100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media
International Marketing and Social Media

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Marketing Management and International Business)

  • Názov predmetu: International Marketing and Social Media
  • Lektor/ka: Dr. Kester Osahenye
  • Spôsob ukončenia štúdia MBA: písomná práca

Cieľ predmetu MBA štúdia: Prehľad odvetvia a štruktúrálna analýza marketingu a ako sa vzťahuje k medzinárodným aspektom a a internacionalizácií. Skúma vplyv sociálnych médií na činnosti podieľajúce sa na dodávaní tovaru a služieb spotrebiteľom prostredníctvom rôznych kanálov sociálnych médií. Trendy medzinárodného marketingu prostredníctvom digitálnych médií a nových mediálnych kanálov a ich očakávané účinky na marketing hodnotového reťazca

Obsah predmetu:
Vybudovanie leadershipu a nastavenie mysle na výkonnosť patrí neodmysliteľne k tomuto predmetu MBA. Študent načerpá a preukáže znalosti ekonómie, obchodných operácií, firemných stratégií, rozhodovaní, emočnej inteligencie, organizačného vývoja a ďalších kľúčových kompetencií, ktoré senior manažéri potrebujú spolu s odbornými znalosťami so špecializáciou na marketing a znalosťami o tom, ako viesť úspešnú marketingovú kampaň a stratégie prostredníctvom prípadových štúdií.

  • 1. kapitola: Budovanie nezabudnuteľných a intuitívnych firemných značiek v nadnárodních spoločnostiach a organizáciach zameraných na budúcnosť
  • 2. kapitola: Zvýšenie penetrácie spoločnosti na trh prostredníctvom platformy sociálnych médií. Dohľad na marketingový proces od plánovanie cez realizáciu v novom mediálnom ekosystéme
  • 3. kapitola: Vytváranie pridanej hodnoty pre akcionárov spoločnosti prostredníctvom aktívneho nasadenia digitálnych médií marketingu.
  • 4. kapitola: :Analýza segmentácie trhu, zacielenie a umiestnenie. Meranie výsledkov marketingovej kampane a návratnosť investíc (Prípadové štúdie).
  • 5. kapitola: :Trendy v stratégiach sociálnych médií a ich transformačné účinky na organizáciu..
  • 6. kapitola: Sociálne média a spoluvytváranie produktov a služieb.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:
Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra: 
Belch, G. E., & Belch, M. A. (2015). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. New York: McGraw Hill Education.
Drucker, P. F. (1993). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper Collins Publishers.
Loudan, D. L., &  Bitta, A. J. D. (1993). Consumer Behavior: Concepts and Applications. New York: McGraw Hill Education. 
Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1997). Management. New Jersey: Prentice Hall. 

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.