Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Vyučuji tyto předměty:

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

  • MBA - Ekonomika a finančný manažment
  • MBA - Manažment obchodu

Prof. Ing. Eva cihelková, CSc. získala pedagogicko-vedeckú hodnosť profesora v roku 2004. Počas svojej bohatej praxe absolvovala viacero pobytov v zahraničí, najmä na Rijksuniversitair Centrum Antwerpen v Antverpách (Belgicko), Staffordshire University vo Stoke-on-Trent (Veľká Británia), Rochester Institute of Technology v Rochesteru (USA) a Renmin University of China, Peking (Čína). Prof. Cihelková dlhodobo pôsobila na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 1993 do augusta 2013 bola vedúcou katedry svetovej ekonomiky. Od roku 2005 do roku 2012 vykonávala tiež funkciu prodekanka Fakulty medzinárodných vzťahov pre vedeckú činnosť a doktorandské štúdium. Na VŠE založila Centrum európskych štúdií a po dlhú dobu bola jeho riaditeľkou. V rokoch 2007-2013 bola vedúcou fakultného Výskumného zámeru \"Governance v kontexte globalizovaného hospodárstva a spoločnosti\". V súčasnej dobe okrem výučby na CEMI pôsobí ako profesorka na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Špecializuje sa na všeobecné tendencie vývoja svetovej ekonomiky, komparatívnu ekonomiku a regionálne štúdia. Vo svojom odbore je uznávaným odborníkom. Bola nositeľkou projektu Jean Monnet Komisie Európskej únie a riešiteľkou (spoluřešitelkou) rady grantových úloh (Grantové agentúry ČR, MZV SR, MŠ SR a pod.). Pôsobí v niekoľkých redakčných radách prestížnych časopisov (Medzinárodné vzťahy, Creative and Knowledge Society - Slovensko, Politická ekonómia, Súčasná Európa - Česká republika). Je autorkou či spoluautorkou mnohých knižných publikácií, napísala viac ako štyri desiatky vysokoškolských učebných textov a okolo sto odborných článkov, príspevkov do zborníkov a výskumných prác, ktoré boli publikované doma aj v zahraničí. Medzi jej najznámejšie monografie patrí knihy Vonkajšie ekonomické vzťahy Európskej únie. Praha: C. H. Beck, 2003, a Aktuálne otázky svetovej ekonomiky. Premeny a governance. Praha: Professional Publishing, 2012; a ďalej rad kolektívnych monografií, publikovaných väčšinou v nakladateľstvách C. H. Beck, Oeconomica a Professional publishing. Za svoju publikačnú činnosť získala na Fakulte medzinárodných vzťahov aj VŠE mnoho cien.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup