100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € DO 15. APRÍLA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media
International Marketing and Social Media

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  International Marketing and Social Media

Dr. Kester Osahenye
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu:
Přehled odvětví a strukturální analýza marketingu a jak se vztahuje k mezinárodním aspektům a internacionalizaci. Zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílející se na dodávání zboží a služeb spotřebitelům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Trendy mezinárodního marketingu prostřednictvím digitálních médií a dotěrných nových mediálních kanálů a jejich očekávané účinky na marketing hodnotového řetězce/procesů.

Obsah předmětu:
Vybudování leadershipu a nastavení mysli na výkonnost neodmyslitelně patří k tomuto MBA. Student načerpá a prokáže znalosti ekonomie, obchodních operací, firemních strategií, rozhodování, emoční inteligence, organizačního rozvoje a dalších klíčových kompetencí, které senior manažeři potřebují spolu s odbornými znalostmi se specializací na marketing a znalostmi o tom, jak provozovat úspěšnou marketingovou kampaň a strategie prostřednictvím případových studií.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Budování nezapomenutelných a intuitivních firemních značek v nadnárodních společnostech a organizacích zaměřených na budoucnost.​mět tomu, jak byl vytvořen a zavrhnut zlatý standard, dozvědět se o úloze Bretton Woods a vytvoření MMF a Světové banky, dozvědět se o pevných a plovoucích měnách, dozvědět se o měnových trzích a krizích.
Oblast 2 - Zvýšení penetrace společnosti na trh prostřednictvím platformy sociálních médií. Dohlížení na marketingový proces, od plánování přes realizaci v novém mediálním ekosystému. 
Oblast 3 - Vytváření přidané hodnoty pro akcionáře společnosti prostřednictvím aktivního nasazení digitálních médií marketingu.
Oblast 4 - Analýza segmentace trhu, zacílení a umístění. Měření výsledků marketingové kampaně a návratnost investic. (Případové studie)
Oblast 5 - Trendy ve strategiích sociálních medií a jejich transformační účinky na organizaci.
Oblast 6 - Sociální média a spoluvytváření produktů a služeb.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Belch, G. E., & Belch, M. A. (2015). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. New York: McGraw Hill Education.
Drucker, P. F. (1993). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper Collins Publishers.
Loudan, D. L., &  Bitta, A. J. D. (1993). Consumer Behavior: Concepts and Applications. New York: McGraw Hill Education. 
Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1997). Management. New Jersey: Prentice Hall. 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.