100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € LEN DO 28. FEBRUÁRA!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Project Management

Project Management
Project Management

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Global Business Leadership)

 • Názov predmetu:​ Project Management
 • Lektor/ka: Fabiano de Alcântara de Lima, PhD., PMP, PMI-RMP
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu: Byť schopný inicionvať, plánovať, realizovať, monitorovať a ukončiť projekt v súlade s osvedčenými postupmi projektového riadenia. Študenti MBA budú precvičovať všetky koncepty na základe praktických cvičení, ktoré vyžadujú nástroje projektového riadenia.

Obsah predmetu: Integračný Manažment, riadenie rozsahu projektu, časový Manažment, riadenie nákladov, riadenie rizík, riadenie kvality, riadenie komunikácie, riadenie zainteresovaných strán, riadenie ľudských zdrojov, riadenie zakázok, metodológia riadenia projektov, nástroje pre riadenie projektov.

 • 1. kapitola: Integračný manažment a riadenie rozsahu projektu
  Ako projekt zahájiť, vytvoriť projektové stanovy, smerovať a riadiť projektovú prácu, integrovať zmeny a uzavrieť projekt, alebo jeho fázu. Ako plánovať, zhromažďovať požiadavky, definovať, vytvoriť WBS, overovať a riadiť rozsah projektov. Cvičenie.
 • 2. kapitola: Časový manažment a riadenie nákladov
  Ako plánovať, postoviť a monitorovať plány projektového riadenia. Ako plánovať, odhadovať náklady, definovať rozpočet a kontrolovať rozpočet projektu. Cvičenie.
 • 3. kapitola: Riadenie rizík a kvality 
  Ako plánovať, identifikovať, analyzovať, analyzovať reakcie a kontrolovať riziká projektového riadenia. Ako plánovať, zaistiť a kontrolovať kvalitu produktov a projektu.
 • 4. kapitola: Riadenie komunikácie a zainteresovaných strán
  Ako plánovať, riadiť a kontrolovať komunikáciu. Ako určiť, plánovať, riadiť a kontrolovať zúčastnené strany. Cvičenie.
 • 5. kapitola: Riadenie ľudských zdrojov a zakázok
  Ako plánovať, získavať, rozvíjať a riadiť projektový tím. Ako plánovať, kontrolovať a uzatvárať zakázky. Cvičenie.
 • 6. kapitola: Metodológia riadenia projektov a nástroje pre riadenie projektov 
  Porovnanie medzi tradičnými a agilnými metodikami projektového riadenia, ako napríklad: PRINCE2 A SCRUM. Ako riadiť projekt s využitím agilnej metodiky. Ako riadiť projekt virtuálne. Nástroje pre riadenie projektu: Wbs ChartPro, Pert Chart Expert, MS-Project, @Risk, Open source nástroje. Cvičení.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
AXELOS. (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2®. London: TSO.
Harold Kerzner. (2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (11th ed.). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (5th ed.). Pennsylvania: Project Management Institute.
Schuyler, J. (2001). Risk and Decision Analysis (2nd ed.). PA: Project Management Institute.
www.pmi.org / www.ipma.ch / www.scrumalliance.org

Na stiahnutie

GBL_PM_Syllabus.pdf
PDF, 213,6 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.