MBA Flexi

Doba štúdia: 12 - 36 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština/angličtina

Jedinečný MBA odbor v ČR, ktorý je určený pre všetkých managerov, ktorým vyhovuje, že si sami môžu vybrať študované predmety a dĺžku štúdia. MBA Flexi si ušijete priamo na mieru svojej kariére, a navyše vďaka online forme využijete svoj čas maximálne efektívne. Všetky predmety MBA Flexi vychádza z akreditovaných MBA programov. Pri štúdiu tohoto oboru bude na MBA diplome uvedená špecializácia "General Management" a to bez ohľadu na zvolenú kombináciu predmetov.

Prihláste sa do 30. 6. 2019 a študujte od októbra 2019.

Prihlásenie ku štúdiu na CEMI je rýchle, ľahké a ZDARMA.

Nastaviť dĺžku a obsah štúdia

V čom je MBA Flexi unikátny?

  • Sami si vyberiete 10 študijných predmetov, ktoré Vás najviac posunú.
  • Nastavíte si platobné podmienky podľa svojich preferencií.
  • Po celú dobu štúdia vám budú k dispozícii naši špecialisti k individuálnym konzultáciám.
  • To, čo potrebujete vo svojej spoločnosti zmeniť, si dáte ako tému diplomovej práce.
Poskládání studia

Nastavte si dĺžku a obsah štúdia

Mesačná platba:
Ročná platba:
Celkové školné:
Čo cena obsahuje?

V cene MBA Flexi je zahrnuté:

  • prístup do študijného systému, konzultácia s lektormi
  • podpora študijného oddelenia po dobu štúdia
  • účasť na slávnostnej promócii
  • neobmedzený prístup do knižnice BOOKPORT
  • uvádzaná cena je bez DPH
V 1. okruhu vyberte minimálne 1 predmet
Management a marketing v  zdravotníctve

Management a marketing v zdravotníctve

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu MBA štúdia je vysvetliť význam a obsah manažmentu a marketingu. Hlavný zreteľ je kladený na oblasť zdravotníctva. Zoznámite sa s obsahom a úrovňami managementu. Samostatnú kapitolu budeme venovať osobnosti manažéra. V ďalších kapitolách preniknú študenti do tajov marketingu, ktorý je omnoho viac než len propagácia. Objasníme podstatu marketingového riadenia a vysvetlíme obsah jednotlivých analýz prostredia. Budeme sa venovať marketingovému mixu 4P, predovšetkým modelu C, ktorý je vhodný pre oblasti služieb, resp. zdravotníctva. Predstavíme tradičné formy marketingu,a le i moderné nástroje marketingovej komunikácie. V závere poskytneme návod, ako zostaviť efektívnu marketingovú kampaň. 

 

Viac o predmete
Strategický management

Strategický management

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Sylabus predmetu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Viac o predmete

Ukončenie štúdia
Obhajoba diplomové práce
Dokončiť konfiguráciu a prejsť na prihlášku

Máte vybrané už všetkých 10 predmetov. Ak chcete pridať ďalšie, najskôr niektorý vybraný predmet odoberte.

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 3 307,7 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup