz , web: www.cemi.cz (ďalej len „spoločnost“ alebo „správca“).

 

I. Rozsah spracovania

Vaše osobné údaje (ďalej len “”) budeme na základe prihlásenia k odberu newsletteru spracovávať v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa.

 

II. Účel spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať pre marketingové účely: ponuku vzdelávacích programov, zasielanie informácií o inštitúte a ním poriadaných akcií, a to hlavne zasielaním e-mailov (obchodné informácie v zmysle zák. č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti).

 

III. Doba spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať po dobu 3 rokov, pokiaľ sa nerozhodnete opakovane nám udeliť súhlas.

 

IV. Zapojení spracovatelia

Okrem správcu môžu vaše OÚ spracovávať takisto títo spracovatelia:

  • marketingové a PR spoločnosti zaisťujúce reklamné kampane a propagačné akcie (vrátane ktorých zaisťujú propagáciu pomocou softwarových aplikácií, ktoré vyhodnocujú vaše preferencie podľa správania sa na internete),
  • poskytovatelia softwaru – pre uľahčenie administratívy a zaistenia jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelárske aplikácie a pod);
  • prevádzkovatelia založných serverov a iného hardwaru - za účelom zaistenia poriadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisejúcich dát.

 

V. Vaše práva týkajúce sa spracovania

Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné – v dôsledku ich neposkytnutia vám newsletter/novinky nemôžeme zasielať.

Po dobu spracovania vašich OÚ máte právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť, a to bez akýchkoľvek sankcií,
  • požadovať po správcovi informácií, aké vaše osobné informácie spracováva,
  • požadovať po správcovi vysvetlenie ohľadom spracovania vašich osobných údajov,
  • vyžiadať si u správcu prístup k vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať po správcovi výmaz osobýích údajov, poprípade obmedziť ich spracovanie,
  • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
  • odhlásiť sa z odberu obchodných podaní v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

 

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail:info@cemi.cz.  V prípade pochybností, či so spracovaním vašich osobných údajov riadne súhlasíte – podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť takisto na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

VI. Účinnosť súhlasu

Súhlas, ktorý nám udělujete za vyššie uvedených podmienok, sa stane účinným po kliknutí na overovací odkaz, ktorý vám zašleme na e-mail.

 

Domov

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.