Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies
Consumer Protection Policies for Business Companies

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Marketing Management and International Business)

 • Názov predmetu: Consumer Protection Policies for Business Companies
 • Lektor/ka: Pietro Andrea Podda, PhD.
 • Spôsob a podmienky zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu: 
Vysvetliť hlavné pravidlá ovplyvňujúce ochranu spotrebiteľa v Európsklej Únii, v Rusku (a v bývalých sovietských republikách všeobecne) a v ďalších rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako je napríklad Čína. Poskytnúť študentom pochopenie toho, ako tento zákon postihuje hráčov na trhu a hlavne obchodné spoločnosti pôsobiace v uvedených oblastiach. Naučiť študentov spotrebiteľské prípadové analýzy s cieľom umožniť im identifikovať tie spotrebiteľské práva, ktoré musí spoločnosť brať v úvahu pri príprave svojich obchodných plánov. Umožniť študentom pochopiť rastúce medzinárodné uplatnenie politiky ochrany spotrebiteľa s postupnou internacionalizáciou noriem na ochranu spotrebiteľa.

Obsah predmetu:
Študenti sa zoznámia s ochranou spotrebiteľa poskytovanou Európskou úniou a ďalšími ekonomickými subjektami ako je Rusko a Čína. Témy zahŕňajú nespravodlivé podmienky v spotrebiteľských zmluvách, klamlivé a nekalé obchodné praktiky, bezpečnosť výrobkov, spotrebiteľské reklamácie a nároky, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ochranu spotrebiteľa v konkrétnych transakciách ( time – sharing, predaj na ďiaľku, spotrebiteľský úver atď.). Všetci prevádzkari podnikov v ekonomike orientovaných  na spotrebiteľov si musia byť vedomí tejto poliltiky. Nároky a reklamácie spotrebiteľov, zodpovednosť výrobcov a predajcov a ich ochrana budú analyzované pomocou príslušných zákonov a judikatury. Budú dôkladne prejednané príslušné práva a povinnosti spotrebiteľov a profesionálov.

 • 1. kapitola:
  Úvod do politiky ochrany spotrebiteľa. Povaha spotrebiteľov: Kto je chránený ochranou spotrebiteľa? Spoločnosť ako spotrebiteľ. Rozsah ochrany spotrebiteľov a najvýznamnejšie výnimky. Zodpovednosť predávajúceho.
 • 2. kapitola:
  Práva spotrebiteľov v rámci ochrany. Ochrana zdravia a bezpečnosti. Ochrana hospodárskeho záujmu. Predzmluvné práva. Právo na odstúpenie od zmluvy. Analýza vratného poškodenia. Dôsledky pre veľké  a malé firmy.
 • 3. kapitola:
  Súdne spory ako prostriedok k presadzovaniu práva. Role arbitráže a mediácie v riešení prípadov. Role a právomoci dozorných orgánov a spotrebiteľských združení. Diskusie o bezpečnosti výrobkov a označovania. Zodpovednosť za vadné výrobky. Dôsledky pre veľké i malé firmy.
 • 4. kapitola: 
  Predaj spotrebného tovaru a príslušné záruky. Transakcie na diaľku, alebo mimo obchodné priestory a právo na odstúpenie od nich. Nerovné podmínky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky. Klamlivá a porovnávacia reklama. Právo spotrebiteľov, ako kupujúcich finančné služby. Dôsledky pre veľké a malé firmy.
 • 5. kapitola: 
  Politika v oblasti spotrebiteľských úverov. Politika týkajúca sa času. Politika týkajúca sa odoprenia prístupu. Mechanizmy presadzovania týchto typov politík. Dôsledky pre veľké a malé firmy.
 • 6. kapitola:
  Analýza súkromných medzinárodných aspektov politiky ochrany spotrebiteľa. Začlenenie ochrany spotrebiteľa do medzinárodných obchodných zmlúv. Dôsledky pre veľké i malé firmy.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia:
Online študijné materiály spracované lektorom.
Doporučená studijní literatúra: 
Hodges C., Benöhr, I., & Creutzfeldt, N. (2012). Consumer ADR in Europe. Oxford: Civil Justice Systems.
Cherstobitov  A. (2001). Problems of Consumer Protection in Russia. Juridica International, 6, 53-57.
Ramsay I. (2007). Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets. Oxford: Hart.
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia