100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Organization & Process Management

Organization & Process Management
Organization & Process Management

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Global Business Leadership)

 • Názov predmetu:​ Organization & Process Management 
 • Lektor/ka: Bc. Alvaro Aznar, MBA
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu:

 • Na tomto module sa študenti budú učiť a analyzovať, ako prepojiť organizačný, procesný a strategický Manažment a ako si medzi všetkými vytvoriť integrovaný systém.
 • Budú analyzované hlavné klasické a inovačné organizačné formy, aby si študenti mohli vybrať najlepšiu variantu pre každú spoločnosť v závislosti na kontexte, fázach.
 • Bude upresnený proces zavádzania riadenia organizácie a procesov. Pre posílenie procesu učenia budú použité jasné kroky a prípadové štúdie.
 • Tento modul zdorazňuje vzájomnú závislosť strategického plánovania a organizačných foriem a procesov a poskytuje študentom jasné kroky k integrácií predstavy stratégie s jej operacionalizáiou organizačných foriem a procesov.
 • Predmetu bude integrovať svoje akademické a praktické ciele, ktoré dajú študentom akademické znalosti i jasné kroky a púostupy, aby uviedli obsah v praxi v ich aktuálních alebo budúcich spoločnostiach.

Obsah predmetu: Tento modul bude zahrňovať hlavné organizačné formy: funkčnú, diviznu a maticovú, vyvinuté v priemyslovej ére a ďalšie nové organizačné formy, ako je cluster, net a platform. Potom, čo budú analyzované rôzne organizačné formy, sa zameriame na to, jako operacionalizovať stratégiu a organizačný návrh v štruktúre procesu při štúdiu praktík obchodného procesu. Podrobná prax a cvičenie budú nasledovať po teoretickej analýze.

 • 1. kapitola: Organizačné kompromisy a výzvy
  Modul začína analýzou hlavných organizačných kompromisov:. úroveň systematizácie, internalizácie a a centralizácie vs. decenteralizácie. Tieto alterntívy budú analyzované pomocou klasickej odbornej literatúry a skutočnej praxe v podnikaní. K prehĺbeniu analýzy toho, ako by mali byť alternatívy prepojené so strategickými výzvami spoločnosti, budú použité články a prípadové štúdie.
 • 2. kapitola: Organizačné formy - klasické štruktúry
  Táto kapitola začína analýzou kritérií pre výber medzi rôznymi organizačnými formami. Akonáhle budú tieto kritéria stanovené, zameriame pozornost na vysvetlenie organizačných foriem vytvorených za industriálnej éry: funkčné, divízne a maticové.
 • 3. kapitola: Organizačné formy - inovačné štruktúry
  V tejto kapitole budeme vysvetľovať a analyzovať inovačné organizačné formy, ktoré boli vytvorené v posledných desaťročiach: cluster, net a platform. Kapitola zahŕňa slidy a prípadovú štúdiu.
 • 4. kapitola: Procesný manažment
  V tejto kapitole budeme analyzovať, ako prepojiť stratégiu a organizačnú formu spoločnosti s prístupom procesného manažmentu, aby sme operacionalizovali kompromisy spoločnosti. Bude prebraná metóda krok za krokom a uvedená do praxe na prípadovej štúdií procesného manažmentu.
 • 5. kapitola: Manažment zmeny
  Potom, čo analyzujeme rôzne organizačné formy a základy procesného riadenia, budeme preberať, ako implementovať organizačné formy a základy procesného riadenia, budeme preberať ako majú byť dodržované. Táto kapitola obsahuje analýzu slidov a prípadovú štúdiu.
 • 6. kapitola: Integrácia strategického, organizačného a procesného manažmentu
  V poslednej kapitole budeme integrovať organizačné formy s procesným manažmentom a to pomocou matice dva na dva, kde Manažment určí, kto čo robí v organizácií. Táto matica organizačného a procesného manažmentu bude prepojená so stratégiou firmy, aby bol utvorený ucelený a integrovaný systém riadenia.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
Hammer, M., & Champy, J. (2006). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. New York: Harper Business. 
Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2013). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Lynch, R. (2006). Corporate Strategy. New Jersey: FT Prentice Hall.
Perez, C. (2010). Technological revolutions and techno-economic paradigms. Cambridge Journal of Economics, 34 (1), 185-202.
Stanford, N. (2015). Guide to Organization Design: Creating high-performing and adaptable enterprises. London: The economist.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.