Koučing pre manažérov a podnikateľov

Koučing pre manažérov a podnikateľov
Koučing pre manažérov a podnikateľov

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Executive MBA)

 • Názov predmetu: Koučování pro manažery a podnikatele
 • Lektor: Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: 
  - písomná práca podľa špecifikácie lektora

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získať znalosti o koučovaní a vyskúšať si koučovanie vo vlastnom pracovnom prostredí. Predmet je cielený primárne na tie oblasti koučovania, ktoré možu využívať manažéri a podnikatelia, ako pre svoju vlastnú potrebu, tak i pre vedenie a motiváciu svojich zamestnancov. Študenti budú zoznámení s rozdielmi medzi externým a interným koučovaním. Spoznajú koučovanie ako kľúčovú manažérsku techniku a moderný sposob vedenia ľudí, spoznajú jeho možnosti a aplikácie v konkrétnych situáciach. Čaká ich zoznámenie s dôležitými koučovacími nástrojmi, technikami a postupmi a budú mať možnosti pochopiť aplikáciu koučovania v konkrétnych modelových situáciach (motivácia zamestnancov, zvýšenie pracovného výkonu, spatná vazba, rozvojové plány a pod). Dočkajú sa vysvetlenia rozdielov medzi koučovaním tímov, tandemov, skupín a jednotlivcov, zoznámia sa s využitím koučovania vo vlastním rozvoji. Výukové materiály obsahujú množství praktických nástrojov, testov, kvízov a podobne, ktoré sú študentom poskytované pre jednoduchšiu aplikáciu látky do ich praxe.


Obsah predmetu:

 • 1. kapitola: Základné princípy koučovania pre manažérov a podnikateľov
 • 2. kapitola: Formy a spôsoby koučovania, hlavné koučovacie nástroje a modely
 • 3. kapitola: Uplatnenie koučovania v modernej firme
 • 4. kapitola: Koučovanie ako nástroj zvyšovania výkonnosti a motivácie zamestnancov
 • 5. kapitola: Špecifiká tímového koučovania
 • 6. kapitola: Využitie koučovania k vlastnému rozvoju manažéra – exekutívny koučing, leadership koučing a autokoučing
 • 7. kapitola: Koučovacia kultúra firmy – jej charakteristika, prínosy a budovanie

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): Ďalšia doporučená literatúra bude poskytovaná v priebehu výuky vždy vo vzťahu ku špecifickej problematike (monografia, články, rozbory a štúdie, príklady najlepšej praxe)

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup