100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.116 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

MBA - Manažment obchodu

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

V rámci štúdia tohoto odboru získate v prvom semestri komplexné znalosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorými má disponovať každý moderný manažér. Naučíte sa stretegicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a využívať na maximum potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v profesnom, ale aj v osobnom živote. V druhom semestri získate ucelené odborné znalosti z oblasti predaja a obchodu, vrátane obchodu medzinárodného. Svoju kvalifikáciu ešte rozšírite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov (v češtine či angličtine), ktoré si vyberiete podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Ovládnete všetky fázy managementu, od operatívneho, cez taktický až po strategický
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale aj lídrami
 • Naučíte sa využívať potenciálu zmien a inovácií a riadiť i rozsiahle projekty
 • Osvojíte si zásady osobného rozvoja a time-managementu vo vzťahu k work-life balance
 • Naučíte sa, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť
 • Zorientujete se v oblasti medzinárodného obchodu
 • Dozviete sa, ako zvyšovať výkonnosť predajných tímov s využitím nástrojov podpory predaja
 • Zistíte, ako zostaviť obchodný plán a úspešne ho realizovať.

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate deväť prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?

Hodnotenie absolventov

Hodnocení 4.82/5
Hodnotilo 37 uživatelů
   MgA. Jan Dostál, MBA

MgA. Jan Dostál, MBA

Riaditeľ predaja - Pěkný Unimex s.r.o.

„Vzhledem k tomu, že jsem člověk z praxe, potřeboval jsem doplnit i teoretické znalosti, což se v rámci studia podařilo. Ve chvíli, kdy se vyskytne problém, dokážu zhodnotit všechny modelové situace a zvolit správné řešení.“

   Miloš Roško, MBA

Miloš Roško, MBA

Konateľ, riaditeľ a majiteľ - REM GROUP s.r.o.

„Ako manželia sme mali jednu veľkú výhodu, že sme sa ako partneri mohli nielen starať o spoločnú vec, ale mali sme taky spoločný malý konkurenčný boj a našli sme veľmi veľa spoločných vecí, čo sa týka biznisu a obchodu."

 Petr Piskač, MBA

Petr Piskač, MBA

Lektor a Projektový manažér, spoločnosť ACS Consult

"Za seba napíšem, že štúdia na CEMI ani na chvíľku neľutujem, skôr si hovorím, ako sa tam znovu vrátiť a "zažiť to" znova."

Aleš Vyroubal, MBA

Aleš Vyroubal, MBA

Manager

"Študoval som s kamarátom a bolo to motivujúce. Občas to bolo ťažké, ale online forma tomu veľa pomohla."

Bc. Alexandra Belingerová, MBA

Bc. Alexandra Belingerová, MBA

Asistentka konateľa pre dotácie EÚ

„S kvalitou výuky na CEMI jsem byla velmi spokojena. Časově flexibilní studium mi umožnilo plně se věnovat svému zaměstnání a zároveň získat zkušenosti a další znalosti ve studovaném oboru."

Bc. Lucie Šífová, MBA

Bc. Lucie Šífová, MBA

Controllerka - Rina Europe s.r.o.

„Naprosto mi vyhovovala dálková forma studia, kde jsme měli veškeré výukové materiály on-line přístupné a já se tak mohla učit, kdykoliv jsem měla chvilku volného času a nebyla jsem závislá na pevně daných termínech výuky."

Bc. Markéta Hezinová, MBA

Bc. Markéta Hezinová, MBA

Jednatelka Madasped s.r.o.

"Hľadala som školu, ktorá by bola prestížna, ktorá by mi dala nielen vedomosti na báze teoretické, ale aj na báze praktické a myslím, že to moje očakávania úplne predčilo."

Bc. Michal Prager, MBA

Bc. Michal Prager, MBA

ředitel Pestrá společnost, o.p.s.

„Lektorský tým je na vysoké úrovni, jsou to lidé, kteří opravdu přicházejí z praxe a předali nám hodně svých vědomostí a hlavně zkušeností."

Bc. Peter Prášek, MBA

Bc. Peter Prášek, MBA

Riaditeľ obchodnej spoločnosti – GaRT s.r.o.

„Čo sa týka ďalšieho kariérneho rastu, predmety sú poskladané veľmi dobre a jeden na druhý nadväzuje, takže v rámci svojej praxe som už niektoré veci aj uplatnil."

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

Bc. Stanislav Vaďura, MBA

OSVČ

„Velmi vysoce hodnotím zvýšení teoretických základů, které v konfrontaci s praktickými příklady a aplikací těchto poznatků do konkrétních situací v praxi umožňují lepší pochopení dané problematiky."

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

Manažér IT podpory - E.ON Energie, a.s.

„Studium na CEMI mi pomohlo se profesně posunout mílovými kroky vpřed. Získané znalosti a vědomosti jsem poté mohl využít nejen pro své kolegy, ale také pro klienty naší firmy, se kterými se setkávám velmi často."

Ing. Alena Harnová, MBA

Ing. Alena Harnová, MBA

Konateľka a majiteľka Alen Travel s.r.o.

„Pro mě byly velmi důležité konzultace s lektory, kde jsem mohla probírat věci z dennodenní praxe s lidmi z oboru, kteří mají velké zkušenosti a pomohli mi se posunout."

Ing. Alexandra Fričová, MBA

Ing. Alexandra Fričová, MBA

CEO - ALMAF BEAUTY s.r.o.

„Okamžite od zahájenia štúdia bolo možné všetky veci využiť v praxi, bola som efektívnejšia a výsledky boli excelentné. Výber pedagógov bol vynikajúci, mnohokrát sme mali možnosť hovoriť o konkrétnych, praktických otázkach.“

Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc.

Ing. Bc. Jiří Matěj Brůna, DiS., C.M., MBA, MSc.

Nezávislý výskumník v marketingu

„Vzdělání získané na CEMI vnímám jako součást svého osobního rozvoje a určitý vklad do budoucna."

Ing. David Navrátil, MBA

Ing. David Navrátil, MBA

Jednatel spoločnosti - FYZLAB

"Najväčším prínosom bola forma prepojenia praxe a teórie obchodu."

Ing. Hana Maďarová, MBA

Ing. Hana Maďarová, MBA

Managing Director, majiteľ - Via Optima - cestovná a vzdelávacia agentúra

„Velice mě zaujala časová flexibilita studia, protože jsem často na služebních cestách a tato flexibilita byla pro mě rozhodující."

Ing. Lukáš Knebl, MBA

Ing. Lukáš Knebl, MBA

Firemní bankéř - Česká spořitelna, a.s.

„Studium na CEMI bych doporučil nejenom známým, ale zejména kolegům v práci a také svým přátelům, protože s možností studia online nešidíte svou rodinu a v neposlední řadě se dozvíte nové informace, které jsou v praxi nezbytné."

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Podnikateľ, lektor finančnej gramotnosti

„Při studiu MBA se setkáte s kolegy, kteří možná řeší podobné problémy jako vy, máte možnost konzultovat se zkušenými pedagogy. S některými lektory jsem zůstal v kontaktu i po ukončení studia."

Ing. Peter Komenda, MBA

Ing. Peter Komenda, MBA

Riaditeľ - Freight consulting s. r. o.

„Najväčší prínos štúdia je pre mňa, že som sa naučil nové techniky a praktiky, ktoré môžem aplikovať do svojej spoločnosti, a tým ju viesť k ďalšej expanzii."

Ing. Světlana Procházková, MBA

Ing. Světlana Procházková, MBA

Konateĺka a spolumajiteĺka Aukční síň Procházka s.r.o.

„Mám velice dobré zkušenosti se všemi lektory, protože reagovali téměř okamžitě na všechny mé dotazy nebo mě dokázali ubezpečit, že cestou, kterou jdu při zpracovávání svých prací, je správná."

Ing. Vladimír Pustina, MBA

Ing. Vladimír Pustina, MBA

Obchodný riaditeľ Holek Production s.r.o.

„CEMI mě oslovilo díky flexibilnímu přístupu ke studiu, kdy jsem nemusel práci přizpůsobovat studiu, naopak jsem mohl studium přizpůsobovat svým možnostem a volnému času."

Jan Kout, MBA

Jan Kout, MBA

Obchodný riaditeľ a konateľ - Pekass, s.r.o.

„Všechno bylo perfektně připraveno. Setkal jsem se s mnoha velkými osobnostmi z businessu a marketingu. Vše, co jsem se naučil, má obrovský přínos pro moji praxi."

Jiří Sobek, MBA

Jiří Sobek, MBA

Key account manažér v Smith and Nephew

„Jelikož jsem vytvářel diplomovou práci, která byla přímo spjatá s mým zaměstnáním, tak si myslím, že to pro mou praxi mělo veliký přínos. Kroky, které jsem ve své diplomové práci navrhl, dnes ve své praxi realizuji."

Jiří Tůma, MBA

Jiří Tůma, MBA

Obchodný riaditeľ - Universal Transport Praha s. r. o.

„CEMI u mě zvítězilo svým e-learningovým systémem a velkou profesionalitou lektorů. Institut CEMI bych doporučil všem absolventům, středních i vysokých škol, kteří pracují v managementu, tato investice se vám mnohonásobně vrátí."

Lucie Jordanova, MBA

Lucie Jordanova, MBA

FYZLAB - laboratoř fyziologie práce s.r.o.

"Motivácia k štúdiu bola pod vedením lektorov vždy na prvom mieste!"

Martin Černík, MBA

Martin Černík, MBA

Key Account Manager - ESSOX s. r. o.

„Největší přínos studia je pro mě v tom, že jsem mohl vidět určité body svojí práce ale současně i ten kontext z jiného pohledu, tzn. uplatnění jiného prismatu na věc."

Mgr. Erika Štajerová, MBA

Mgr. Erika Štajerová, MBA

Referent pre verejné obstarávanie

„Celé štúdium na CEMI hodnotím prínosne, nakoľko som načerpala nové vedomosti a otvorili sa mi nové obzory v danej problematike, ktoré môžem následne uplatniť v praxi."

Mgr. Miloš Závora, MBA

Mgr. Miloš Závora, MBA

EUROVIA CS, a.s.

„Lektoři dávají cenné rady a jsou nápomocni individuálně, proto lze přizpůsobit čas, který musíte zpracovávání prací věnovat."

Michaela Myjsaroš, MBA

Michaela Myjsaroš, MBA

Spolumajiteľka Karpet Wall company s.r.o.

"Najprínosnejšie pre mňa v rámci štúdia bola manažérska kultúra, manažéri veľa často zabúdajú na to, kto im tie peniaze zarába, a že zamestnanci si zaslúžia oveľa lepšiu a väčšiu starostlivosť. Nie je to len o tom, ráno prísť do práce a popoludní odísť."

Michal Beneš, MBA

Michal Beneš, MBA

Managing director - Bito

"Největší přínos studia shledávám především v tom, že většina předmětů je zaměřena na praktické využití. Tzn. vybral jsem si vzdělání, které mě i naši firmu posunulo dál."

Miroslav Hubený, MBA

Miroslav Hubený, MBA

Obchodný riaditeľ - HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.

„Největší přínos MBA studia na CEMI shledávám jednoznačně v časové flexibilitě, kdy jsem si studium mohl přizpůsobit svému náročnému pracovnímu vytížení."

Pavel Klempíř, MBA

Pavel Klempíř, MBA

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. ředitel

"Jedna vec je titul a jeho prestíž a druhá vec je inštitút, ktorý ho poskytne, s náležitosťami, ktoré tvoria ako reálnu prestíž titulu, tak inštitútu samotného, v tomto prípade CEMI."

Petra Medková, MBA

Petra Medková, MBA

Oblastná manažérka spoločnosti Ahold

„Nejvíce mě zaujala paní Ing. Matoušková, která vedla moji diplomovou práci a hodně mi při studiu pomohla."

Petrana Blašková, MBA

Petrana Blašková, MBA

Štatutár - ProCommunity o.z.

"K nesporným prednostiam a výhodám štúdia na CEMI považujem modernu formu štúdia: skrátené obdobie za ktoré je možné získať veľké množstvo teoretických aj praktických vedomosti, e-learningový systém, kde sú všetky potrebné informácie a podklady."

PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

Štatutárny orgán - Prístav nádeje, o.z.

„Nebojím sa povedať, že mi štúdium na CEMI pomohlo profesionálne sa posunúť a že získané vedomosti a znalosti využívam v každodennej práci. Štúdium MBA na CEMI mi taktiež zvýšilo sebavedomie."

Radovan Debnár, MBA

Radovan Debnár, MBA

Specialist Corporate Processes & Quality - O2 Czech Republic a.s.

„Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu."

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - Manažment obchodu určený?

Odbor sa hodí pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť schopnosti v oblasti obchodu a predaja, predovšetkým pre obchodných riaditeľov, manažérov obchodných tímov, či samostatných obchodných manažérov, ale vďaka širokej perspektíve i pre podnikateľov a majiteľov obchodných firiem. Naučí vás orientovať sa v problematike obchodu a podnikania, a to nielen na území Českej a Slovenskej republiky, ale zohľadňuje taktiež medzinárodné aspekty a globálny charakter podnikania a obchodovania v dnešnej dobe. Pokiaľ túžite naštartovať svoju kariéru na obchodných pozíciach, prípadne cielite práve na podobnú pozíciu, je tento odbor určený práve pre vás.

 • odbor je určený pre zamestnancov na obchodných pozíciach
 • znalosti využijú i manažéri, podnikatelia či ľudia v marketingu
 • určený je pre všetkých, ktorí chcú naštartovať svoj kariérny rast v danej oblasti
 • pre tých, ktorí chcú získať znalosti tuzemského i zahraničného obchodu
 • pre záujemcov, ktorým chýbajú predajné schopnosti a zručnosti
 • pre klientov, ktorí radi využijú vedenie špecialistov v odbore

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderní manažment a leadership

Moderní manažment a leadership
Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o modernom managemente a jeho význame pre súčasné úspešné fungovanie organizácie. Zoznámime Vás s historickým vývojom v oblasti manažmentu. Po absolvovaní tohto predmetu budete poznať najdôležitejšie role, funkcie a kompetencie manažéra. Okrem toho uvedieme prehľad a budeme charakterizovať jednotlivé manažérske štýly. Dôležitou súčasťou tohto predmetu sú poznatky o význame osobnosti manažéra pre úspech organizácie. Budú Vám predstavené nevyhnutné osobnostné predpoklady manažéra, potrebné znalosti, vlastnosti, motivácia a potreby, a tiež, aké by mal mať manažérske zručnosti. Nezabudneme uviesť tiež jednotlivé oblasti, ktoré by mal spĺňať manažér, ktorý sa správa eticky. V predmete Vám bude vysvetlený rozdiel medzi lídrom a manažérom. V samostatnej časti objasníme podstatu leadershipu. Veríme, že bude pre vás prínosom aj kapitola, v ktorej prezradíme zásady efektívneho riadenia porád. Nezabudneme však ani na tímovú spoluprácu a riadenie tímov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Viac informácií

Štúdiom strategického manažmentu sa zoznámite a naučíte aplikovať metódy analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, vrátane SWOT analýzy, ktoré napomáhajú v procese správnej formulácie stratégie a dosahovaní konkurenčnej výhody organizácie. Naučíte sa formulovať dosiahnuteľné strategické ciele, správne interpretovať a navrhovať vhodné strategické varianty, vrátane postupu ich implementácie v praxi s dosiahnutím pozitívnych efektov. V priebehu štúdia si budete kontinuálne prehlbovať znalosti v oblasti strategického manažmentu a strategického manažmentu ľudských zdrojov, ktoré sú spoločne s finančnými, materiálnymi zdrojmi a informáciami predpokladom dosiahnutia úspechov organizácií pri neustále prebiehajúcich zmenách v súčastnom vysoko turbulentnom prostredí. Absolvovanie predmetu napomáha k rozvoju manažérskeho rozhodovania, rozvoja schopnosti reagovať na meniace sa podmienky a efektívnu prácu s informáciami a znalosťami.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenia, rokovania s ľuďmi a komunikáciu s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontaktamy a vzťahmi v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšené životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár
Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby témy, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiacu s vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu vášho štúdia - až do obhajoby vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Management obchodu - riešenie krízových situácií

Management obchodu - riešenie krízových situácií
JUDr. Oldřich Vacek Viac informácií

Cieľom tohoto predmetu je pripomenúť problémy, s ktorými sa vo svojej manažérskej činnosti stretávate a spoločne nájsť ich vysvetlenie a riešenie, umožňujúce vyvarovať sa chýb a následných strát. Lektor má vďaka dlhoročnému pôsobeniu pri riadení obchodných firiem doma aj v zahraničí rozsiahle skúsenosti v riadení krízového manažmentu a práca s ľuďmi v európskych i mimoeurópskych reláciách. Konzultovaná výsledná seminárne práce Vám môže poslúžiť ako prostriedok na riešenie určitého problému, ktorý pred Vami ako manažérom (manažérkou) stojí.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment medzinárodného obchodu

Manažment medzinárodného obchodu
JUDr. Oldřich Vacek Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate prehľad o problematike medzinárodného obchodu (MO) aj postavenie, ktoré Slovenská republika, ako krajina výrazne na MO závislá, v ňom zaberá. Zoznámite sa s množstvom zaujímavých a dôležitých informácií, ktoré Vám lektor môže vďaka svojej dlhoročnej manažérskej pôsobnosti v oblasti MO, resp. zahraničného obchodu ponúknuť. Uvedomíte si súvislosť medzi politickými a obchodnými záujmami jednotlivých krajín a hospodárskych zoskupení. A vďaka tomu iste nájdete odpoveď na otázku, prečo sú tieto záujmy občas rozdielne a prečo je zložité ich v rámci hospodárskych blokov koordinovať. Zoznámite sa s poslaním i problémami bankových domov a nástrojmi, ktorými sa finančné transakcie uskutočňujú. K obchodným aktivitám patrí aj široká škála právnych, špeditérských, poisťovacích aj colných služieb a informácie o nich obohatia vaše znalosti a podporia vaše manažérske rozhodovanie. Manažement MO vás svojím zameraním prevedie teritoriálnou a komoditnou štruktúrou českého (i slovenského) zahraničného obchodu, upozorní na nové formy spracovania trhu, spôsobu vytvárania predajných a zastupiteľských sietí, zakladaniu firiem so zahraničnou účasťou v ČR a naopak i firiem v zahraničí s českou účasťou. Získate prehľad o pomoci štátu a záujmových zväzov výrobným a obchodným firmám, osobitne tým začínajúcim. (Start-upy)

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Manažment predaja

Manažment predaja
Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate informácie o predaji a jeho jedinečnej úlohe pre úspešné fungovanie organizácie v súčasnosti, pretože ako jediná z činností prináša firme obrat resp. zisk. Okrem obsahu a foriem predaja vás oboznámime s historickým vývojom v tejto oblasti ľudskej činnosti. Získate prehľad o najdôležitejších aktivitách v rámci predaja, akými sú napr. obchodné riadenie, obchodné plánovanie, forecast a riadenie obchodných pohľadávok. Budete tiež informovaní o tom, aké sú predpoklady úspechu predajného oddelenia, kam okrem iného patrí aj nastavenie štandardov, zostavenie kvalitného tourplanu. Ukážeme si cesty, ako predajné činnosti maximálne zefektívniť. Nezabudneme ani na kľúčovú osobu predaja, ktorou je úspešný predajca. Povieme si, aké by mal mať osobnostné predpoklady, znalosť a vedomosti, schopnosti a zručnosti. Budeme charakterizovať aj key account management. Pozornosť zameriame aj na motiváciu predajného tímu a systém odmeňovania, ktorý by u predaja mal vždy byť previazaný s výkonom a stanoveným plánom. Po absolvovaní tohoto predmetu budete mať informácie o nákupných zvyklostiach a typológii zákazníkov. Budete oboznámení s jednotlivými fázami predajného dialógu pri klasickom predaji, ale aj predaji po telefóne alebo cez e-shop. V samostatnej kapitole Vás pripravíme na rokovania so zahraničnými partnermi, kde poukážeme na obchodné zvyklosti v rôznych krajinách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2
Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.