Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Vyučuji tyto předměty:

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

  • Garant oboru
  • LLM - Korporátne právo

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Je univerzitnou profesorkou v odbore medzinárodné právo súkromné a právo medzinárodného obchodu. Prednáša tento odbor na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Profesorkou bola menovaná v roku 2002, v roku 2009 obájila doktorskú dizertačnú prácu na tému Európske medzinárodné právo súkromné a získala vedecký titul doktor sociálnych a humanitných vied. Je autorkou približne 170 publikácií v odbore medzinárodného práva súkromného, práva medzinárodného obchodu a európskeho práva, celý rad prác bol publikovaný v zahraničí. Reprezentuje Českú republiku ako grant v niekoľkých európskych projektoch, napr. Civil and Commercial Mediation in Europe a Application of Foreign Law. Aktívne sa zúčastňuje práce v niekoľkých prestížnych medzinárodných organizáciách a skupinách zameraných na súkromné  porovnávacie právo a medzinárodné právo súkromné, napr. je členkou International Academy of Comparative Law a predsedníčkou  Českého národného komitétu tejto Akadémie, je podpredsedníčkou International Association of Legal Science, pôsobí v rámci Groupe européen de droit international privé ako prvý reprezentant z tzv. nových členských štátov EÚ a iné. Od roku 1985 je rozhodkyňou  Rozhodovacieho súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agreárnej komore ČR. Z publikácii r. 2013 možno uviesť: M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C. H. Beck 2013 a Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, 1. vydání, Wolters Kluwer 2013 (vedoucí autorského kolektivu). Jej odborné zameranie: medzinárodné právo súkromné a procesné, európske medzinárodné právo súkromné, právo medzinárodnej prepravy, právo medzinárodného obchodu, rozhodovacie konanie.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup