100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Marketing Manažment

Marketing Manažment
Marketing Manažment

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

ylabus předmětu -  Marketing Management

Joelle Bhullar
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Tento modul je navržen tak, aby poskytl široké znalosti o tom, jak marketingoví odborníci rozvíjejí a realizují marketingové strategie pro naplnění potřeb svých zákazníků při současném dosažení svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat problémy včetně spotřebitelů, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenových strategií a řízení nových technologií.

Obsah předmětu:
Tento modul se zabývá otázkami vztahujícími se k základnímu marketingu, včetně:
• Hodnota pro zákazníka
• Spokojenost a vztahy
• Spotřebitelské chování
• Segmentace a polohování
• Produkty a služby
• Cenové strategie
• Distribuční kanály

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Svět marketingu: Tato kapitola definuje pojem marketing a diskutuje o rozdílech mezi prodejní a tržní orientací. Také popisuje čtyři filozofie marketingového řízení prodeje, výroby, trhu a společenského marketingu. Zkoumání orientace prodeje odhalí základ agresivních technik k získání vysokých zisků, kde se filozofie výroby zaměřuje na schopnosti firmy. Je uvedeno, že tržní orientace řeší rozhodování zákazníků, zatímco hodnota pro zákazníka, spokojenost zákazníka a budování vztahů se týká společenského marketingu.
Oblast 2 - Strategické plánování pro konkurenční výhodu: Kapitola bude zkoumat povahu strategického plánování. Definuje marketingový plán, proč je plán důležitý a jaké prvky by měl obsahovat. Bude také představeno definování obchodní mise. Je poskytnuto vysvětlení toho, jak stanovit cíle marketingového plánu zaměřením se na obsloužené trhy a výhody vyhledávané zákazníky. V neposlední řadě tato kapitola nastíní, jak provést analýzu situace a zjistit konkurenční výhodu společnosti.
Oblast 3 - Strategické plánování pro konkurenční výhodu: Tato část vysvětluje strategické směry a alternativy pomocí matrice portfolia. Důraz je kladen na strategii cílového trhu a marketingový mix. Je představen produkt, místo, propagace a stanovení ceny. Je vysvětlena implementace marketingové strategie. Kromě toho je zdůrazněna důležitost průběžné pozornosti pro účinné strategické plánování.
Oblast 4 - Rozhodování spotřebitele: Je představeno vysvětlení, proč by měli marketingoví manažeři pochopit chování spotřebitelů. To zahrnuje rozpoznání potřeby, vyhledání informací, vyhodnocení alternativ a nákup. Jsou analyzovány složky procesu rozhodování spotřebitelů stejně jako proces ponákupního hodnocení spotřebitelem. Chování rutinní odezvy, omezeného rozhodování a rozsáhlého rozhodování zahrnuje všechny typy rozhodnutí spotřebitele o nákupu. Dále zapojení zákazníka lze manipulovat pomocí řady faktorů jak fyzických, tak psychických.
Oblast 5 - Segmentace a zaměření trhů: Důraz je kladen na důležitost segmentace trhu, kritéria pro úspěšnou segmentaci a základy pro segmentaci spotřebitelských trhů. Tyto základy zahrnují geografii, demografii, psychografii, výhody a míru využití. Jsou objeveny výhody segmentace, váženy výhody a nevýhody těchto tří cílových marketingových strategií. Kapitolu uzavírá diskuse o marketingu jeden na jednoho a umístění, kde je zavedeno vjemové mapování.
Oblast 6 - Produkty a služby: ​Tato kapitola definuje pojem produkt a klasifikuje spotřební zboží jako obchodní nebo spotřebitelské. Produkty zahrnují vybavení, nákupy, speciality a nevyhledávané produkty. Protože firma málokdy prodává jeden výrobek, je důležité pochopit rozdíl mezi produktovou položkou, produktovou řadou a produktovým mixem. Tyto položky mohou být upraveny tak, aby využily nových technologií či produktů, jakož i změny v životním prostředí. Úpravy mohou zahrnovat úpravy produktu, přemístění, rozšíření produktové řady nebo stažení produktové řady. A konečně, bude prozkoumán branding, včetně jeho výhod, strategií, ochranných známek, označování a balení.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.