Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Bezpečnostný a krízový manažment)

 • Názov predmetu: Nestátní součásti bezpečnostního systému České republiky
 • Lektor: Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
 • Zpôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: seminárna práca (cca 5-10 strán)

Cieľ predmetu: Modul si v rámci štúdia MBA kladie za cieľ zoznámiť študentov s konceptom  „bezpečnosti nezaisťovanej štátom“ a subjekty, ktoré do tejto oblasti aspoň čiastočne spadajú (miestna polícia, súkromné bezpečnostné služby, verejné stráže, inštitúcie zriaďované krajom, neštátne organizácie aktívne v oblasti bezpečnosti). Zmienená je i téma koordinačných dohôd medzi obcami a Políciou Českej republiky. Pozornosť bude venovaná i bezpečnostným úvahám na úrovni firmy a jednotlivca (pojem Bezpečnostná lokalita, primeraná obrana atď.).


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Definovanie hlavných pojmov a skutočností 
  Definovanie pojmu neštátna bezpečnost, hranice medzi „štátnou“ a „neštátnou“ bezpečnosťou. Z akých dôvodov všetku bezpečnsť nezaisťuje štát? Formy neštátnych bezpečnostných iniciatív.
 • 2. kapitola: Všeobecné policajné zbory
  Polícia a jej role. Základné štatistické údaje o miestnych políciach v rámci Českej republiky. Koncept koordinačných dohôd medzi Políciou Českej republiky a obcami (dôvody ich uzavierania, slabiny a pozitiva). 
 • 3. kapitola: Bezpečnostná politika vyšších územne samosprávnych celkov v Českej republike
  Regionálne priority v oblasti bezpečnosti a ich vývoj v čase. Regionálne cezhraničné spolupráce a bezpečnost.
 • 4. kapitola: Súkromné bezpečnostné služby 
  Súkromné bezpečnostné služby a koncept „dodávateľského zaisťovania bezpečnosti“. Priestor pre podnikanie v bezpečnostnej oblasti – porovnanie Českej republiky so zahraničím. Nevyužité perspektívne možnosti ďalších aktivit (súkromné služby vykonávajúce činnost miestnych polícií).
 • 5. kapitola: Dobrovoľní hasiči, Horská služba a ďalšie zbory
  Dobrovoľní hasiči a ich tradície na území Českej republiky. Aktuálny stav a možnosti ďalšieho vývoja. Horská služba, verejné stráže a ďalšie zbory.
 • 6. kapitola: Business Continuity Management 
  Manažment kontinuity podnikania a jeho role v úvahách súkromných firiem a iných inštitúcií. Aké možu byť negatívne dopady podcenenia bezpečnostných úvah.
 • 7. kapitola: Bezpečnostné úvahy jednotlivca
  koncept „Bezpečná lokalita“ a Asociácia bezpečnostného priemyslu. Priemerná, respektive nutná obrana pri napadnutí. Nevládne organizácie, aktívne v oblasti neštátnej bezpečnosti (Spoločne k bezpečiu, Biely kruh bezpečia)

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
HARAZIN, L.; KRULÍK, O. Privatizace bezpečnosti“ v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb. 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Žilina, 30. – 31. V. 2012. ISBN 978-80554-0537-7.
KLOUČKOVÁ, I. Veřejné stráže v České republice. Ochrana & Bezpečnost, 2012, 2.
KOVÁRNÍK, L. Mimoresortní bezpečnostní služby. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády České republiky č. 397/1992, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii.
KRULÍK, O. a kolektiv. Seriál „Rámec podnikání v soukromé bezpečnosti“. <http://www.asiscz.org/clanky-asis/>.
časopis Security magazín. <http://www.securitymagazin.cz/>.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup