100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH

PhDr. Ing. Josef Macas

Techník, Súdny znalec v odbore ekonomika, ceny a odhady nehnuteľností a odboru stavebníctva, stavby obytné a stavby priemyselné, energetický špecialista zapísaný na zozname ministerstva priemyslu a obchodu. Rozhodcu. Mediátor. Nespočetné množstvo certifikovaných kurzov k danej problematike. Je členom významných odborných organizácií (ČKAIT, KSZ), prednáša v rámci kurzov celoživotného vzdelávania. S CEMI spolupracuje od októbra 2011. Jeho lektorská činnosť sa dotýka jednak prednášok na tému nový občiansky zákonník a stavebné právo (akreditované prednášky pre obecné úrady a štátnych zamestnancov) a v neposlednom rade problematiky oceňovanie nehnuteľností. Publikoval články so zameraním na právnu problematiku - prevody nehnuteľností v celoštátnom denníku Právo. Spolupracuje pri príprave materiálov na výučbu občianskeho a obchodného práva na súkromných vysokých školách. Spolu s pedagogickou a znaleckú činností podniká v oblasti realitného trhu, je majiteľom realitnej kancelárie a dražobného portálu.

​Videovizitka lektora :
Oceňování nemovitostí a stavební právo
Makléř a realitní trh

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.