100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

História verejnej správy

História verejnej správy
História verejnej správy

Sylabus pre MBA štúdium (Verejná správa)

  • Názov predmetu: Historia veřejné správy
  • Lektor: Doc. JUDr. Pavel Mates CSc.
  • Spôsob a podmienky zakončenia predmetu: Písomná práca (tému volí sám študent po predchádzajúcej konzultácií s lektorom)

Cieľ predmetu: Poslaním predmetu v rámci MBA štúdia je zoznámiť poslucháčov s vývojom verejnej správy na našom území od polovice 19. storočia, kedy boly položené základy modernej demokratickej verejnej správy, postavené na dvoch pilieroch, teda štátnej správe a samospráve, do jej súčasnej podoby. Poslucháčom sa súčasne dostanú informácie o tom, aké boli politické dôvody prijatia, respektíve zmien právnej úpravy verejnej správy a súčasne im budú objasnené i základné termíny a inštitúty, ktoré sú v tejto oblasti používané do súčasnosti.


Obsah predmetu:

  • 1. kapitola: Počiatky ústavného a právneho zakotvenia verejnej správy v rokoch 1848–1849.
  • 2. kapitola: Vývoj verejnej správy v období neoabsolutismu A. Bacha.
  • 3. kapitola: Verejná správa od 60. rokov 19. storočia do zániku monarchie.
  • 4. kapitola: Prvá reforma verejnej správy v roku 1920.
  • 5. kapitola: Druhá reforma verejnej správy z roku 1927.
  • 6. kapitola: Verejná správa za okupácie.
  • 7. kapitola: Vznik národných výborov a ich fungovanie do roku 1990. Obnovenie územnej samosprávy v roku 1990. Reformy verejnej správy do roku 2000.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra (Autori: Názov, Vydavateľstvo, Rok vydania, ISBN): 
Schelle K.: Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990, Eurolex Bohemia, Praha 2005
Exner J.: Obce, města, městské části, Libri, Praha 2004
Kopecký M.: Právní postavení obcí a krajů-základy komunálního práva, WoltersKluwer, Praha 2010
Mates P.: Reforma územní správy po roce 1989, Právně historické studie 39, Karolinum 2009
Malý K. a kolektiv: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Leges, Praha 2010
Mates P.: Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989, VŠE, Praha 1996

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.