Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol
Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

 • Názov predmetu: Společenský styk, obchodní etiketa diplomatický protokol
 • Lektor: Ing. Eva Matoušková
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: test

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je zoznámiť sa so základmi spoločenskej a obchodnej etikety tak, aby sa študenti stali tzv. skutočnými levmi salónov v Českej republike ale i v zahraničí – vrátane krajín s odlišnými kultúrnymi, náboženskými i obchodnými zvyklosťami. Časť prednášok je venovaná i problematike zladenia osobného a firemného image. V študijných textoch nájde študent i informácie o obchodnej diplomacii a jednotlivých súčastiach diplomatického protokolu.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Spoločenský styk​
  základné pravidlá a pojmy, zoznámenie, vizitky, etiketa mien (oslovovanie, prehľad používaných titulov), etiketa hovoreného prejavu (vrátane pravidel správneho telefonovania), etiketa písomného prejavu ( s dorazom na email)
 • 2. kapitola: Image​
  osobný image, firemný image
 • 3. kapitola: Spoločenské oblečenie​
  Dress Code, pánske oblečenie, dámske oblečenie
 • 4. kapitola: Spoločenské akcie​
  organizačné prípravy, hlavné formy spoločenských podnikov, zasadací poriadok, pravidlá stolovania
 • 5. kapitola: Osoby so statusom VIP​
  VIP osoby, ideme na akciu za účasti VIP, VIP bude naším hosťom
 • 6. kapitola: Jednáme so zahraničnými partnermi​
  príprava na obchodné jednanie, základná charakteristika kultúr, obchodná etiketa jednania so zahraničnými partnermi vo vybraných krajinách, základná charakteristika kultúr.
 • 7. kapitola: Obchodná diplomacia a diplomatický protokol​
  obchodná diplomacia, diplomatický protokol (história), diplomatické styky (orgány), oficiálne návštevy, odovzdávanie vyznamenaní v ČR a SR

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
GULLOVÁ S. - Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol – 3. Vydání Praha, Grada Publishing 2013, 336 s. ISBN: 987-80-247-4418-6.
KOCOURKOVÁ J. - Etiketa na cesty aneb Jiný kraj, jiný mrav TeMi CZ 2009, 678 s. ISBN: 978-80-87156-39-1.
KOCOURKOVÁ J. – Jiný kraj, jiný mrav, Olympia 2003, 166 s. ISBN: 978- 80-7033-774-5.
MACHÁLEK J. - Společenské chování, Praha, Petrklíč 2000, ISBN 80-7229-031-4.
SPILLANEOVÁ M. - Image muže, poradce úspěšného muže, Ikar 1994, 168 s. ISBN 80-85830-45-0.
SPILLANEOVÁ M. - Image ženy, poradce úspěšné ženy, Ikar 1995, 158 s. ISBN 80-85830-51-5.
ŠPAČEK L. - Nová velká kniha etikety, Mladá Fronta 2008, 268 s. ISBN 978-80-204-1954-5.
ŠPAČEK L. - Malá kniha etikety u stolu, Mladá Fronta 2010, 137 s. ISBN 978-80-204-2250-7.
ŠRONĚK I. - Kultura v mezinárodním podnikání, Praha, Grada Publishing 2001, 168 s. ISBN 80-247-0012-3.
ZAMYKALOVÁ M. - Mezinárodní obchodní jednání, Profesional publishing 2003, 172 s. ISBN: 80-86419-28-2.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup