Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Vyučuji tyto předměty:

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

  • Garant oboru
  • LLM - Korporátne právo

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Je univerzitnou profesorkou v odbore medzinárodné právo súkromné a právo medzinárodného obchodu. Prednáša tento odbor na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Profesorkou bola menovaná v roku 2002, v roku 2009 obájila doktorskú dizertačnú prácu na tému Európske medzinárodné právo súkromné a získala vedecký titul doktor sociálnych a humanitných vied. Je autorkou približne 170 publikácií v odbore medzinárodného práva súkromného, práva medzinárodného obchodu a európskeho práva, celý rad prác bol publikovaný v zahraničí. Reprezentuje Českú republiku ako grant v niekoľkých európskych projektoch, napr. Civil and Commercial Mediation in Europe a Application of Foreign Law. Aktívne sa zúčastňuje práce v niekoľkých prestížnych medzinárodných organizáciách a skupinách zameraných na súkromné  porovnávacie právo a medzinárodné právo súkromné, napr. je členkou International Academy of Comparative Law a predsedníčkou  Českého národného komitétu tejto Akadémie, je podpredsedníčkou International Association of Legal Science, pôsobí v rámci Groupe européen de droit international privé ako prvý reprezentant z tzv. nových členských štátov EÚ a iné. Od roku 1985 je rozhodkyňou  Rozhodovacieho súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agreárnej komore ČR. Z publikácii r. 2013 možno uviesť: M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C. H. Beck 2013 a Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, 1. vydání, Wolters Kluwer 2013 (vedoucí autorského kolektivu). Jej odborné zameranie: medzinárodné právo súkromné a procesné, európske medzinárodné právo súkromné, právo medzinárodnej prepravy, právo medzinárodného obchodu, rozhodovacie konanie.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup