Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání
Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Manažment obchodu)

  • Názov predmetu: Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání
  • Lektor: Ing. Eva Matoušková
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Seminárna práca v rozsahu minimálne 4 strany textu (práca musí vychádzať z vlastnej skúsenosti a praxe)

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu MBA štúdia je zoznámiť študentov s vývojom a významom predaja pre činnost obchodnej firmy. Objasníme predajnú činnosť vo firme, obchodné riadenie a obchodné plánovanie, vrátane forecastov a nutnosti riadenia pohľadávok. Predstavíme efektívny systém predaja. Dôležitým predpokladom efektívneho predaja je i kategorizácia zákazníkov a zostavenioe tourplanu. Uvedieme predpoklady a požadavky na kvalitního a úspešného predajcu. Poskytneme návod, ako viesť úspešne predajný dialóg či zvládnuť telefónny predaj alebo predaj v eshope. Záverečná časť predmetu je venovaná obchodným zvyklostiam v rôznych krajinách.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Predaj – historický vývoj, obchodné riadenie, obchodné plánovanie, forecasty, riadenie obchodných pohľadávok
  • 2. kapitola: Úloha predaja v prosperujúcej firme, činnosti v rámci predaja, predpoklady úspechu predajného oddelenia a faktúry ovplyvňujúce jeho činnosť
  • 3. kapitola: Efektívny predaj – organizácia predaja, systém riadenia, reportovanie
  • 4. kapitola: Predpoklady úspešného predajcu – osobnostné predpoklady, znalosti a vedomosti, schopnosti a zručnosti, túžba ísť ďalej a vzdelávať sa
  • 5. kapitola: Motivácia predajného tímu – systém odmeňovania v návaznosti na plán, formy odmeňovania
  • 6. kapitola: Nákupné zvyklosti, typológie zákazníkov, predajný dialóg – jednotlivé fázy, telefónny predaj, eshop
  • 7. kapitola: Jednanie so zahraničnými partnermi – pripravte sa na iné zvyklosti, obchodné zvyklosti v rôznych krajinách

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):  
BLOUDEK, Jan; HENYCH Michal; KUBÁTOVÁ Sláva; MÜLLER David - Rozumíte svým zákazníkům? 1. vyd. Praha: Management Press 2013, 212 s. ISBN 978
CARON Nicolas - Prodej problémovým zákazníkům.3. Vyd. Praha: Grada Publishing 2012, 272 s. ISBN 978 -80-7261-258-1. -80-247-4049-2
FILIPOVÁ – Umění prodávat – 3. Vydání Praha: Grada Publishing 2010, 180 s.ISBN 978-80-247-3511-5
GEFFROY, Edgar K. - Digitální zákazník – náš protivník, nebo partner?. 1.vyd. Praha: Management Press 2013, 180 s. ISBN 978
JEMELKA, Jiří -80-7261-255 - Prodej -0. – dřina nebo hra. 1.vyd. Praha: Grada Publishing 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4805-4.
JOBBER, David a LANCASTER, Geoff - Management prodeje Praha:Computer Press 2001, 431 s. ISBN 978-80-7226-533-4
KHELEROVÁ, Vladimíra - Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3.dopl.vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, 144 s. ISBN 978
KORDA Philippe -80– Zlatá pravidla obchodního vyjednávání Praha: Grada Publishing 2011, 208 s. ISBN 978 -247-3566-5. -80-247-3752-2
LEICHER, R. - Prodávejte s úspěchem - praktické rady pro prodejce a obch. zástupce 1.vyd. Praha: Grada Publishing 2005, 112 s. ISBN 80
LIMBECK Martin – Jak myslí špičkový obchodník Praha: Grada Publishing 2012, 200 s. ISBN 978 -247-1439-6 -80-247-4067-6
LIMBECK Martin – Velká kniha o prodeji Praha: Grada Publishing 2014, 288 s. ISBN 978-80-247-4095-9
LYKOVÁ, Jana- Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing 2002. 199 s. Manažer. ISBN 80-247-0205-3.
MISHRA, Pundrik - Sales Management: Keys to Effective Sales. New Delhi: Global India Publications, 2009,
PINK Daniel H.- Prodávat je lidské. Brno: Jan Melvil Publishing 2013, 256. ISBN 978-80-87270-63-9
PRINC Miroslav – Jak uspět při obchodním telefonování Praha: Grada Publishing 2013, 176 s. ISBN:978-80-247-5043-9
RICHARD Denny – Prodejem k vítězství BIZ Books 2013, 208 s. ISBN: 978-80-265-0078-0
ROSEN Keith – Skvělý obchodník BIZ Books 2012, 304 s. ISBN: 978- 80-251-2061-3
SCHERER Hermann – 12 fází spěšných prodejních rozhovorů Praha: Grada Publishing 2012, 144 s. ISBN: 978-80-247-
4024 TRACY, Brian -9 - Jak mnohem lépe prodávat. Brno: Computer Press 2008, 325 s. ISBN 978-80-251-1467-4.
ZIGLAR Zig – 101 rad pro úspěšný prodej Pragma 2013, 120 s. ISBN: 978-80-7349-053-9

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup