JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, Ph.D.

  • LLM - Korporátne právo
  • MBA - Manažment obchodu
  • MBA - Manažment verejnej správy
  • MBA - Realitný manažment

Od roku 1996 vykonáva samostatnú advokátsku prax. Vo svojej dlhoročnej praxi sa zamerala na občianske, obchodné, trestné – ex offo, bytové a pracovné právo. Je skúsenou správkyňou konkurznej podstaty a likvidátorkou a rozhodkyňou pri Asociácii leasingových spoločností, rozhodkyňou spoločnosti HONESTA. Každý rok je nominovaná v súťaži Právnik roku. Jej klientmi boli a sú obchodné spoločnosti, ktorým zaisťuje kompletný právny servis, vrátane zastupovania u obecných súdov až po súd ústavný. Štyri roky publikovala články zamerané na právnu problematiku v rubrike Expert radí v celoštátnom denníku Mladá Fronta Dnes. Tiež vyučuje občianske a obchodné právo na dvoch súkromných vysokých školách, MIPP a Metropolitnej univerzite. V rámci študijného programu MBA vedie kolokvium na tému rozhodovacie konanie na Ústave práva a právnej vedy. 

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia