100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Intercultural Communication

Intercultural Communication
Intercultural Communication

Sylabus pre MBA štúdium

 • Názov predmetu: Intercultural Communication 
 • Lektor/ka: Ing. Jiří Matoušek
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu:​ Cieľom tohoto modulu je dozvedieť sa o interkultúrnej komunikácií. Všeobecne platí, že komunikácia je aktívny vzťah založený medzi ľuďmi prostredníctvom jazyka a prebieha medzi ľuďmi rôznych kultúr. Kultúra je štrukturovaný prejav ľudského správania v spoločenskom živote v rámci špecifikovaných národných a miestnych súvislostí, napr. politických, jazykových, ekonomických, inštitucionálnych a profesionálních. Cieľom je získať interkultúrne kompetencie, čo znamená aktívne užívanie schopností, ktoré prispievajú k efektívnej interkultúrnej komunikácií a možu byť definované z hľadiska troch základných atribútov: znalostí, schopností a postojov. Tento modul sa bude zaoberať všetkými týmito troma elementami.

Obsah predmetu:
Tento modul bude obsahovať ako teoretickú, tak praktickú čať. Neposkytne len všeobecné definície, ale taktiež praktické skúsenosti a príklady.

 • 1. kapitola: Komunikácia
  Definícia, dimenzie, prvky, role, typy komunikácie, chyby v komunikácií, zlepšenie komunikačných schopností – odosielateľ, príjemca, prenos, aktívne načúvanie.
 • 2. kapitola: Kultúra 
  Definícia, modely ľadovca a cibule, vrstvy kultúry.
 • 3. kapitola: Dimenzie základných kultúrnych hodnôt​ 
  Hofstedeho prístup – individualizmus vs. kolektivizmus, vzdialenosť od moci, vyhýbanie sa neistote, feminita vs. maskulinita, dlhodobá vs. krátkodobá orientácia.
 • 4. kapitola: Interkultúrna komunikacia
  Prekážky, teórie hodnotovej orientácie, kultúra a gender, zrovnanie rôznych krajín, imigrácia a akulturácia, politika v oblasti občianstva, identita a podskupiny.
 • 5. kapitola: Interkultúrna komunikácia v pracovných tímoch
  Výhody a úskalia práce v medzinárodných – interkultúrnych tímoch, ako prekonať medzikultúrne obtiaže, telekonferencie, budovanie vzťahov.
 • 6. kapitola: Interkultúrne prostredie z perspektívy bývalého Expata
  Medzikultúrne povedomie, znalosti, schopnosti, cross-kultúrna kumunikácia, školenie, všeobecné typy, časté úskalia, otázky medzinárodného obchodu, kultúrny šok a ako ho prekonať, záver.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia: Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations - Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGraw Hill.
Jandt, F. E. (2013). An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Economy. California: SAGE Publications.
Liu, S., Volcic, Z., & Gallois, C. (2013). Introducing Intercultural Communication: Global Cultures and Context. California: SAGE Publications.
Schmidt, W. V., Conaway, R. N., Easton, S. S., & Wardrope, W. J. (2007). Communicating Globally: Intercultural Communication and International Business. California: SAGE Publications.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.