100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Business Strategy

 International Business Strategy
International Business Strategy

Sylabus pre MBA štúdium

 • Názov predmetu:​ International Business Strategy
 • Lektor/ka: Prof. Guillaume Finck
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu: Tento predmet je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné náklady k ovládnutí obchodnej stratégie tým, že rozvíja chápanie ich ekonomického prostredia a základných princípov stratégie a taktiky. Ďalej sa sústredíme na všeobecné zásady rupture stratégií tým, že popíšeme procesy, ktoré niektoré firmy možu použiť k otvoreniu novej stratégie.

Obsah predmetu: 

 • Porozumenie výzvam a metódam potrebným pre analýzu priemyslu.
 • Vypracovanie konkrétního a operatívneho chápania strategických a taktických možností.
 • Schopnosť porušiť pravidlá, akonáhle sú naučené.
 • Schopnosť zvážiť plusy a mínusy vstupu na medzinárodný trh spoločnosti usilujúci o stratégiu medzinárodného rozvoja.
 • Vybudovanie exportného plánu.
 • Výskum a voľba medzinárodného cieľového trhu.
 • Pochopenie globálních vplyvov v podnikaní, ako napríklad meny, olej, politika atď.

 

 • 1. kapitola: Obchodná inteligencia ako 1. krok k obchodnej stratégií 
  Pomocou štúdie 100 ročnej vojny medzi Coca-Cola a Pepsi bude demonštrovaná schopnost prisposobiť spoločnosť jej prostrediu v reálnom čase. Výrobky, ktoré nie sú nevyhnutné ani technicky špecifické sa možu stať skutočnými symbolmi, pokiaľ sú správne uvedené na trh a možu byť vystavené obrovskej politickej, ekonomickej a kultúrnej ríši. Ďalej bude popísaná obchodná inteligencia, budú objasnené metódy jej koncepcie.
 • 2. kapitola: Informácie ako nejdoležitejšia zbraň 
  Ako zhromažďujeme, analyzujeme a využívame informácie, keď sú nutné obchodné rozhodnutia? Čo je doležitejšie, ako vybrať tie správne informácie, ktoré z nich použiť? Táto kapitola objasní sposoby odstránenia zlých dát z našeho procesu analýzy a ďalej objasní, ako odolávať manipuláciam.
 • 3. kapitola: Pravidlá: umenie vojny aplikovanej na obchodnej stratégií 
  Ku zjednodušeniu zložitých strategických koncepcií  bude osvojená štúdia o vojne. Akonáhle porozumieme učeniu Napoleona, Alexandra, Attily, Ceasara alebo Sun Tzu, ich aplikácie na skutočné obchodné rozhodnutia bude evidentná. Následne budú objasnené všetky hlavné koncepty stratégie.
 • 4. kapitola: Jednoduché nástroje pre komplexné problémy 
  Prvá časť tejto kapitoly sa venuje pochopeniu procesu Diamond Analýzy, ktorá oddeľuje příznaky a aktuálne skutočné problémy. Druhá časť demonštruje druhý jednoduchý a efektívny nástroj: proces mapovania, ktorý nám umožní vytvárať scenáre komplexného strategického rozvoja. Následne bude použitý príklad súčasnej strategickej pozície Applu.
 • 5. kapitola: Naučte sa pravidlá
  Študenti dostanú kompletnú metódu strategickej analýzy v 13 bodoch. Može byť použitá jako vodítko pre budúcich obchodných manažérov. Bude vyjasnená vnútorná a vonkajšia analýza, strategické obchodné jednotky, kľúčové faktory úspechu, pozičné matrice a vytváranie scenárov.
 • 6. kapitola: Porušujte pravidlá 
  V tejto kapitole sa naučíme, ako niekedy možeme dosiahnuť skvělých výsledkov využitím skratok a odlišného myslenia. Budú predstavené stratégie Blue Ocean, Soft strategie a rozvoj Freemium. Budú demonštrované prekvapivé výsledky s minimálním rizikom a investíciami.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
Všechny kurzy a multimediální obsah na: http://finck.paris/
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. New York: The Free Press.
Tzu, S. (2006). The Art of War. MN: Filiquarian Publishing.
Machiavelli, N. (2008). The Prince. New York: University Press.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.