Management a marketing v zdravotníctve

Management a marketing v zdravotníctve
Management a marketing v zdravotníctve

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Management a marketing ve zdravotnictví
 • Lektor: Ing. Eva Matoušková
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z vlastní zkušenosti a praxe)

Cíl předmětu: Cílem předmětu MBA studia je vysvětlit význam a obsah managementu a marketingu, hlavní důraz je kladen na oblast zdravotnictví. Seznámíme s obsahem a úrovněmi managementu. Samostatnou kapitolu budeme věnovat osobnosti manažera. V dalších kapitolách proniknou studenti do tajů marketingu, který je mnohem víc než jen propagace. Objasníme podstatu marketingového řízení a vysvětlíme obsah jednotlivých analýz prostředí. Budeme se věnovat marketingovému mixu 4 P, zejména pak modelu C, který je vhodný pro oblast služeb resp. zdravotnictví. Představíme tradiční formy marketingu, ale i moderní nástroje marketingové komunikace. V závěru poskytneme návod jak sestavit efektivní marketingovou kampaň. 


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Management – definice a význam, historický vývoj, úrovně managementu, specifika managementu v oblasti zdravotnictví.
 • 2. kapitola: Osobnost manažera – Osobnostní předpoklady, styly vedení, základní manažerské funkce
 • 3. kapitola: Marketing – význam, definice, druhy marketingu. Vývoj marketingových koncepcí, specifika marketingu ve zdravotnictví
 • 4. kapitola: Marketingové řízení (marketingová politika, marketingový výzkum, marketingové plánování), činnost marketingového oddělení. Analýzy prostředí: Makroprostředí - stát (PEST analýza), mezoprostředí – trh (Porterův model 5 konkurenčních sil), mikroprostředí – firma (SWOT analýza)
 • 5. kapitola: Marketingový mix – model 4P, model 4C vhodný pro oblast zdravotnictví
 • 6. kapitola: Marketingová komunikace – tradiční formy, moderní nástroje komunikace
 • 7. kapitola: Komunikace – externí, interní – nástroje. Co očekávají zaměstnanci od interní komunikace, efektivní vedení porad

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Online studijní materiály zpracované lektorem

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup