Prihláška

Prihláška na štúdium na CEMI

Prihláste sa do 30. 6. 2019 a študujte od októbra 2019.

Prihlásenie ku štúdiu na CEMI je rýchle, ľahké a ZDARMA.

Ku štúdiu MBA a LLM vo všetkých oboroch príjimame bez príjímacích skúšok.

 

1. Zvoľte variantu štúdia:

Vyberte uprednostňovaný odbor

Zľava: -
Začiatok štúdia:
Akčná zľava:
Zľava: 0 % - 0 Kč
dňu v mesiaci.
Zľava: -
Vaša finálna cena štúdia:
bez DPH
Vaše nastavenia jednotlivých platieb:

2. Údaje o záujemcovi o štúdium:

Vyplňte základné údaje:

Na vyplnené údaje Vás budeme kontaktovať.

3. Údaje o druhom záujemcovi o štúdium:

Vyplňte základné údaje:

 
 

Podmienkou prijatia ku štúdiu je absolvovanie aspoň bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelania; alebo stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a manažérska prax. Pre prijatie ku štúdiu LLM oboru je nutné doložiť doklad o riadnom ukončení aspoň bakalárskeho vysokoškolského vzdelania v oblasti práva. 

Až na 2 týždne od odoslania prihlášky vám rezervujeme miesto vo vybranom študijnom programe. Lehota 2 týždňov je určená na prípravu a podpis Zmluvy o štúdiu. Pokiaľ od vás v tejto lehote neobdržíme podpísanú zmluvu o štúdiu, postúpime rezervované miesto ďalšiemu záujemcovi. Z dôvodu zaistenia kvality štúdia sú kapacity našich kurzov obmedzené.

Po odoslaní prihlášky vás budeme kontaktovať ohľadom doplnenia zostávajúcich informácií pre vyhotovenie zmluvy o štúdiu.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup