Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery
Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment zdravotníctva)

  • Názov predmetu: Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery
  • Lektor: MUDr. Ing. Eduard Železo
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Test

Cieľ predmětu: Študent by v prípade úspešného dokončenia kurzu mal byť schopný porozumíte obsahu pojmu verejného zdravia, respektíve zdravotníctva zameraného na verejné zdravie. Budú mu objasnené dopady verejného zdravotníctva na zdravotný stav populácie a princípy jeho fungovania v ĆR i vo svete. V rámci predmetu MBA štúdia Epidemiológie pre manažérov budú preberané základy biostatiky a epidemiológie pre manažérske využitie.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Úvod do predmetu verejného zdravia, Zdravotnícky systém, História, Jednotlivé vývojové etapy a vplyv na populáciu.
  • 2. kapitola: Verejné zdravotníctvo v súčasnosti, jeho organizácie a fungovanie vo svete a ČR, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky.
  • 3. kapitola: Nástroje, úlohy a funkcie verejného zdravotníctva, epidemiologický trojuholník.
  • 4. kapitola: Vymedzenie predmetu epidemiológie pre manažérov, nástroje a metódy, meranie, chyby, validita, variabilita, rozloženie, frekvencie, odlíšenie abnormalít od normálu.
  • 5. kapitola: Diagnostické testy, senzitivita, špecifiká, prediktívna hodnota, likelyhood ratio, incidencia a prevalencia.
  • 6. kapitola: Populácia, epidemiologická štúdia, riziko, prognóza, liečba a jej efektivita, prevencia a screening.
  • 7. kapitola: Chyby v klinických štúdiách a ich minimalizácie, typy štúdií, kauzalita, hodnotenie štúdií a rozhodovacie procesy.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
JANEČKOVÁ H.,HNILICOVÁ.H.: Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, 2009
ROVNÝ I.:Verejné zdravotníctvo. Bratislava, Herba, 2009. ISBN 978-80-89171-60-6
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html
MERRILL, R.M.:. Environmental Epidemiology. Jones and Bartlett Publishers, 2008.
JANOUT, V. Medicína založená na důkazu, Manuál prevence, díl X.. SZÚ Praha, 2003 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup