MBA Flexi

Doba štúdia: 12 - 36 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština/angličtina

Jedinečný MBA odbor v ČR, ktorý je určený pre všetkých managerov, ktorým vyhovuje, že si sami môžu vybrať študované predmety a dĺžku štúdia. MBA Flexi si ušijete priamo na mieru svojej kariére, a navyše vďaka online forme využijete svoj čas maximálne efektívne. Všetky predmety MBA Flexi vychádza z akreditovaných MBA programov. Pri štúdiu tohoto oboru bude na MBA diplome uvedená špecializácia "General Management" a to bez ohľadu na zvolenú kombináciu predmetov.

Přihlaste se do 31. 12. 2018 a studujte od března 2019.

Nastaviť dĺžku a obsah štúdia

V čom je MBA Flexi unikátny?

  • Sami si vyberiete 10 študijných predmetov, ktoré Vás najviac posunú.
  • Nastavíte si platobné podmienky podľa svojich preferencií.
  • Po celú dobu štúdia vám budú k dispozícii naši špecialisti k individuálnym konzultáciám.
  • To, čo potrebujete vo svojej spoločnosti zmeniť, si dáte ako tému diplomovej práce.
Poskládání studia

Nastavte si dĺžku a obsah štúdia

Mesačná platba:
Ročná platba:
Celkové školné:
Čo cena obsahuje?

V cene MBA Flexi je zahrnuté:

  • prístup do študijného systému, konzultácia s lektormi
  • podpora študijného oddelenia po dobu štúdia
  • účasť na slávnostnej promócii
  • neobmedzený prístup do knižnice BOOKPORT
  • uvádzaná cena je bez DPH
V 1. okruhu vyberte minimálne 1 predmet
Management a marketing v  zdravotníctve

Management a marketing v zdravotníctve

Ing. Eva Matoušková Sylabus predmetu

Cieľom predmetu v rámci štúdia MBA je vysvetliť význam a obsah marketingu a zoznámiť študentov s vývojom marketingových koncepcií. Objasníme obsah marketingového riadenia a činnost marketingového oddelenia. Pozornosť budeme venovať i procesu marketingového plánovania. Ukážeme si rôzne možnosti analýz prostredia. Predstavíme model 4P a 4C marketingového mixu. Uvedieme príklady tradičních i moderných foriem marketingovej komunikácie a prípravy i vyhodnotenia účinnosti marketingovej kampane. V závere predstavíme rozdiel medzi externou a internou komunikáciou, vrátane používaných nástrojov. Súčasťou bude i návod na efektívne vedenie porád.

Viac o predmete
Strategický management

Strategický management

PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc Sylabus predmetu

Cieľom modulu Strategický Manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť študentov s metódami strategickej analýzy a ukázať im praktické možnosti jej využitia v oblasti stredného a dlhodobého plánovania. Modul ukazuje niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožňuje študentovi aplikovať ten, ktorý mu podľa oboru a zamerania najviac vyhovuje z hľadiska zmysluplného využitia v danej spoločnosti. Zameriava sa predovšetkým na stanovenie poslania, vízie a strategických cieľov spoločnosti, podporených strategickými analýzami.

Viac o predmete

Ukončenie štúdia
Obhajoba diplomové práce
Dokončiť konfiguráciu a prejsť na prihlášku

Máte vybrané už všetkých 10 predmetov. Ak chcete pridať ďalšie, najskôr niektorý vybraný predmet odoberte.

Na stiahnutie

Brožúra
PDF, 2 319,3 KB
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup