100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

International Business Strategy

 International Business Strategy
International Business Strategy

Sylabus předmětu -  International Business Strategy 

Prof. Guillaume Finck
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Tento předmět je navržen tak, aby dal studentům potřebné základy k ovládnutí obchodní strategie tím, že rozvíjí chápání jejich ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky. Dále se soustředí na obecné zásady rupture strategií tím, že popisuje procesy, které některé firmy mohou použít k otevření nové strategické mezery.

Obsah předmětu:

  • Porozumění výzvám a metodám potřebným pro analýzu průmyslu.
  • Vypracování konkrétního a operativního chápání strategických a taktických možností.
  • Schopnost porušit pravidla, jakmile jsou naučena.
  • Schopnost zvážit plusy a minusy vstupu na mezinárodní trh společnosti usilující o strategii mezinárodního rozvoje.
  • Posouzení exportních schopností společnosti.
  • Vybudování exportního plánu.
  • Výzkum a volba mezinárodního cílového trhu.
  • Pochopení globálních vlivů v podnikání, jako např. měny, olej, politika atd.
OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Obchodní inteligence jako 1. krok k obchodní strategii: Pomocí studie 100 let války mezi Coca-Cola a Pepsi bude demonstrována schopnost přizpůsobit společnost jejímu prostředí v reálném čase. Výrobky, které nejsou nezbytné ani technicky specifické, se mohou stát skutečnými symboly, pokud jsou správně uvedeny na trh a mohou být vystavěny obrovské politické, ekonomické a kulturní říše. Dále bude popsána obchodních inteligence jako předběžný nástroj. Budou objasněny metody a koncepce.
Oblast 2 - Informace jako nejdůležitější zbraň: Jak shromažďujeme, analyzujeme a využíváme informace, když jsou nutná obchodní rozhodnutí? A co je důležitější, jak vybíráme ty správné informace, které použít? Tato kapitola objasní způsoby odstranění špatných dat z našeho procesu analýzy a jak odolávat manipulacím.
Oblast 3 - Pravidla: umění války aplikované na obchodní strategii: Ke zjednodušení složitých strategických koncepcí bude provedena studie o válčení. Jakmile porozumíme učení Napoleona, Alexandra, Attily, Caesara nebo Sun Tzu, jejich aplikace na skutečná obchodní rozhodnutí bude evidentní. Následně budou objasněny všechny hlavní koncepce strategie.
Oblast 4 - Jednoduché nástroje pro komplexní problémy: První část této kapitoly se věnuje pochopení procesu Diamond analýzy, která odděluje příznaky a aktuální skutečné problémy. Druhá část demonstruje druhý jednoduchý a efektivní nástroj: proces mapování, který nám umožňuje vytvářet scénáře komplexního strategického rozvoje. Následně bude použit příklad současné strategické pozice Applu.
Oblast 5 - Naučte se pravidla: Studenti dostanou kompletní metodu strategické analýzy v 13 bodech. Může být použita jako vodítko pro budoucí obchodní manažery. Bude vyjasněna vnitřní a vnější analýza, strategické obchodní jednotky, klíčové faktory úspěchu, poziční matrice a vytváření scénářů.
Oblast 6 - Porušujte pravidla: V této kapitole se naučíme, jak někdy můžeme dosáhnout skvělých výsledků využitím zkratek a odlišného myšlení. Budou představeny strategie Blue Ocean, Soft strategie a rozvoj Freemium jako ekonomického modelu. Budou demonstrovány překvapivé výsledky s minimálním rizikem a investicemi, jsou-li použity správné roztržky.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. New York: The Free Press.
Tzu, S. (2006). The Art of War. MN: Filiquarian Publishing.
Machiavelli, N. (2008). The Prince. New York: University Press.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

Všechny kurzy a multimediální obsah na: http://finck.paris/

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.