100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.596 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies
Consumer Protection Policies for Business Companies

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Marketing Management and International Business)

 • Názov predmetu: Consumer Protection Policies for Business Companies
 • Lektor/ka: Pietro Andrea Podda, PhD.
 • Spôsob a podmienky zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu: 
Vysvetliť hlavné pravidlá ovplyvňujúce ochranu spotrebiteľa v Európsklej Únii, v Rusku (a v bývalých sovietských republikách všeobecne) a v ďalších rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako je napríklad Čína. Poskytnúť študentom pochopenie toho, ako tento zákon postihuje hráčov na trhu a hlavne obchodné spoločnosti pôsobiace v uvedených oblastiach. Naučiť študentov spotrebiteľské prípadové analýzy s cieľom umožniť im identifikovať tie spotrebiteľské práva, ktoré musí spoločnosť brať v úvahu pri príprave svojich obchodných plánov. Umožniť študentom pochopiť rastúce medzinárodné uplatnenie politiky ochrany spotrebiteľa s postupnou internacionalizáciou noriem na ochranu spotrebiteľa.

Obsah predmetu:
Študenti sa zoznámia s ochranou spotrebiteľa poskytovanou Európskou úniou a ďalšími ekonomickými subjektami ako je Rusko a Čína. Témy zahŕňajú nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, klamlivé a nekalé obchodné praktiky, bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľské reklamácie a nároky, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ochranu spotrebiteľa v konkrétnych transakciách ( time – sharing, predaj na ďiaľku, spotrebiteľský úver atď.). Všetci prevádzkari podnikov v ekonomike orientovaných  na spotrebiteľov si musia byť vedomí tejto poliltiky. Nároky a reklamácie spotrebiteľov, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ich ochrana budú analyzované pomocou príslušných zákonov a judikatury. Budú dôkladne prejednané príslušné práva a povinnosti spotrebiteľov a profesionálov.

 • 1. kapitola:
  Úvod do politiky ochrany spotrebiteľa. Povaha spotrebiteľov: Kto je chránený ochranou spotrebiteľa? Spoločnosť ako spotrebiteľ. Rozsah ochrany spotrebiteľov a najvýznamnejšie výnimky. Zodpovednosť predávajúceho.
 • 2. kapitola:
  Práva spotrebiteľov v rámci ochrany. Ochrana zdravia a bezpečnosti. Ochrana hospodárskeho záujmu. Predzmluvné práva. Právo na odstúpenie od zmluvy. Analýza vratného poškodenia. Dôsledky pre veľké  a malé firmy.
 • 3. kapitola:
  Súdne spory ako prostriedok k presadzovaniu práva. Role arbitráže a mediácie v riešení prípadov. Role a právomoci dozorných orgánov a spotrebiteľských združení. Diskusie o bezpečnosti výrobkov a označovania. Zodpovednosť za vadné výrobky. Dôsledky pre veľké i malé firmy.
 • 4. kapitola: 
  Predaj spotrebného tovaru a príslušné záruky. Transakcie na diaľku, alebo mimo obchodné priestory a právo na odstúpenie od nich. Nerovné podmínky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky. Klamlivá a porovnávacia reklama. Právo spotrebiteľov, ako kupujúcich finančné služby. Dôsledky pre veľké a malé firmy.
 • 5. kapitola: 
  Politika v oblasti spotrebiteľských úverov. Politika týkajúca sa času. Politika týkajúca sa odoprenia prístupu. Mechanizmy presadzovania týchto typov politík. Dôsledky pre veľké a malé firmy.
 • 6. kapitola:
  Analýza súkromných medzinárodných aspektov politiky ochrany spotrebiteľa. Začlenenie ochrany spotrebiteľa do medzinárodných obchodných zmlúv. Dôsledky pre veľké i malé firmy.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:
Online študijné materiály spracované lektorom.
Doporučená studijní literatúra: 
Hodges C., Benöhr, I., & Creutzfeldt, N. (2012). Consumer ADR in Europe. Oxford: Civil Justice Systems.
Cherstobitov  A. (2001). Problems of Consumer Protection in Russia. Juridica International, 6, 53-57.
Ramsay I. (2007). Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets. Oxford: Hart.
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.