Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích
Obchodování na finančních trzích

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Ekonomika a finančný manažment)

 • Názov predmetu: Obchodování na finančních trzích
 • Lektor: Ing. Daniela Čermáková
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Esej - Esej v rozsahu 15-20 strán na vybrané témy

Cieľ predmetu: Cieľom tohoto modulu je predstaviť teoretické fungovanie finančného trhu, jeho segmenty a krátkodobé a dlhodobé nástroje, ktoré sa na ňom obchodujú. Zároveň tiež predstaviť praktický pohľad na trendy súčasného finančného trhu, problémy s inštitúciou a regulačnú ochranu.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Finančný trh
  segmentácia a účastníci, ktorí sa na ňom vyskutujú
 • 2. kapitola: Trendy na svetových finančných trhoch
 • 3. kapitola: Druhy investičných nástrojov obchodovaných na finančnom trhu
  krátkodobé a dlhodobé cenné papiere, nehnuteľnosti, drahé kovy, deriváty
 • 4. kapitola: Finančná regulácia 
  ochrana klientov, investorov, regulačné systémy
 • 5. kapitola: Medzinárodné investovanie
  systematické riziko, diverzifikácie
 • 6. kapitola: Inštitucionálne investovanie a správa aktiv
  kolektívne investovanie, penzijné fondy
 • 7. kapitola: Finančná kríza a úpadok finančných inštitúcií
  typy finančných kríz, príklady finančných kríz

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Praha, Ekopress, 2011.
Heffernan, S.: Modern Banking. John Wiley, Chichester, 2005.
Daňhel, J.: Kapitoly z pojistné teorie, Praha, Oeconomica, 2002.
Dvořák, P.: Deriváty, Praha, VŠE, 2006.
Dvořák, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. Linde, 2005.
Kremers,J.J.: Financial Supervision in Europe. Edward Edgar, Cheltenham, 2003.
Reilly,F.K.-Brown,K.C.: Investment Analysis and Portfolio Management. The Dryden Press, Fort Worth, 2000. 
Veselá, J.: Investování na kapitálových trzích. Aspi, Praha 2007. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup