100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives
Geopolitics and Perspectives

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Global Business Leadership)

 • Názov predmetu:​ Geopolitics and Perspectives
 • Lektor/ka: ProfGuillaume Finck
 • Spôsob a podmienky k zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu: Tento kurz je navrhnutý tak, aby dal študentom potrebné vodítka k pochopeniu súčasnej geopolitickej situácie, konfliktov, výziev súvisiacich so získavaním zdrojov, rovnako jako účinkov ekonomických, finančne sociálnych a politických kríz, ktoré začali v roku 2007. Potom sa zameriame na víziu roku 2020 pre Európu, Severnú Ameriku, Áziu a Afriku.

Obsah predmetu: 
Po celkovom historickom prehľade vzostupov a pádov ríší a rozsiahlom popise a hĺbkovej analýze súčasných svetových geopolitických otázok, ponúkne tento kurz rozne scenáre, aby pomohol študentom lepšie umiestniť ich profesný a osobný život v rámci blízkej budúcnosti.

 • 1. kapitola: Jako sme sa sem dostali?
  Popis svetových dejín so zameraním na podstatu, rozvoj a pád ríší, od Egypta po Spojené štáty. Študenti porozumejú tomu, prečo je súčasná situácia výsledkom rady historických udalostí a ako ich pochopenie može odhaliť riešenie súčasných komplexných problémov.
 • 2. kapitola: Definície a koncepty
  Od konceptu hraníc k určeniu povahy konfliktov, bude popísaných niekoľko súčasných výziev. Vysvetlenie vedy geopolitiky.
 • 3. kapitola: Problém zdrojov
  V predmete bude prezentovaný globálny prehľad dostupnosti niektorých z najdôležitejších zdrojov na svete. Bude demonštrovaný potenciál pre konflikty a ich riešenie.
 • 4. kapitola: Ekonomické perspektívy
  Ako sa budú budúci spotrebitelia správať má zásadný význam pre dnešné strategické možnosti. V tejto kapitole budeme preberať, ako sú ohrozené samotné pojmy vlastníctva, platby a povahy ponuky a ako sú ohrozené celé ekonomické modely, hudobný a automobilový priemysel, televízia.
 • 5. kapitola: Sociálne perspektívy
  Predmetom tejto kapitoly je demografia a urbanizácia. Jadrom tejto prezentácie je pochopenie toho, ako sa svet zmení, keď bude mať Nigéria vačšiu populáciu než Čína a jako budú ovplyvnené mocenské centrá.
 • 6. kapitola: Politické perspektívy
  ​Bude vysvetlené pretváranie svetového politického poriadku vytvoreného bezprecedentným posunom moci. Budú diskutované výsledky a potenciálne riziká, budú navrhnuté alternatívne scenáre.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:​ Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra:
Všetky kurzy a multimediálny obsah na: http://finck.paris/
Card, O. S. (1997). Pastwatch: The Redemption of Christopher Columbus. New York: Tom Doherty Associates.
Darwin, C. (2008). The Origin of Species. New York: Bantam.
Durant, W., & Durant, A. (2014). The Story of Civilization. New York: Simon & Schuster.
Flint, C. (2016). Introduction to Geopolitics. London: Taylor & Francis.
Galbraith, K. (2009). Globalisation: Making Sense of an Integrating World. New Delhi: Viva Books. 
Hawking, S. W. (1988). A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. New York: Bantam.
Huntington, S. P. (2011). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
Klare, M. T. (2009). Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy. New York: Holt Paperbacks.
Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton & Company.

Na stiahnutie

GBL_GP_Syllabus.pdf
PDF, 214,1 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.