100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 € DO 15. APRÍLA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies
Consumer Protection Policies for Business Companies

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus předmětu -  Consumer Protection Policies for Business Companies

Pietro Andrea Podda, PhD.
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu je vysvětlit hlavní pravidla ovlivňující ochranu spotřebitele v Evropské unii, v Rusku (a v bývalých sovětských republikách obecně) a v dalších rozvíjejících se ekonomikách jako je Čína. Poskytnout studentům pochopení toho, jak tento zákon postihuje hráče na trhu a zejména obchodní společnosti působící v uvedených oblastech (a také na sousedních trzích). Naučit studenty spotřebitelské případové analýze s cílem umožnit jim identifikovat ta spotřebitelská práva, která musí společnosti brát v úvahu při přípravě svých obchodních plánů. Umožnit studentům pochopit rostoucí mezinárodní uplatnění politiky ochrany spotřebitele a postupnou internacionalizaci norem na ochranu spotřebitele.

Obsah předmětu:

Studenti se seznámí s ochranou spotřebitele poskytovanou Evropskou unií a dalšími ekonomickými subjekty jako je Rusko (a další bývalé sovětské republiky) a Čína. Témata zahrnují nespravedlivé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, klamavé a nekalé obchodní praktiky, bezpečnost výrobků, spotřebitelské reklamace a nároky, odpovědnost výrobců a prodejců a ochranu spotřebitele v konkrétních transakcích (time-sharing, prodej na dálku, spotřebitelský úvěr atd.). Všichni provozovatelé podniků v ekonomice orientované na spotřebitele si musí být vědomi této politiky. Nároky a reklamace spotřebitelů, odpovědnost výrobců a prodejců a jejich ochrana budou analyzovány pomocí příslušných zákonů a judikatury. Budou důkladně projednána příslušná práva a povinnosti spotřebitelů a profesionálů.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Úvod do politiky ochrany spotřebitele. Povaha spotřebitelů: kdo je chráněn ochranou spotřebitele? Společnost jako spotřebitel. Rozsah ochrany spotřebitelů a nejvýznamnější výjimky. Odpovědnost prodávajícího.
Oblast 2 - Práva spotřebitelů v rámci ochrany. Ochrana zdraví a bezpečnosti. Ochrana hospodářského zájmu. Předsmluvní práva. Právo na odstoupení od smlouvy. Analýza vratného poškození. Důsledky pro velké i malé firmy.
Oblast 3 - Soudní spory jako prostředek k prosazování práva. Role arbitráže a mediace v řešení případů. Role a pravomoci dozorčích orgánů a spotřebitelských sdružení. Diskuse o bezpečnosti výrobků a označování. Odpovědnost za vadné výrobky. Důsledky pro velké i malé firmy.
Oblast 4 - Prodej spotřebního zboží a příslušné záruky. Transakce na dálku nebo mimo obchodní prostory a právo na odstoupení od nich. Nerovné podmínky ve spotřebitelských smlouvách a nekalé obchodní praktiky. Klamavá a srovnávací reklama. Právo spotřebitelů jako kupujících finanční služby. Důsledky pro velké i malé firmy.
Oblast 5 - Politika v oblasti spotřebitelských úvěrů. Politika týkající se sdílení času. Politika týkající se odepření přístupu. Mechanismy prosazování těchto typů politik. Důsledky pro velké i malé firmy.
Oblast 6 - Analýza soukromých mezinárodních aspektů politiky ochrany spotřebitele. Začlenění ochrany spotřebitele do mezinárodních obchodních smluv. Důsledky pro velké i malé firmy.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Hodges C., Benöhr, I., & Creutzfeldt, N. (2012). Consumer ADR in Europe. Oxford: Civil Justice Systems.
Cherstobitov  A. (2001). Problems of Consumer Protection in Russia. Juridica International, 6, 53-57.
Ramsay I. (2007). Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets. Oxford: Hart.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.