Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky
Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

 • Názov predmetu: Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky
 • Lektor:  Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Seminárna práca zložená zo štyroch častí. Zadanie seminárnej práce bude študentom dané na úvodním sústredení.

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je v rámci MBA štúdia podať poslucháčom teoretické a praktické základy z oblasti projektového manažmentu (tvorby projektov do Európskych fondov) a zoznámiť sa so základnými parametrami a podmienkami výberových riadení vrátane verejných zakázok. Po úspešnom zvládnutí kurzu budú absolventi schopní orientácie v problematike projektového riadenia, získajú konceptuálny rámec potrebný pre tvorbu projektov (neinvestičních a investičních) a budú zoznámení s metódami a technikami ich tvorby.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Verejné výdajové programy ako zdroj financovania projektov
  Štruktúra národných verejných výdajových programov, proces vyhlasovania verejných výziev a predkladanie projektov, štruktúra medzinárodných výdajových programov, verejné výdajové programy ako jeden z nástrojov regionálnej politiky.
 • 2. kapitola: Programovanie v regionálnom rozvoji 
  Stratégie regionálního rozvoja, Dohoda o partnerstve, Koncepcie a stratégie na jednotlivých vkladných úrovniach, metodika prípravy verejných stratégií.
 • 3. kapitola: Vymedzenie základných pojmov a súvislostí projektového riadenia
  Projektové riadenie, projekt, monitorovacie indikátory, spôsobilé a nespôsobilé výdaje, spôsoby financovania, oprávnenosť žiadateľa.
 • 4. kapitola: Tvorba projektovej žiadosti 
  Typy projektov a ich význam pre regionálne plánovanie, trojimperatív projektov, projektová príprava a tvorba projektov podľa všeobecných metodík, výzva k podávaniu projektov, štruktúra projektov a ich náležitosti.
 • 5. kapitola: Štúdia realizácie a ďalšie súčasti projektov 
  Význam a štruktúra štúdie realizácie, LOGFRAME, SWOT analýza projektu, CBA a finančná analýza.
 • 6. kapitola: Hodnotenie a výber projektov
  Etapy hodnotenia, formálne hodnotenie, hodnotenie prijateľnosti, vecné hodnotenie, výberová komisia, rozhodnutie, techniky a metódy hodnotenia a výberu projektov, horizontálné témy, minitorovacie ukazovatele.
 • 7. kapitola: Výberové riadenie
  Základný legislatívny rámec, smernice a metodiky na zákazky malého rozsahu, nespadajúce pod režim zákona o verejných zákazkach, proces výberových riadení, verejné zákazky v režime zákona o verejných zákazkach.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Wokoun, R. – Malinovský, J. – Tamborský, M. – Blažek, J. a kol.: Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-699-0.
Krbová, J.: Tvorba projektů a jejich financování. Studijní materiál, elektronická verze, 2007.
Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, 2011, ISBN 80-247-3611-2.
Ochrana, Fr.: Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. EKOPRESS Praha, 2006, ISBN 80-86929-13-2.
Rosenau, M. D.: Řízení projektů. Cmptuter Press, Praha, 2000, ISBN 80-7226-218-1
Příslušné legislativní normy. 

Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup