100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Business Enterprise

Business Enterprise
Business Enterprise

Predmet je vyučovaný v týchto odboroch:

Sylabus pre MBA štúdium (Marketing Management and International Business)

 • Názov predmetu: Business Enterprise
 • Lektor/ka: Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE
 • Spôsob a podmienky zakončeniu predmetu: Písomná práca

Cieľ predmetu
Umožniť študentom rozvíjať příslušné schopnosti a znalosti, ktoré účinne prispievajú k vytváraniu malých podnikov s vyhliadkou na dlhodobé prežitie a rast.

Obsah predmetu:

 • Identifikovať a preskúmať obchodné príležitosti.
 • Vypracovať návrhy, ktoré by mali vysokú pravdepodobnosť prijatia zo strany potenciálních investorov.
 • Identifikovať kľúčové faktory úspechu a výsledné akcie nutné pre rozumný obchodný návrh.
 • Identifiovať a posúdiť možný prínos foriem podpory novým podnikateľským aktivitám.
 • 1. kapitola:
  Podnikatelia a majitelia, manažéri
  Aké sú hnacie sily a rysy?
  Pohľad na motiváciu a charakterové rysy podnikateľov
  Čo ovplyvňuje podnikateľov? Pohľad na kultúru, etnický pôvod a pohlavie.
  Študenti sa budú zaoberať niektorými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľov.
 • 2. kapitola:
  Inovácie a podnikanie.
  Čo je inovácia a je nutná?
  Ako môže inovácia viesť ku konkurenčnej výhode?
  Tvorivosť a podnikanie.
  Inovácie, umiestnenie a veľkosť. 
 • 3. kapitola:
  Vyhodnotenie podnikatelského zámeru.
  Osobnostné predpoklady.
  Identification of customers.
  Identifikácia zákazníkov.
  Konkurencia.
  Marketingová stratégia.
  Plánovanie a vyhodnocovanie.
 • 4. kapitola:
  Zahájenie podnikania.
  Diferenciácia a cenové stratégie.
  Rozvoj zamerania na zákazníka.
  Marketingové schopnosti.
  Prieskum trhu.
  Právny status podniku.
 • 5. kapitola:
  Financovanie a rast podnikania.
  Peniaze a financie.
  Bankové vzťahy.
  Rizikoví kapitalisti.
  Rámec pre úspech.
  Stratégie.
 • 6. kapitola:
  Rozvoj podnikateľského zámeru.
  Prečo potrebujeme podnikateľský plán?
  Plánovací proces.

Povinná študijná literatúra pre absolvovanie modulu MBA štúdia: Online študijné materiály spracované lektorom
Doporučená študijná literatúra: Burns, P. (2016). Entrepreneurship and Small Business. Basingstoke: Palgrave.

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.