Insolvenčné právo a možnosti riešenia úpadku

Insolvenčné právo a možnosti riešenia úpadku
Insolvenčné právo a možnosti riešenia úpadku

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre LLM štúdium (Korporátne právo)

  • Názov predmetu: Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku
  • Lektor: JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, PhDr. Ing. Josef Macas
  • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca – Vypracovanie seminárnej práce v rozsahu 8-10 strán, výberom jednej z troch tém: 1) Insolvenčný register 2) Uplatňovanie pohľadávok v insolvenčním riadení 3) Prieskum pohľadávok. Incidenčné spory.

Cieľ predmetu: Seminár poskytne účastníkom informácie o problematike insolvenčného práva, priebehu insolvenčného riadenia a riešenia úpadku konkurzom, oddlžením a reorganizáciou. Na seminári budú preberané povinnosti dlžníka v úpadku, postup pri uplatňovaní pohľadávok v insolvenčnom riadení či dopady insolvenčného riadenia na tretie osoby.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Základná charakteristika a princípy právnej úpravy úpadku. Procesné subjekty.  
  • 2. kapitola: Pojmy insolvenčného riadenia. Moratórium
  • 3. kapitola: Zahájenie insolvenčného riadenia. Prejednanie insolvenčného návrhu.
  • 4. kapitola: Incidenčné spory. Neplatnosť a neúčinnosť právnych úkonov.
  • 5. kapitola: Uplatnenie pohľadávok v insolvenčnom riadení. Majetková podstata.
  • 6. kapitola: Konkurz. Reorganizácia.
  • 7. kapitola: Jednotlivé spôsoby riešenia úpadku a ich priebeh.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu LLM štúdia:​ 
Online študijné materiály spracované lektorom
Richter, T. Insolvenční právo, 1.vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-329-4
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN):
Andrášek, J. Úpadek a způsoby jeho řešení. Satisfakce, Brno: Unie pro rozhodčí a mediační řízení č.2/2011
Zelenka, J. a kol. Insolvenční zákon. 2. vydání. Praha : Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-707-2

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia